Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BFL Bedömning för lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BFL Bedömning för lärande"— Presentationens avskrift:

1 BFL Bedömning för lärande
HT 2013-VT 2015

2

3 Arbetet startade den 6 mars 2013 med en kartläggning.
Vad är formativ bedömning för dig? Hur använder du digitala verktyg i arbetet med bedömning för lärande? Hur arbetar du med formativ bedömning idag?

4 VISION Alla Lilla Edets skolor ska kännetecknas av att:
Undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplanen. Alla elever är väl förtrogna med läroplanens mål, vet var de befinner sig i förhållande till målen och får regelbunden återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. Lärare utvecklar aktivt och befäster didaktisk kunskap utifrån kollegialt lärande. Kunskap om undervisning och elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

5 Pedagogernas önskade aktiviteter.
Digitala verktyg. Pedagogisk planering. Metoder för att kommunicera med eleverna. Metoder för pedagogers lärande.

6 HT 2014 https://bfllillaedet.wikispaces.com/


Ladda ner ppt "BFL Bedömning för lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser