Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper: 1. Ekonomi 5. IT 2. HR/Personalfrågor6. Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper: 1. Ekonomi 5. IT 2. HR/Personalfrågor6. Information."— Presentationens avskrift:

1 Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper: 1. Ekonomi 5. IT 2. HR/Personalfrågor6. Information 3. Hälso och sjukvård7. Medicintekniska produkter/Hjälpmedel 4. Habilitering/Rehabilitering8. Kvalitetsindikatorer Särskilda utredningsuppdrag 1. Hemsjukvård specialiserad psykiatrisk vårdnivå 2. Hemsjukvård specialiserad somatisk vårdnivå 3. Habilitering 4. Palliativa resursteam 5. Hjälpmedelsförsörjning Nätverk för ansvariga i kommunen

2 Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrgrupp Projektledare Beställare Projektgrupp Referensgrupp Brukare Arbetsutskott Arbetsgrupp Projektorganisation KomHem Nässjö

3 Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig KomHem Nässjö Beställare :Socialchef Ulrika Gustafson Styrgrupp: Kommunalråd Bo Zander/Anders Karlsson Ekonomichef Katrin Fritz Personalchef Gunilla Strömqvist Socialchef Ulrika Gustafsson ordf. MAS Karin Velinder Arbetsterapeut Elisabet Lind Projektledare Projektledare:Christina Nilsson Projektgruppens arbetsutskott: MAS Karin Velinder Arbetsterapeut Elisabet Lind Områdeschef Gudrun Thorstensson Projektledare Christina Nilsson

4 Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Projektgruppen förutom arbetsutskottet: Fredrika Petersson Områdeschef Åse Bäcklund Områdeschef Områdeschef vakant psykiatrin Catarina Swärd Sjukgymnast Anneli Eifel Sjuksköterska Göran Runesson Bra Liv Referensgrupp: 3 ord. 1 ers.KPR VakantKRF Arbetsgrupper: Sammansatta efter uppdrag med deltagare från Nässjö kommun, landstinget, Bra Liv, övriga vårdcentraler ec.

5 Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig BefattningAnsvar/Befogenhet BeställareUtformar projektkrav och effektmål Ansvarar för budgetramar och anger tidsramar Följer upp och godkänner resultat och beslutar om förändringar som rör målsättning, tid och budget, utser projektledare och medlemmar i styrgruppen StyrgruppInfo ut och in från länets arbetsgrupper och lokalt arbete samt diskussioner och beslut enl beställarens uppdrag. ProjektledareLeder projektgruppen och arbetsutskottet Formulerar och levererar projektmål Beslutar i samråd med projektgruppen om förändringar som inte rör målsättning, tid och budget ProjektgruppenTillsammans med projektledaren ansvarig för att leverera projektmål ArbetsutskottetDeltagarna ansvarar för att leda, summera och hålla samman arbetet i de olika arbetsgrupperna för att projektmålet ska nås. Arbetsgrupper Arbetar fram innehållet av nuläge, SWOT- analys, förslag/ uppdrag ReferensgruppSynpunkter, idéer och info

6 Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Vilka frågor behandlas nu? Personalfrågor framför allt Kompetens, organisation, bemanning, team Praktiska personalfrågor- kontor, bilar, datorer, och arbetsvillkor Senare Frågor utifrån avsiktsförklaring Teamsamverkan med socialtjänsten, dokumentation Läkarmedverkan och övriga landstinget ex. dietist, logoped, habiliteringen Hjälpmedel, rehabilitering, vårdplanering, palliatiovvård


Ladda ner ppt "Ditt namn KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kort från länet Styrgrupp och Projektgrupp Arbetsgrupper: 1. Ekonomi 5. IT 2. HR/Personalfrågor6. Information."

Liknande presentationer


Google-annonser