Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom"— Presentationens avskrift:

1 MinPlan och andra verktyg: Knep och knåp och fiffiga lösningar MinPlan-utbildning 14.3.2011
Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Vanliga frågor om våra verktyg…
Verktyg inom undervisningen MinPlan, Sture, Inststure, TeRes, resursbokning, undervisningsprogrammet Hur kan jag använda dem så jag får maximal nytta av dem? Tidsmässigt Innehållsmässigt Med tanke på studerandena Med tanke på personalen Vilka fiffiga lösningar finns det om jag vill Planera eller följa upp undervisningen och resultaten? Hitta uppgifter om kurser och studerande Finns det manualer? Text- eller e-guider? Kan man komma med utvecklingsförslag?

3 Lärandemål för denna ”kurs”
Efter ”godkänd kurs” förväntas den studerande kunna: Använda Sture/Inststure, TeRes och MinPlan för sitt eget arbete Söka information i alla verktyg Identifiera felsituationer och kunna lösa dem Förklara centrala begrepp i verktygen Beskriva var material om verktygen finns: Manualer, text- och e-guider, länkar... Ta kontakt med personer som kan hjälpa Komma med ev. förslag till utveckling av verktygen och nya fiffiga lösningar Beskriva MinPlan i relation till Åbo Akademis andra databaser och system och hur de ”kommunicerar med varandra” Värdera nyttan med att använda våra verktyg för planering, uppföljning, rådgivning...

4 Vanliga frågor om MinPlan…
Vad är och vem använder MinPlan? Varför och när har MinPlan byggts upp? Har informationen i MinPlan juridisk betydelse? Vilka styrdokument finns det om MinPlan? Hur kan jag söka information i MinPlan? Vem bygger upp informationen? Tidigare fanns tryckta studiehandböcker, finns nu motsvarande information i MinPlan? Hur mycket används MinPlan? Vem ska jag fråga om råd? Kan jag påverka och komma med konkreta förslag för hur MinPlan kunde utvecklas? Finns det material om MinPlan? Text- och e-guider? Definitioner på begrepp?

5 Vad är MinPlan? MinPlan är ett verktyg med många funktioner
Kurs- och undervisningsplanering Kursdatabas Studiehelheter Utbildningsstrukturer Studieplanering och -uppföljning Elektroniska studieplaner Studierådgivning Tentamens- och kursanmälan För att kunna ta i bruk MinPlan tilldelas roller Studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare. Som regel är det studiekansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person

6 Start Logga in: https://minplan.abo.fi/minplan/ ELLER
MinPlan i den blå verktygsbalken till höger (om du redan är inloggad på ÅA-webben) ÅA-användarnamn och lösenord

7 Komma igång Vad vill jag som användare göra? Navigering
Kursorn ska hållas innanför MinPlan-rutan! Grå balk till vänster eller grå rutan ovanför funktionen är navigeringsområde Öppna med ”gul kantarell” (pekar neråt=öppen) Det finns 13 huvudflikar

8 Vanliga frågor om kursdatabasen…
Hur många kurser finns det i kursdatabasen (=KDB) i MinPlan? Vilka kurser ska införas? Av vem och när skrivs kurser in? Vad är en version jämfört med en kurs? Vilka blir konsekvenserna om jag inte alls fyller i eller har fyllt i felaktigt? Anordnande enhet? Typ? Kursen är avsedd för? Fliken arbete? Vilka fält är obligatoriska att fylla i?

9 Vanliga frågor om lärandemål…
Vad är lärandemål? Vilka kurser ska ha lärandemål? när ska vi formulera lärandemål? ska läskurser ha lärandemål? ska vi ha lärandemål för avhandlingsarbete? hur är det med praktiska kurser?  vem arbetar med lärandemål? vem formulerar lärandemålen? ska examinator formulera dem? ska enskilda lärare formulera dem? vem skriver in dem i kursdatabasen? hur reviderar vi lärandemålen vid behov? vem har en helhetsbild? vem ser på helheten, d.v.s. hela kursbeskrivningen? vem kontrollerar att kurser på samma nivå är kongruenta? vem kollar progressionen mellan kurser på olika nivåer? vem kollar förkunskapskrav?

