Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa www.halsoaventyret.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa www.halsoaventyret.se."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa www.halsoaventyret.se

2 Vem har rätt till mänskliga rättigheter? www.halsoaventyret.se

3 Läraren som ledare Hur arbetar er verksamhet för att säkerhetsställa barnets rättigheter? www.halsoaventyret.se

4 Konventionen om barnets rättigheter Källor: Committee on the Rights of the Child 2009, Hammarberg 2006, Unicef 2007, Englundh 2008 www.halsoaventyret.se

5 Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Icke diskriminering Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Grundprinciper www.halsoaventyret.se

6 ”Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder. Det är väl där jag tycker det är viktigast” (Politiker) www.halsoaventyret.se

7 Barn till papperslösa har inte rätt till skolgång, det är inte förbjudet att ta emot barnen i sin skola med de har inte skolplikt. (Skolverket) www.halsoaventyret.se

8 ” Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verksamheten. … Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter…jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden” (Förvaltningschef) www.halsoaventyret.se

9 ” Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke om jag ska vara riktigt ärlig” (Politiker) www.halsoaventyret.se

10 Barnperspektiv eller Barnets perspektiv? ”Att man har föräldrar som är där. Kärlek. Grejer är bara grejer”. Källa: Kostmann & Nilsson 2012 www.halsoaventyret.se

11 ”Då tycker väl kanske vi och många som jobbar här, att det här med barn, det har vi hållit på med i trettio år, så det kan vi… Så därför kommer det här med barnkonventionen inte som några sensationer”. (Förvaltningschef) Källa: Englundh 2008 ”På habiliteringen träffar jag någon tant. Jag vet inte vad hon heter och vad hon jobbar med. Men hon frågar en massa frågor i alla fall. Det är habiliteringen som bestämmer hur ofta jag ska komma dit. Det är ingen som frågat mig i alla fall. Kanske frågar de mamma om det.” (Patient på habilitering) Källa: Stenhammar, Rinnan & Nydahl 2011 Barnperspektiv Barnets perspektiv www.halsoaventyret.se

12 Vem avgör barnets bästa? Källa bild: Arbetsmaterial från Barnombudsmannen 2009. www.halsoaventyret.se

13 Källa: Englundh 2008 Barnets rättigheter i praktiken Artikel 2 Icke diskriminering Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Individ Verksamhet Förvaltning www.halsoaventyret.se

14 Källor: Regeringen 2007. Englundh 2008 Har er verksamhet ett Barnrättsperspektiv? www.halsoaventyret.se

15 Kontaktuppgifter: Hälsoäventyret Oasen Vara www.halsoaventyret.se www.halsoaventyret.se Verksamhetschef liselott.m.johansson@vgregion.se liselott.m.johansson@vgregion.se 0512-786136 Barnrättsansvariga ebba.kostmann@vgregion.seebba.kostmann@vgregion.se 0512-786135 marcus.berggren@vgregion.se Powerpoint-presentation på Hälsokällans hemsida: http://www.fyrbodal.se/page/537/halsokallan.htm www.halsoaventyret.se

16 Källor: Ann-Marie Stenhammar, Tove Rinnan och Erika Nydahl (2011). Bättre stöd när barn och ungdomar är delaktiga. Lyssna på oss! Stockholm: Handikappförbunden. Committee on the Rights of the Child (2009). Concluding Observations: Sweden. Tillgänglig: http://www.bo.se/files/in%20english,%20publikationer,%20pdf/concludingobservations_2009.pdf http://www.bo.se/files/in%20english,%20publikationer,%20pdf/concludingobservations_2009.pdf Englund, Elizabeth (2008). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande? Stockholm: Liber AB Hammarberg Thomas (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/09/98/b8de24c7.pdfhttp://www.regeringen.se/content/1/c6/04/09/98/b8de24c7.pdf Kostmann, Ebba & Nilsson, Lena (2012). Children’s Perspectives on Health: What Makes Children Feel Good According to Themselves? International journal of education Vol 4. No 1. Las Vegas: Macrothink Institute. Regeringen (2007). Regeringens skrivelse. Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter. Stockholm: Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/10/96/bcfb0e05.pdfhttp://www.regeringen.se/content/1/c6/10/10/96/bcfb0e05.pdf Socialdepartementet (2009). Strategi för att stärka barnets rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/87/01/e6d5b9d9.pdfhttp://www.regeringen.se/content/1/c6/14/87/01/e6d5b9d9.pdf Unicef (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child - Fully Revised Edition. Unicef: Geneva. www.halsoaventyret.se


Ladda ner ppt "Utvecklingsenhet för barns och ungas hälsa www.halsoaventyret.se."

Liknande presentationer


Google-annonser