Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BFL Bedömning för lärande HT 2013-VT 2015. Arbetet startade den 6 mars 2013 med en kartläggning. Vad är formativ bedömning för dig? Hur använder du.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BFL Bedömning för lärande HT 2013-VT 2015. Arbetet startade den 6 mars 2013 med en kartläggning. Vad är formativ bedömning för dig? Hur använder du."— Presentationens avskrift:

1 BFL Bedömning för lärande HT 2013-VT 2015

2

3 Arbetet startade den 6 mars 2013 med en kartläggning. Vad är formativ bedömning för dig? Hur använder du digitala verktyg i arbetet med bedömning för lärande? Hur arbetar du med formativ bedömning idag?

4  Alla Lilla Edets skolor ska kännetecknas av att:  Undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplanen.  Alla elever är väl förtrogna med läroplanens mål, vet var de befinner sig i förhållande till målen och får regelbunden återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.  Lärare utvecklar aktivt och befäster didaktisk kunskap utifrån kollegialt lärande.  Kunskap om undervisning och elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet. VISION

5 Pedagogernas önskade aktiviteter. Digitala verktyg. Pedagogisk planering. Metoder för att kommunicera med eleverna. Metoder för pedagogers lärande.

6 HT 2014 https://bfllillaedet.wikispaces.com/


Ladda ner ppt "BFL Bedömning för lärande HT 2013-VT 2015. Arbetet startade den 6 mars 2013 med en kartläggning. Vad är formativ bedömning för dig? Hur använder du."

Liknande presentationer


Google-annonser