10 Lärandemål, forts… vem godkänner ? hur uttrycker vi bäst lärandemål?
vem godkänner våra lärandemål? finns det en ”lärandemålspolis” som granskar våra formuleringar? hur vet vi att formuleringarna kommer att fungera? får vi ändra lärandemålet mitt i en termin? hur uttrycker vi bäst lärandemål? hur stöder vi bäst lärandet? finns det modeller? hur ska vi ”mäta” kunskaper, färdigheter och attityder, där attitydlärandemål ibland är svåra att uttrycka?  varför tröskelvärde? varför ska lärandemålet skrivas för tröskelvärdet, d.v.s. den lägsta godkända nivån? varför skriver vi inte för t.ex. betyget C (3)? kan vi inleda med att skriva att det är fråga om ett tröskelvärde? måste alla lärandemål vara godkända för att prestationen ska vara godkänd? varför i så fall?

11 Lärandemål, forts… lärandemål och undervisningen
lärandemål, bedömning och examination hur gör vi examinationsuppgifter för att bedöma varje lärandemål? hur räknar vi samman uppgifter? hur väger vi samman t.ex. räkneövningar och teori?  lärandemål och undervisningen hur gör vi för att finna rätt undervisningsform till våra lärandemål? hur skiljer vi på lärandemål och undervisningsform (t.ex. en uppsats)? får man göra mera? får vi formulera lärandemål också för helheter och hela utbildningar? får vi skriva lärandemål för alla nivåer? Vad är det viktigaste? är det hela kursbeskrivningen, eller en del? för vem är lärandemålet viktigast? vad är det för skillnad på fälten ’målsättningar och innehåll’ resp. ’lärandemål’?

12 Lärandemål, forts… studerande och lärandemål
hur ska studerande förstå vad vi avser med lärandemål? hur förklarar vi för studerande vad lärandemål är? hur kan studerande förstå vad som förväntas av dem (t.ex. att varje lärandemål ska vara godkänt för att hela prestationen ska vara godkänd)?  examination måste vi ändra arbetsrutiner för examinationen? kan vi fortsätta att räkna medeltal för godkända uppgifter i examinationen, om inte, hur gör vi? hur ska vi göra examinationsuppgifter så att varje lärandemål kan bedömas?  utvärdering kan vi använda lärandemålet för utvärdering? kan vi ha reflektion som ett lärandemål och också utvärdera det?

13 Till STURE

14 Sture, studieregistret
Vanliga frågor om Sture… Vad är Sture och vem använder Sture? Vad innehåller Sture? Hur definieras en studierätt? Vad är kursregistret? Behöver personalen arbeta med det? Hur och när kommer kurser in i registret? >Överförs från MinPlan till Sture Hur och när sker kodsättning? Vad är relationen mellan kurs xxx.0 och kurs xxx.1 och kurs xxx.2 Har sifferserierna någon betydelse? Kan kurser ”delas” mellan olika ämnen? >Studiekanslierna tilldelar koder Kan ämnena kontrollera sina egna kurser i registret? både nuvarande och tidigare kurser? >listor kan utprintas av studiekanslierna Hur beräknas statistiken för studiepoäng? Hur beräknas sp som avklarats inom öpu? > Överförs till ämnena i slutet av varje år

15 Vad är Sture?

16 Vad är en studierätt? 1/2

17 Vad är en studierätt? 2/2

18 Kursregistret, sökning på ”inst”

19 Kursregistret, sökning på ämne

20 Kursregistret,sökning på kod

21 Vanliga frågor om Inststure…
Vad är och vem använder Inststure? Vad innehåller Inststure? Hur får jag läsrätt i Inststure? https://www.abo.fi/personal/blanketter#document13 Godkänns av den ämnesansvarige Hur kan jag använda Inststure? Hittar jag enskilda studerande? > både grundexamens- och forskarstuderande Hittar jag listor på alla studerande vid ämnet? > sorterade per studierätt Hur kan jag utnyttja Inststure för uppföljning av resultat? Avklarade prestationer? Avlagda examina?

