Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper:"— Presentationens avskrift:

1 Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper:
1. Ekonomi IT 2. HR/Personalfrågor 6. Information 3. Hälso och sjukvård 7. Medicintekniska produkter/Hjälpmedel 4. Habilitering/Rehabilitering 8. Kvalitetsindikatorer Särskilda utredningsuppdrag 1. Hemsjukvård specialiserad psykiatrisk vårdnivå 2. Hemsjukvård specialiserad somatisk vårdnivå 3. Habilitering 4. Palliativa resursteam 5. Hjälpmedelsförsörjning Nätverk för ansvariga i kommunen

2 Projektorganisation KomHem Nässjö Referensgrupp Brukare
Beställare Styrgrupp Projektledare Arbetsutskott Projektgrupp Referensgrupp Brukare Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp

3 KomHem Nässjö Beställare : Socialchef Ulrika Gustafson
Styrgrupp: Kommunalråd Bo Zander/Anders Karlsson Ekonomichef Katrin Fritz Personalchef Gunilla Strömqvist Socialchef Ulrika Gustafsson ordf. MAS Karin Velinder Arbetsterapeut Elisabet Lind Projektledare Projektledare: Christina Nilsson Projektgruppens arbetsutskott: Områdeschef Gudrun Thorstensson Projektledare Christina Nilsson

4 Projektgruppen förutom arbetsutskottet:
Fredrika Petersson Områdeschef Åse Bäcklund Områdeschef Områdeschef vakant psykiatrin Catarina Swärd Sjukgymnast Anneli Eifel Sjuksköterska Göran Runesson Bra Liv Referensgrupp: 3 ord. 1 ers. KPR Vakant KRF Arbetsgrupper: Sammansatta efter uppdrag med deltagare från Nässjö kommun, landstinget, Bra Liv, övriga vårdcentraler ec.

5 Befattning Ansvar/Befogenhet
Beställare Utformar projektkrav och effektmål Ansvarar för budgetramar och anger tidsramar Följer upp och godkänner resultat och beslutar om förändringar som rör målsättning, tid och budget, utser projektledare och medlemmar i styrgruppen Styrgrupp Info ut och in från länets arbetsgrupper och lokalt arbete samt diskussioner och beslut enl beställarens uppdrag. Projektledare Leder projektgruppen och arbetsutskottet Formulerar och levererar projektmål Beslutar i samråd med projektgruppen om förändringar som inte rör målsättning, tid och budget Projektgruppen Tillsammans med projektledaren ansvarig för att leverera projektmål Arbetsutskottet Deltagarna ansvarar för att leda, summera och hålla samman arbetet i de olika arbetsgrupperna för att projektmålet ska nås. Arbetsgrupper Arbetar fram innehållet av nuläge, SWOT- analys, förslag/ uppdrag Referensgrupp Synpunkter, idéer och info

6 Vilka frågor behandlas nu?
Personalfrågor framför allt Kompetens, organisation, bemanning, team Praktiska personalfrågor- kontor, bilar, datorer, och arbetsvillkor Senare Frågor utifrån avsiktsförklaring Teamsamverkan med socialtjänsten, dokumentation Läkarmedverkan och övriga landstinget ex. dietist, logoped, habiliteringen Hjälpmedel, rehabilitering, vårdplanering, palliatiovvård


Ladda ner ppt "Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper:"

Liknande presentationer


Google-annonser