Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träff med fritidsgårdar Örebro län 24 nov 2009 Hällefors kommun VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träff med fritidsgårdar Örebro län 24 nov 2009 Hällefors kommun VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 Träff med fritidsgårdar Örebro län 24 nov 2009 Hällefors kommun VÄLKOMNA!

2 Därför är vi här, kort bakgrund (1): Folkhälsoavtal mellan ÖLL och länets kommuner, 2003-2007 Forts. på avtalen 2008-2011 Ny folkhälsoplan för Örebro län 2008-2011 PRIORITERAD MÅLGRUPP BARN OCH UNGDOMAR

3 Viktiga utgångspunkter är bl a: Samverka för en god hälsoutveckling Arbeta för en god hälsa hos barn och ungdomar

4 Därför är vi här, kort bakgrund (2): Uppdrag av fritidsgårdarna i norra länsdelen samt länsnätverket för hälsofrämjande skolutveckling att hitta former för stöd och samverkan, ht-07… Träff 9 maj -08 i Örebro (askersund, kumla, lekeberg, karlskoga, degerfors, örebro, lindesberg, nora) arbetsgrupp med länsdelsrepresentanter Föreläsningsdag i Örebro 2 december – 08 Nätverksträff i Nora 11 mars – 09 (32 st från; laxå, kumla, hallsberg, karlskoga, degerfors, örebro, lindesberg, nora)

5 Sagt efter träffen i Nora så här vill vi fortsätta: Jätteviktigt med dessa träffar. Det ger något. Diskutera ”enkla” praktiska problem med varandra. Att 1 ggr om året ha ”stora” föreläsningar. Bjuda in föreläsare. Ställa sig frågan ”hur får jag del av min fortbildning”? Både ha en ”stor” träff + ”enkla” träffar, variationen. Ha medverkan från fritidsledarlinjen Karlskoga folkhögskola. Samverkan? Bara att träffas det ger mening, nyttja varandra erfarenheter och kunskaper. Man får kontakter genom nätverket. Varje ”gård” måste satsa egna resurser, ekonomi och personal. Vill fortsätta med dessa träffar, det blir ett forum för fritidsledare.

6 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER Skyddsfaktorer ökar sannolikheten för bra hälsa och att problembeteenden inte ska uppstå samt minska ev nuvarande problembeteenden Riskfaktorer ökar sannolikheten för dålig hälsa och att problembeteenden ska uppstå samt växa i omfattning Risk- och skyddsfaktorer påverkar sannolikheten för bra/dålig hälsa och problembeteenden… inte garanterar!

7 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER - olika nivåer, exempel Samhälle – lagar, regler Närmiljö – bostadsområdet, normer, socioekonomisk standard Fritid – aktiviteter, vuxennärvaro, förening Skola – skolklimat, trivsel, betyg, närvaro Familj – relationen, tillit, normer, regler Vänner – skapa o behålla relationer, tillit Individ – impulskontroll, självkänsla, framtidstro, lösa problem o konflikter

8 Främja & förebygga Främja… hälsofrämjande arbetet inriktas på att stärka skyddsfaktorer… och förebygga… förebyggande arbetet främst inriktats på att undanröja riskfaktorer.

9 Samband skydds-/riskfaktorer & hälsa Andel flickor och pojkar som rent allmänt mår bra eller mycket bra uppdelat efter antal skydds- och riskfaktorer (skolår 9 och år 2 på gymnasiet). Liv & hälsa ung 2005 Skyddsfaktorernas betydelse för dem med många riskfaktorer november 2008/Margareta Lindén-Boström & Carina Persson


Ladda ner ppt "Träff med fritidsgårdar Örebro län 24 nov 2009 Hällefors kommun VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser