Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-22 Inger Krekula Länsstyrelsens handläggning av översiktsplaner (äv. ändring) Samråd om program Samråd om avgränsning MKB Samråd om förslag till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-22 Inger Krekula Länsstyrelsens handläggning av översiktsplaner (äv. ändring) Samråd om program Samråd om avgränsning MKB Samråd om förslag till."— Presentationens avskrift:

1 2012-11-22 Inger Krekula Länsstyrelsens handläggning av översiktsplaner (äv. ändring) Samråd om program Samråd om avgränsning MKB Samråd om förslag till ÖP Granskning av utställt förslag Antagande av ÖP

2 Länsstyrelsens handläggning… Samråd 3 kap 10§ 1 ta tillvara och samordna statens intressen 2 underlag och råd avseende allmänna intressen 3 verka för att riksintressen tillgodoses, MKN följs och att LIS-områden redovisas i enlighet med lagstiftning. 4 verka för mellankommunal samordning 5 verka för att bebyggelse mm inte blir olämplig med hänsyn till hälsa, säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion.

3 Länsstyrelsens handläggning… Granskningsyttrande 3 kap 16§ 1 riksintresse inte tillgodoses 2 miljökvalitetsnorm inte följs 3 LIS-områden inte redovisas i enlighet med lagstiftning. 4 mellankommunal samordning inte sker 5 om bebyggelse mm blir olämplig med hänsyn till hälsa, säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion.

4 Länsstyrelsen samråder med.. Myndigheter: Lantmäterimyndigheten Vattenfall regionkontor Vattenfall Norrnät AB Svenska Kraftnät Trafikverket Skogsstyrelsen Post- och telestyrelsen Boverket Energimyndigheten Sveriges geologiska undersökning Transportstyrelsen/luftfartsavdelningen Statens geotekniska institut SMHI Försvarsmakten Sametingets Huvudkontor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fortifikationsverket, markavd Länsstyrelsen: Naturvårdsenheten Kulturmiljöenheten Miljöskyddsenheten Miljöanalysenheten Fältenheten Enheten för krishantering och räddningstjänst Enheten för tillväxt och kommunikationer Naturresurs- och rennäringsenheten Landsbygdsenheten


Ladda ner ppt "2012-11-22 Inger Krekula Länsstyrelsens handläggning av översiktsplaner (äv. ändring) Samråd om program Samråd om avgränsning MKB Samråd om förslag till."

Liknande presentationer


Google-annonser