Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa

2 Vem har rätt till mänskliga rättigheter?
2

3 Hur arbetar er verksamhet för att säkerhetsställa barnets rättigheter?
Läraren som ledare 3

4 Konventionen om barnets rättigheter
Källor: Committee on the Rights of the Child 2009, Hammarberg 2006, Unicef 2007, Englundh 2008

5 Grundprinciper Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Icke diskriminering Artikel 3 Barnets bästa 5

6 ”Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder
”Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder. Det är väl där jag tycker det är viktigast” (Politiker)

7 Barn till papperslösa har inte rätt till skolgång, det är inte förbjudet att ta emot barnen i sin skola med de har inte skolplikt. (Skolverket)

8 ”Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verksamheten. … Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter…jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden” (Förvaltningschef)

9 ”Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke om jag ska vara riktigt ärlig” (Politiker)

10 Barnperspektiv eller Barnets perspektiv?
”Att man har föräldrar som är där. Kärlek. Grejer är bara grejer”. Källa: Kostmann & Nilsson 2012 10

11 Barnperspektiv Barnets perspektiv www.halsoaventyret.se
”Då tycker väl kanske vi och många som jobbar här, att det här med barn, det har vi hållit på med i trettio år, så det kan vi… Så därför kommer det här med barnkonventionen inte som några sensationer”. (Förvaltningschef) Källa: Englundh 2008 Barnets perspektiv ”På habiliteringen träffar jag någon tant. Jag vet inte vad hon heter och vad hon jobbar med. Men hon frågar en massa frågor i alla fall. Det är habiliteringen som bestämmer hur ofta jag ska komma dit. Det är ingen som frågat mig i alla fall. Kanske frågar de mamma om det.” (Patient på habilitering) Källa: Stenhammar, Rinnan & Nydahl 2011

12 Vem avgör barnets bästa?
Källa bild: Arbetsmaterial från Barnombudsmannen 2009. 12 12

13 Individ Verksamhet Förvaltning
Barnets rättigheter i praktiken Artikel 2 Icke diskriminering Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Individ Verksamhet Förvaltning Källa: Englundh 2008

14 Har er verksamhet ett Barnrättsperspektiv?
Källor: Regeringen Englundh 2008

15 Kontaktuppgifter: www.halsoaventyret.se
Hälsoäventyret Oasen Vara Verksamhetschef Barnrättsansvariga Powerpoint-presentation på Hälsokällans hemsida: 15 15

16 Källor: www.halsoaventyret.se
Ann-Marie Stenhammar, Tove Rinnan och Erika Nydahl (2011). Bättre stöd när barn och ungdomar är delaktiga. Lyssna på oss! Stockholm: Handikappförbunden. Committee on the Rights of the Child (2009). Concluding Observations: Sweden. Tillgänglig: Englund, Elizabeth (2008). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande? Stockholm: Liber AB Hammarberg Thomas (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet. Tillgänglig: Kostmann, Ebba & Nilsson, Lena (2012). Children’s Perspectives on Health: What Makes Children Feel Good According to Themselves? International journal of education Vol 4. No 1. Las Vegas: Macrothink Institute. Regeringen (2007). Regeringens skrivelse. Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter. Stockholm: Regeringen. Tillgänglig: Socialdepartementet (2009). Strategi för att stärka barnets rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig: Unicef (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child - Fully Revised Edition. Unicef: Geneva.


Ladda ner ppt "Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser