Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter"— Presentationens avskrift:

1 Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Västra Götalandsregionen 20 september 2012 Introduktion (10 min) - Hej och välkommen! Syfte m kursen (Att få en introduktion till Rädda Barnen som barnrättsorganisation samt FN´s konvention om barnets rättigheter/Barnkonventionen. En inspirerande kurs för den nyfikne som får veta vad Rädda Barnen gör och tror på samt Rädda Barnens historia, organisation och arbetsmetoder) Praktiskt m tider o dyl. Presentation av kursledare

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

3 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

4 Rädda Barnen är en folkrörelse
Bildades 1919 Finns i 30 länder (Save the Children International) Ungefär medlemmar Ungefär månadspengsgivare Ungefär aktiva medlemmar Drygt 200 lokalföreningar i 20 distrikt Ca 180 anställda i Sverige, varav 80 personer på Sverigeprogrammet som är en decentraliserad avdelning Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

5 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

6 Barnkonventionens fyra grundprinciper
Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12 Rätt till inflytande Artikel 6 Rätt till liv och utveckling Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

7 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

8 Våra fyra arbetsmetoder Faktainsamling och analys
Kunskapsförmedling och kompetensutveckling Påverkansarbete Direkta insatser för barn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

9 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

10 Tematiskt fokus Barns rätt till god samhällsstyrning - Uppföljning av Barnkonventionen - Barns inflytande - Barnfattigdom Barns rätt till trygghet och skydd - Hedersrelaterat våld och förtryck - Barnmisshandel - Barn på flykt (ensamkommande, papperslösa barn) - Kränkande behandling såsom mobbning inom skola och idrott Barns rätt till utbildning - Barn i behov av särskilt stöd - Diskriminering i skolan (exempelvis romska barn) Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Inget barn ska behöva vara beroende av människors välvilja eller av välgörenhet. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och är därigenom ett unikt dokument för alla världens barn. Konventionen betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, skyddas mot utnyttjande och diskriminering, få uttrycka sin mening och bli respekterade. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att:  alla människor har lika värde  barn har särskilda rättigheter  alla har ett ansvar – men stater har särskilda skyldigheter för att barns rättigheter förverkligas. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer … För att åstadkomma bestående resultat arbetar vi på fyra olika sätt. Vi samlar fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter. … i Sverige och i världen. Vårt arbete sker i samarbete med internationella organ och lokala och nationella organisationer och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners utomlands blir de bättre rustade att arbeta för barns rättigheter och på det sättet åstadkommer vi långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor.I Sverige arbetar våra medlemmar för barns rättigheter lokalt runt om i landet. En barnrättsorganisation – och inte en bistånds- och katastroforganisation Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det gör vi både i fredstider och när krig och naturkatastrofer drabbar barn. Vid natur- och svältkatastrofer ger vi akut hjälp med mat, tält och annat som behövs men vi arbetar också med att försöka återförena barn med sina familjer, att barnen så snart som möjligt ska kunna gå i skola igen och att de ska få möjlighet att leka på säkra ställen.

11 Rädda Barnen Region Väst
Ca medlemmar 50 lokalföreningar 6 distrikt 3 regionkontor xx lokalföreningar i xx kommuner Totalt xx kommuner,xx”blanka” – alltså utan lokalförening Lokalföreningar finns i xx av xx kommuner i yy xx anställda tjänstemän i regionen

12 Metodutveckling & utökning samtalsgrupper
Långsiktigt stöd till utveckling av ännu bättre verksamhet Syfte & mål Projektet tom idag Framtid Dialog? Bild 1 Glädje över stöd till metodutveckling av en jättebra existerande verksamhet

13 Metodutveckling & utökning samtalsgrupper
syftar till att metodutveckla och utöka verksamheten samtalsgrupper i Västra Götalandsregionen. När projektet avslutas skall verksamheten finnas i 25 kommuner Syftar även till att Skapa möjlighet för Rädda Barnen och Kommittén för rättighetsfrågor/Västra Götalandsregionen att kvalitativt lyssna in fler barn och ungdomar till påverkansarbete kring barns rättigheter på regional och kommunal nivå.

14 Metodutveckling & utökning samtalsgrupper
Öka ungdomars inflytande och delaktighet i sina egna liv och i samhällsutveckling Ge ungdomar ökad kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen Ta del av ungdomars berättelser, tankar och åsikter för att utveckla Rädda Barnens organisation och verksamhet lokalt, regionalt och nationellt

15 Hittills… Förstudie Utmaning ungas rörlighet
Metodutveckling & utökning samtalsgrupper Hittills… Förstudie Utmaning ungas rörlighet Utmaning ”mindre brukskommuner” Möjlighet lokalförenings styrelse Möjlighet projektarbete gymnasiet Bild 4 Nämna finansiering av förstudie genom Ikeamedel? Möjlighet lokalförenings styrelse betyder att jobba för att 1 av projektledarna är en styrelsemedlem vilket skapar kontakt och kontinuitet som det gjort i t.ex. Skövde

16 Framtid Projektledare/samordnare start 5 nov
Metodutveckling & utökning samtalsgrupper Framtid Projektledare/samordnare start 5 nov Metodutveckling – ny träff för politiskt påverkan under hösten Utbildning av samtalsledare nov Projektledarutbildning december Nätverksträff & samtalsledarutbildning vår

17 Dialog? Vill någon/några ur kommittén vara
Metodutveckling & utökning samtalsgrupper Dialog? Vill någon/några ur kommittén vara involverade som resurser i utveckling av Inflytandebiten? Skapandet av eventuell fysisk mötesplats mellan politiker & ungdomar?

18 Kontaktuppgifter annatora.jonsson@rb.se tel. 08 698 9260
Metodutveckling & utökning samtalsgrupper Kontaktuppgifter tel tel


Ladda ner ppt "Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser