Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2: Den ekonomiska analysens redskap David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2: Den ekonomiska analysens redskap David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2: Den ekonomiska analysens redskap David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 2.1 Modeller och data n Modell – en analysram som baserar sig på förenklande antaganden – hjälper oss att organisera vårt ekonomiska tänkande n Data – ekonomens beröring med verkligheten – tidsserier – tvärsnitt

3 2.2 Ekonomiska data n Tvärsnittsdata – Uppgifter för olika observationsenheter vid en viss tidpunkt n Tidsserier – En viss variabels utveckling över tiden

4 2.3 Deflatering av tidsserier I alla tidsserier som innehåller pengar bör man beakta penningvärdets förändring För att få en korrekt bild av den reella utvecklingen bör man därför korrigera tidsserien med avseende på penningvärdet. Det finns olika indexserier som fångar upp prisförändringarna, t.ex. konsumentPI, producentPI, exportPI, importPI, osv.

5 2.4 Deflatering av tidsserier…forts När man räknar om tidsserier till s.k. fasta priser, behöver man: 1) Lämpligt prisindex 2) Basår Deflationskoefficienten är: basårets index/observationsårets

6 2.5 Deflatering av tidsserier…ex. BNP till BNP Pris- BNP till BNP löpandenominell index Pris- fasta reell priserförändr förändr. Deflator priser förändr Årmrd € % % mrd € % 199580 110 1 80 199685 6.3 114 3.6 0.96 81.6 2.7 199788 3.5 117 2.6 0.94 82.7 0.9 199892 4.5 121 3.4 0.91 83.7 1.1 1999 98 6.5 125 3.3 0.90 88.2 3.2

7 2.6 Reella och nominella storheter n Många ekonomiska variabler mäts i monetära (penning-) enheter n Nominella värden – mäts i löpande (rådande) priser n Reella värden – justeras för prisförändringar i relation till ett basår – mäts i konstanta (fasta) priser

8 2.7

9 2.8 BNP/Capita EU15=100 2002

10 2.9 Diagram … hjälper att analysera mönster och trender i data

11 2.10 Ekonomiska modeller: ett exempel n För att organisera vårt tänkande behöver vi en förenklad bild av verkligheten n som fokuserar på de viktigaste elementen n Mängden tågresor som efterfrågas = f(Priser, inkomst, preferenser)

12 2.11 Samband Diagram hjälper ekonomer att finna samband mellan ekonomiska variabler

13 2.12 Belägg för ekonomiska samband n Spridningsdiagram hjälper oss att konfrontera ekonomisk teori med empirisk verklighet n Ekonometri går ännu längre genom att utnyttja statistiska metoder n Belägg kan leda till att vi förkastar en teori n eller att vi får mera stöd för den


Ladda ner ppt "Kapitel 2: Den ekonomiska analysens redskap David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser