Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Matti Lagerblad Leif Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Matti Lagerblad Leif Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Matti Lagerblad Leif Carlsson

2 Länsstyrelsens roll enligt PBL Tillsyn över: • Riksintressen • Miljökvalitetsnormer • Strandskydd • Hälsa, säkerhet och risker • Samordning mellan kommuner • Formell samrådspart - Råd, stöd • Planeringsunderlag • Tillsynsvägledning i plan- och byggfrågor • Överklagade detaljplaner och bygglov Tillsyn över: • Riksintressen • Miljökvalitetsnormer • Strandskydd • Hälsa, säkerhet och risker • Samordning mellan kommuner • Formell samrådspart - Råd, stöd • Planeringsunderlag • Tillsynsvägledning i plan- och byggfrågor • Överklagade detaljplaner och bygglov Beslut om prövning/upphävande.

3 Länsstyrelsens roll enligt PBL • Begränsning i det kommunala planmonopolet • Tillsynsroll över viktiga allmänna intressen • En granskande roll • Överprövning • Upphävande • Tillsynsvägledning plan/bygg • Första instans för överklaganden Hur kan man arbeta för att planprocesser blir effektivare? Förhållningssätt: Samarbetspart eller Motpart • Begränsning i det kommunala planmonopolet • Tillsynsroll över viktiga allmänna intressen • En granskande roll • Överprövning • Upphävande • Tillsynsvägledning plan/bygg • Första instans för överklaganden Hur kan man arbeta för att planprocesser blir effektivare? Förhållningssätt: Samarbetspart eller Motpart

4 Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Viktigaste aspekterna för effektiva planprocesser • Inga överprövningar • Handläggningstider – Samråd och granskning – Överklaganden • Tydlighet • Rättssäkerhet Viktigaste aspekterna för effektiva planprocesser • Inga överprövningar • Handläggningstider – Samråd och granskning – Överklaganden • Tydlighet • Rättssäkerhet

5 Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Samverkan i planeringens tidiga skeden • Proaktivt förhållningssätt – Kommunansvariga handläggare – Samrådsmöten – Underhandsdialog – Planerardagar och delregionala träffar • Internt på Länsstyrelsen för medverkan i tidiga skeden – Arbetslag med bred sakkunskap – Beredningsmöten • Proaktivt förhållningssätt – Kommunansvariga handläggare – Samrådsmöten – Underhandsdialog – Planerardagar och delregionala träffar • Internt på Länsstyrelsen för medverkan i tidiga skeden – Arbetslag med bred sakkunskap – Beredningsmöten

6 Detaljplanehanteringen • Samrådsmöten – Råd och diskussioner – Samråd om betydande miljöpåverkan – Ta med frågor hem – Andra sakenheters medverkan – Återkoppling, exvis strandskydd och ark.utredningar – Besök på plats • Samrådsmöten – Råd och diskussioner – Samråd om betydande miljöpåverkan – Ta med frågor hem – Andra sakenheters medverkan – Återkoppling, exvis strandskydd och ark.utredningar – Besök på plats

7 Den formella hanteringen • Samråd – Avvägt yttrande – Externa synpunkter – Sammanvägning av statliga intressen • Granskning – Enbart prövningsgrunderna • Prövning enligt PBL 11 kap. – Beslut om ej prövning • Samråd – Avvägt yttrande – Externa synpunkter – Sammanvägning av statliga intressen • Granskning – Enbart prövningsgrunderna • Prövning enligt PBL 11 kap. – Beslut om ej prövning

8 Hur agerar kommunen vid samråden? • Aktuella planärenden tas upp i olika skeden • Normalt/ enkelt planförfarande • Betydande miljöpåverkan/ miljöbedömning • Informella diskussioner • Ansvariga planhandläggare deltar • Vid behov andra sakkompetenser • Egna minnesanteckningar • Frågor att ta med hem alternativt kontaktpersoner • Aktuella planärenden tas upp i olika skeden • Normalt/ enkelt planförfarande • Betydande miljöpåverkan/ miljöbedömning • Informella diskussioner • Ansvariga planhandläggare deltar • Vid behov andra sakkompetenser • Egna minnesanteckningar • Frågor att ta med hem alternativt kontaktpersoner

9 Slutsatser •Rätt synpunkter vid rätt tillfällen •Tydlighet •Effektiv handläggning •Det byggda resultatet som räknas

10 För det hållbara samhället


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Matti Lagerblad Leif Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser