Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter Västra Götalandsregionen 20 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter Västra Götalandsregionen 20 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 1 Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter Västra Götalandsregionen 20 september 2012

2 2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

3 3 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

4 4 Rädda Barnen är en folkrörelse Bildades 1919 Finns i 30 länder (Save the Children International) Ungefär 80 000 medlemmar Ungefär 250 000 månadspengsgivare Ungefär 7 000 aktiva medlemmar Drygt 200 lokalföreningar i 20 distrikt Ca 180 anställda i Sverige, varav 80 personer på Sverigeprogrammet som är en decentraliserad avdelning

5 5 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

6 6 Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 6 Rätt till liv och utveckling Artikel 12 Rätt till inflytande Barnkonventionens fyra grundprinciper

7 7 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

8 8 Våra fyra arbetsmetoder Faktainsamling och analys Kunskapsförmedling och kompetensutveckling Påverkansarbete Direkta insatser för barn

9 9 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

10 10 Tematiskt fokus 2009 - 2016 Barns rätt till god samhällsstyrning - Uppföljning av Barnkonventionen - Barns inflytande - Barnfattigdom Barns rätt till trygghet och skydd - Hedersrelaterat våld och förtryck - Barnmisshandel - Barn på flykt (ensamkommande, papperslösa barn) - Kränkande behandling såsom mobbning inom skola och idrott Barns rätt till utbildning - Barn i behov av särskilt stöd - Diskriminering i skolan (exempelvis romska barn)

11 11 Rädda Barnen Region Väst Ca 20 000 medlemmar 50 lokalföreningar 6 distrikt 3 regionkontor

12 12 Metodutveckling & utökning samtalsgrupper Långsiktigt stöd till utveckling av ännu bättre verksamhet Syfte & mål Projektet tom idag Framtid Dialog?

13 13 Metodutveckling & utökning samtalsgrupper syftar till att metodutveckla och utöka verksamheten samtalsgrupper i Västra Götalandsregionen. När projektet avslutas skall verksamheten finnas i 25 kommuner Syftar även till att Skapa möjlighet för Rädda Barnen och Kommittén för rättighetsfrågor/Västra Götalandsregionen att kvalitativt lyssna in fler barn och ungdomar till påverkansarbete kring barns rättigheter på regional och kommunal nivå.

14 14 Öka ungdomars inflytande och delaktighet i sina egna liv och i samhällsutveckling Ge ungdomar ökad kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen Ta del av ungdomars berättelser, tankar och åsikter för att utveckla Rädda Barnens organisation och verksamhet lokalt, regionalt och nationellt Metodutveckling & utökning samtalsgrupper

15 15 Hittills… Förstudie Utmaning ungas rörlighet Utmaning ”mindre brukskommuner” Möjlighet lokalförenings styrelse Möjlighet projektarbete gymnasiet Metodutveckling & utökning samtalsgrupper

16 16 Framtid Projektledare/samordnare start 5 nov Metodutveckling – ny träff för politiskt påverkan under hösten Utbildning av samtalsledare 29-30 nov Projektledarutbildning december Nätverksträff & samtalsledarutbildning vår Metodutveckling & utökning samtalsgrupper

17 17 Dialog? Vill någon/några ur kommittén vara involverade som resurser i utveckling av Inflytandebiten? Skapandet av eventuell fysisk mötesplats mellan politiker & ungdomar? Metodutveckling & utökning samtalsgrupper

18 18 Kontaktuppgifter annatora.jonsson@rb.se tel. 08 698 9260 asa.pedersen@rb.se tel. 08 698 9279 Metodutveckling & utökning samtalsgrupper


Ladda ner ppt "1 Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter Västra Götalandsregionen 20 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser