Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett arbetsmarknadspolitiskt instrument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett arbetsmarknadspolitiskt instrument"— Presentationens avskrift:

1 Ett arbetsmarknadspolitiskt instrument
Validering Ett arbetsmarknadspolitiskt instrument Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

2 Arbetsförmedlingens definition av validering är;
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats” ”Kunskap (fakta, principer, teorier och praxis)” ”Färdighet (tillämpa kunskap och lösa problem, kognitiva och praktiska)” ”Kompetens (använda kunskap, färdigheter och social förmåga)". Ledord är ansvar, självständighet och värderingsförmåga”

3 Delprocesser Syfte: Översiktligt identifiera kunskaper och kompetenser
Den modell som Af arbetar efter. Vi själva gör den översiktliga kompetenskartläggningen. Övriga delar upphandlas. Valideringsdelegationens förslag på modell, prövades av Af:s Pilotprojekt ”Enhetligt arbetssätt inom validering” (Västerbotten och Uppsala län). Modellen har uppfattats positiv av arbetsförmedlarna och vi arbetar enligt modellen. Krysset i mitten visar att modellen är flexibel, processen behöver ej se likadan ut för alla. Men man börjar med översiktlig kompetenskartläggning (Görs av AF) Översiktlig kompetenskartläggning Syfte: Översiktligt identifiera kunskaper och kompetenser Utförare: Arbetsförmedlare, personalrekryterare, vägledare m. fl. Fokus: Bakgrund, intresse, utbildning, och övriga erfarenheter Metod: Genomgång av befintliga dokument, intervju, självskattning, intressetest. Tid 1-2 tim Dokumentation: Kartläggningsrapport, meritförteckning, handlingsplan Fördjupad kompetenskartläggning Syfte: Identifiera kunskaper och kompetenser med stöd av sakkunniga Utförare: Arbetsförmedlare i samarbete med ämnes- eller yrkesakkunniga Fokus: Utbildning, praktik och övriga erfarenheter inom aktuella områden Metod: Genomgång av dokument, samtal teoretiska och praktiska tester. Tid 1-3 dagar Dokumentation: Kartläggningsrapport, referenser, utlåtanden Kompetensbedömning för intyg Syfte: Att bekräfta kompetenser mot relevanta yrkes- eller utbildningskrav Utförare: Behöriga bedömare inom utbildnings- eller arbetsmarknadssektorn Fokus: Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter Metod: Teoretisk och praktisk avstämning mot branschkrav eller kursmål. Tid 0,5 -2 veckor Dokumentation: Intyg från utbildningsväsendet, och/eller kompetensintyg från aktuell bransch Kompetensbedömning för betyg certifikat, licens m.m. Syfte: Att bekräfta kompetenser mot erkända/formella yrkes- eller utbildningskrav Utförare: Behörig bedömare eller examinatorer inom utbildnings- eller arbetsmarknadssektorn Metod: Teoretiska och praktiska prov mot standardiserade branschkrav eller utb.examina. Tid: 0,5 – 2 veckor Dokumentation: Betyg från utbildningsväsendet eller kompetensbevis från aktuell bransch

4 Varför validering? Möta arbetsgivares behov av att få sin framtida rekrytering tillgodosedd Förkorta arbetslöshetstiderna Förkorta utbildningstiderna Bättre kvalitet i matchningen Arbetssökande får intyg, betyg, certifikat, licenser eller motsvarande Få kompetens identifierad och bekräftad vid byte av yrkesområde Matchningen mellan lediga platser ska alltid stå i fokus på arbetsförmedlingen. Vid inskrivningstillfället eller vid bokat samtal hos handläggare görs en översiktlig kompetenskartläggning. När arbetssökande saknar betyg /intyg på sin utbildning eller yrkeserfarenhet är det svårt för arbetsförmedlarna att bedöma vilka jobb arbetssökande kan matchas mot. Genom validering kan arbetsökande få sin kompetens bedömd och på så sätt erhålla intyg, betyg, licens mm.

5 Valideringsinsatser på Arbetsförmedlingen
Vikten av validering lyfts fram vid alla nationella branschråd Validering för prioriterade yrkesområden inriktning bygg, transport, vård och omsorg, verkstadsindustri, restaurang och storhushåll och el. Total omfattning ca platser Meritportölj Arbete, vägledning, praktik Arbetspraktik Prova-på-plats Yrkeskompetensbedömning Praktisk kompetensutveckling VINN-projektet under 2011 Meritportfölj nu aktuell i alla arbetsmarknadsområden (62) Består av 8 moduler: Personlig inventering – enklare kartläggning av resurser och kompetens Validering av yrkeskunskaper- Arbetsförmedlingens upphandlade valideringar Yrkesprövning/validering- leverantörer tar fram lämpliga prövningsplatser för att pröva och bedöma kompetens Kompetensbedömning på annat sätt på en arbetsplats- kortare yrkesprövning, bedömning av viss arbetserfarenhet eller utbildningsnivå mot kompetenskrav eller specifika utbildningsmål Jobbsökaraktivtitet Personlig planering- kvalificerad yrkes- och studievägledning Personligt definierade aktiviteter – identifiera och bearbeta andra icke arbetsmarknadsrelaterade behov Hälsa och arbete- förbättra levnadsförhållanden Yrkeskompetensbedömning Syfte Syftet med Yrkeskompetensbedömning är att ge arbetslösa, med ingen eller begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv en möjlighet att tidigt få visa upp sina kunskaper och att få en bedömning av dessa. Denna form av bedömning ska göras tidigt efter att Arbetsförmedlingen gjort en kartläggning av den sökandes bakgrund, erfarenheter och önskemål. Bedömningen ska hålla en sådan kvalitet att den kan användas av den sökande när denne söker arbete eller av Arbetsförmedlingen som ett underlag för den arbetssökandes handlingsplan. Yrkeskompetensbedömning kan vara från en dag upp till tre veckor. Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO, SACO och Valideringsdelegationen har medverkat vid utformningen av insatsen. Målgrupp Målgruppen för Yrkeskompetensbedömning är personer som saknar eller har begränsad erfarenhet av svensk arbetsmarknad och som nyligen skrivits in på Arbetsförmedlingen. Nyanlända arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, bör erbjudas Yrkeskompetensbedömning inom tre månader från det uppehållstillståndet beviljades. Yrkeskompetensbedömning kan ske parallellt med kommunala introduktionsprogram. Det är lämpligt att insatsen föregås av trepartssamtal mellan deltagaren, kommunen och Arbetsförmedlingen. Intyg I de fall Yrkeskompetensbedömningen inte leder till ett arbete ska anordnaren utfärda ett intyg, i vilket de erfarenheter som Yrkeskompetensbedömning givit ska dokumenteras. Detta ska utgöra ett stöd för den arbetslöse i det fortsatta sökandet efter arbete eller i fortsatt utbildning.

6 Målgrupp Exempelvis arbetssökande som:
Yrkeserfarenhet eller utbildning från respektive bransch Exempelvis arbetssökande som: saknar intyg/betyg/dokumentation på sin utbildning eller yrkeserfarenhet saknar en gångbar utbildning och troligtvis behöver komplettera har intyg/betyg från andra länder, vars värde på arbetsmarknaden i Sverige inte är bekräftat. Med hjälp av en validering kan denna kompetens jämföras med svenska kompetenskrav

7 har behov av arbetsväxling till annat yrke och behöver bekräfta befintlig kompetens som kan vara användbar inom alternativa yrkesområden har viss erfarenhet men kanske inte använt sina kunskaper under de senaste åren har någon form av körkort/kompetensbevis för Yrkesförare/Bussförare eller har körkort/intyg från andra länder, vars värde på arbetsmarknaden i Sverige inte är bekräftat eller godkänt utförsäkrade från försäkringskassan samt personer med funktionsnedsättning Förkunskaper: Målgruppen är arbetssökande med någon form av erfarenhet från den aktuella valideringen. Längden på arbetserfarenhet kan variera men gemensamt är att de saknar fullständiga intyg/betyg för sin kompetens. Vissa har intyg från andra länder, vars värde på svensk arbetsmarknad i Sverige inte är bekräftad.

8 Validering genom Arbetsförmedlingen
Upphandlad validering finns inom: Vård och omsorg Restaurang och storhushåll Transport Industri / verkstad Bygg, väg och anläggning Maskinförare El, distribution och installation Leverantörer: Vård: Lernia,Utbildningshuset, Kompetens Utvecklingsinsitutet, Victum Utveckling, Kompetens Restaurang: Culinar utbildning, Lernia, Ultra Education, Novum Kompetens och Datautveckling AB, Meritea Transport: Grönlunds trafikskola, Meritea , Yrkesakademin, Timrå Trafikcenter Industri: Competens Utbildning Sverige AB, Lernia, Ultra Education AB, Montico kompetensutveckling AB Bygg: Edströmska, Hermods, Lernia, Meritea, Star Byggutbildning, Sthlm Byggmästarförening Maskin: Edströmska Västerås

9 Samarbete Yh-Myndigheten
VINN-projektet Avtal med 16 branschorganisationer Målgrupp - nyanlända med introduktionsersättning eller försörjningsstöd - nyanlända med etableringsersättning Ök mellan Af, kommun, deltagare och Yh-Myndigheten

10 Branscher Livsmedel – bageri,konditor Svensk Handel – detaljhandel
Svensk Energi – El/distribution ElInstallatörsorg- El/installation Fastighetsbranschen- fastighet Frisörföretagarna- frisör Swerea/Industri- Gjuteri Lantbrukarna – Lantbruk Städ/service – Lokalvård Motorbranschens Motorverkstad Måleriföretagen- måleri Plåt och Ventilation plåt/vent Trä och möbelindustri-träindustri Underhållsteknik- Underhåll Installatörernas – VVS/montörer Hantverkarnas – övriga hantverk

11 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri Bygg Maskinförare
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. 3800 platser Vi har valideringsmöjligheter på 76 orter Denna upphandling = 145 avtal Vård finns på 30 orter Restaurang finns på 22 orter Transport finns på 26 orter Industri finns på 40 orter Bygg finns på 13 orter Maskinförare = 1 ort Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås


Ladda ner ppt "Ett arbetsmarknadspolitiskt instrument"

Liknande presentationer


Google-annonser