22 Vad är Inststure?

23 Studerande

24 Uppföljning med Inststure
Planering innebär också att tidigare års verksamhet uppföljs och utvärderas Verktyg för uppföljning: Inststure Välj 3. Rapporter

25 Rapporter Välj 4. Avlagda prestationer per ämne

26 Lista på prestationer Välj s/l
Flytta kursorn med TAB-tangenten tills du kommer till förteckningen över ämnen i höger kant > välj ditt ämne

27 Uppföljning av avklarade kurser
Vid planering av följande års kurser är det bra att följa upp antalet avklarade kurser och sp Inststure, rapport 4, ämne 101 Lista på alla prestationer som avlagts vid en viss institution och visst ämne under en viss tid Kurskod, kursens namn, sp, antal avklarade prestationer

28 Rapporter Tillbaka till rapporter (tillbaka = tangenten F9)
Välj 5. Avlagda examina per huvudämne

29 Avlagda examina Välj s/l
Flytta kursorn med TAB-tangenten tills du kommer till förteckningen över huvudämnen= ämnen i höger kant > välj ditt ämne > Avlagda examina listas enligt matrikelnummer,person och datum

30 Vanliga frågor om TeRes…
Vad är TeRes och vem använder TeRes? > webbaserat system för att rapportera tentamensresultat > alla som rapporterar tentamensresultat Hur får jag rätt att använda TeRes? >Godkänns av studiekansliet Vad jag hämta färdiga uppgifter om? > kurser och studerande Vad kan inte rapporteras via TeRes? > kontrollera med eget studiekansli, t.ex. tillgodoräknanden, studier utomlands… Vad kan orsaka att en kurs inte finns i TeRes? Personalen kommer i framtiden att själva föra in prestationer i Sture via TeRes

31 TeRes

32 Hämta anmälda studerande

33 Varför ”saknas” en kurs eller kod?
Allting korrekt ifyllt De fält i MinPlan som överförs till Sture/Insture+TeRes (Jfr tidigare figur) Kurskod Omfattning (sp) Namn på svenska och på engelska Anordnande enhet Ämne Primär typ (grund-, ämnesstudier...) Endast en anordnande enhet/kursversion Flera versioner om t.ex. en är ämnets egen och en annan öpu-kurs Termin/period Endast kurser med period ifyllt överförs, inte öpu-kurser Överföring sker med oregelbundna mellanrum Kanske kursen står i kö för överföring

34 MinPlan, inkl. kursdatabasen Resursbokning
Bokningsinfo Undervisningsprogrammet Anmälningar Kursdata Tentresultat STURE/InstSture TeRes

35 MinPlan, Sture,TeRes, bokning
Från Grunddata-fliken i kursdatabasen i MinPlan Kurskod, omfattning (sp), namn på svenska och på engelska Anordnande enhet, ämne Primär typ (grund-, ämnesstudier...) Från MinPlan: Sökning på kurskod och visas i TeRes: Kursnamn, kursversion, omfattning Läsår, kursanmälda, tentamensanmälda Från TeRes till Sture Kurskod, vitsord och matrikelnummer, tentamensdatum, undervisningsspråk Ämne (från KDB), institution (anordnande enhet från KDB) I en snar framtid kommer läraren själv att införa prestationerna i Sture

36 Val av kursversion för bokning
Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista

37 MinPlan och Resursbokningen
MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna. När bokningen är rätt gjord, ser det ut så här i MinPlan:

38 Uppgifter till undervisningsprogrammet

39 Studiehandbok

40 Studiehandbok, forts.

41 Kurser på webben, modell

42 Statistik om MinPlan Antal inloggningar per dag i MinPlan år 2010
Medeltal per dag 535 gånger Normalt sjunker användningen från måndag till lördag, stiger lite på söndag och hoppar till vecaknas topp igen följande måndag Trenden bryts ibland, och då är det dagar då servicearbete gjorts på systemet Antal aktiva kurser i MinPlan läsåret Cirka kurser HF hade det största antalet

43 Manualer: e- och textguider

44 Mera info? MinPlan text- och e-guider: Lärcentret
https://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal Lärcentret https://www.abo.fi/personal/larcentret


Ladda ner ppt "Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom"

Liknande presentationer


Google-annonser