Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvetenskap och teknik i samhället Kompetensutveckling inom akademin Sara Nyberg, ECE/Lärande Olle Dahlborg, Sveriges Ingenjörer Adela Rodrigo, KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvetenskap och teknik i samhället Kompetensutveckling inom akademin Sara Nyberg, ECE/Lärande Olle Dahlborg, Sveriges Ingenjörer Adela Rodrigo, KTH."— Presentationens avskrift:

1 Naturvetenskap och teknik i samhället Kompetensutveckling inom akademin Sara Nyberg, ECE/Lärande Olle Dahlborg, Sveriges Ingenjörer Adela Rodrigo, KTH Alumni

2 Syfte Att högskolelärarna får nya kontakter och kunskaper om samhällets behov, och stärks i sin viktiga roll som förebild för studenternas personliga och professionella utveckling, samt öka arbetsgivarnas engagemang i utbildning och forskning så att de får större kännedom om vad studenter från olika utbildningar faktiskt kan Målgrupp: 1300 samt ca 200 personer i ledande befattning

3 Hur ska vi förbättra arbetslivs- anknytningen i utbildningen på KTH? Notis - Kompetensutvecklingsprojekt Kvaliteten ska höjas – öka kompetensen hos lärarna Ett aktivt projekt med många aktiviteter! Förslag hur arb.ankn. kan lyftas in i undervisningen Arbeta med strukturen på KTH -Rektorsdialog -Samverkansgrupp -Nod mellan lärare och Näringslivssamverkan -Spår o teman i befintliga konferenser

4 Projektinformation Pilotprojekt för svenska lärosäten Mobiliseringsfas och förankring april-sep 2012 Genomförandefas okt-juni 2014 Styrgrupp: KTH, SU/Nat Fak, StaF, Ericsson och Kemikalieinspektionen Referensgrupp på KTH: P Berglund, U. Ljungman, M. Norell Följeforskning görs via ECE-skolan Aktiviteter för lärare åk 1-3, fokus på hållbarhet! Samverkanspartner -Sveriges Ingenjörer, Länsstyrelsen, Almega, Teknikföretagen, Sulf, Landsstinget, Naturvetarna, Södertörns högskola

5 Sammanfattning av workshops H12 Utmaningar Lärarnas upplevda arbetssituation Bristande helhetssyn i utbildningarna Svaga incitament för kursutveckling Bristande information/kunskap Hur projektet bör arbeta Utgå från lärarnas behov Utgå från den befintliga verksamheten Samarbeta med KTH Näringslivssamverkan Förstärkning till CDIO-initiativet

6 Sammanfattning av workshops H12 Exempel på föreslagna aktiviteter Seminarier och workshops Belysa goda exempel Erbjuda utbildning Studiebesök på företag Företagsmentor Praktik på extern arbetsplats Träffar lärare-alumni Programråd med externa representanter “Kontaktiviteter” Samarbete NLS Utbildning Inspiration GA/PA

7 Vägen framåt? Hur ser det ut i våra utbildningsprogram idag? Finns det programråd? Extern representation? Kan NOTIS vara en resurs för GA/PA i en process där vi inrättar och utvecklar programråd? Möjligt tema på en PA-träff innan sommaren, t.ex. att arbeta kring en SWOT. Det finns möjlighet för PA att arbeta med detta i en högskolepedagogisk kurs i höst (LU2, 4.5 hp) Synpunkter och/eller förslag?

8 För mer information och diskussioner http://www.staforum.se/verksamhet/projekt/notis Sara Nyberg, KTH/ECE/Lärande sarany@kth.sesarany@kth.se, Dan Borglund, KTH/ECE/Lärande dodde@kth.se


Ladda ner ppt "Naturvetenskap och teknik i samhället Kompetensutveckling inom akademin Sara Nyberg, ECE/Lärande Olle Dahlborg, Sveriges Ingenjörer Adela Rodrigo, KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser