Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Södertörns nyckeltal 2012 Grundskolan Jukka Kuusisto, Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun Helena Näslund Kvalitetschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Södertörns nyckeltal 2012 Grundskolan Jukka Kuusisto, Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun Helena Näslund Kvalitetschef."— Presentationens avskrift:

1 1 Södertörns nyckeltal 2012 Grundskolan Jukka Kuusisto, Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun Helena Näslund Kvalitetschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun

2 2 En likvärdig skola – vår stora utmaning

3 3 Volym

4 4 Skillnader är större inom kommuner än mellan dem

5 5 Språkets betydelse

6 6 Föräldrarnas utbildning påverkar elevernas meritvärde

7 7 Forskning - att göra mer av det som ger resultat

8 8 John Hattie Utbildningsforskare från Auckland Visible learning 2009 (svensk sammanfattning 2011) Visible learning for teachers 2011 (svensk översättning 2012) Metastudie av 800 metastudier 50.000 undersökningar, 80 miljoner elever 138 faktorer som kan tänkas ha betydelse analyseras Effektstorlek ett mått på olika faktorers påverkan Tittar på faktorer knutna till: 1)Eleven 2)Hemmet 3)Skolan 4)Läraren 5)Läroplan/utvecklingsprogram 6)Undervisningen

9 9 Några saker som ”sticker ut”: 1,44 Elevers självskattning av egen prestation -0,34 Byte av skola 0,98 Formativ bedömning 0,04 Åldersblandat/homogent 0,88 Videoanalys0,12 Nivågruppering 0,48 Förskoleaktiviteter 0,29 Hemläxor

10 10 Pedagogisk plattform •Vi ska göra mer av det som ger resultat utifrån forskning och beprövad erfarenhet •Gemensam för alla skolformer •Förmedlar grundläggande förhållningssätt som varje barn och elev ska möta i Huddinges förskolor och skolor varje dag. •Lyfter fram kännetecken på en god pedagogisk verksamhet och ska bidra till högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet. •Ska ligga till grund för pedagogiska diskussioner

11 11 Ur rapporten How the world´s best-performing school systems come out on top McKinsey & Company

12 12 Tack till… Alla er som deltar i grundskolans nyckeltalsgrupp; Botkyrka: Helena Duroj Haninge: Flavja Abeshi och Kenneth Kjernholm Huddinge: Artur Carlsson Nynäshamn: Eva Lundin Salem: Jörgen Lundqvist Södertälje: Ingela Netz Tyresö: Marika Lyman Jukka.kuusisto@huddinge.se Helena.naslund@huddinge.se


Ladda ner ppt "1 Södertörns nyckeltal 2012 Grundskolan Jukka Kuusisto, Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun Helena Näslund Kvalitetschef."

Liknande presentationer


Google-annonser