Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geriatriska kliniken Vård, forskning, utbildning för äldres hälsa Välkomna till Nutritionsseminariet ” Tips och fakta om mat för dig som träffar äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geriatriska kliniken Vård, forskning, utbildning för äldres hälsa Välkomna till Nutritionsseminariet ” Tips och fakta om mat för dig som träffar äldre."— Presentationens avskrift:

1 Geriatriska kliniken Vård, forskning, utbildning för äldres hälsa Välkomna till Nutritionsseminariet ” Tips och fakta om mat för dig som träffar äldre i ditt arbete”

2 Seminarium i samverkan

3 Sjukdomsrelaterad undernäring är vanlig Undernäring kan leda till ökad komplikationsrisk, dödlighet, vårdtid, sämre livskvalitet, ökade kostnader Uppmärksammat problem

4 Definition av undernäring Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma föränd- ringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdoms- förlopp. Ur Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen

5 Riskbedömning/ nutritionsscreening MNA SWESPEN 3 frågor BMI Ofrivillig viktförlust Ätproblem

6

7

8 BMI gränser 70 år eller äldre: under 22undervikt 23- 29normalvikt över 29övervikt 16- 69 år: < 16 svår undervikt < 20 undervikt 20- 25 normalvikt 25- 30 övervikt > 30 fetma

9 Ofrivillig viktförlust måste uppmärksammas!

10 Exempel på ätproblem Nedsatt aptit Nedsatt ork Snabb mättnadskänsla Illamående/ kräkning Mag- tarmproblem Smärta Lukt/smakproblem Tand/munhåleproblem Sväljningsproblem Tuggsvårigheter Hjälp att äta Matas Problem att föra mat till munnen Sittställning

11 Energibehov per kg kroppsvikt och dygn Sängbunden: vikten x 25 kcal Uppegående: vikten x 30 kcal Återuppbyggnadskost: vikten x 35- 40 kcal Mager (BMI < 22 om över 70 år): + 10 % Adipös: - 10 % Över 70 år: - 10 % För varje grads temperaturstegring: + 10%

12 Näringsbehov per kg kroppsvikt och dygn Proteinbehov Friska ca 0,75- 0,8 g Sjuka ca 1,0- 1,5 g Vid sårvård 1,2- 1,5 g Kostfiber, vitaminer och mineraler enl svenska näringsrekommendationer MEN äldre har ett ökat behov av vitamin D och kan även ha det av kalcium

13 Riskbedömning/nutritionsscreening Patient med risk för undernäring Utredning Bedömning Individuell vårdplan för nutrition Ordination av nutritionsbehandling Ingen förekomst av riskfaktor Uppföljning och utvärdering Nutritionsvårdsprocessen

14 Riktlinjer om mat och näring 2011 presenterades ”Näring för god vård och omsorg” En vägledning för att förebygga och behandla undernäring En föreskrift angående undernäring kommer… ”Bra mat i äldreomsorgen”, Livsmedelsverket, 2010 Bilder: Livsmedelsverket

15 Här kommer kollegors ”åtgärdsföreläsning” in När ni har avslutat den presenterar jag kort Kunskapsbanken med kalkylatorer och kost- och vätskeregistreringar

16 Kunskapsbank för geriatrik: www.kcgeriatrik.se

17 Dessa sista 3 bilder hör till avslutningen och kommer in efter presentationen av de Goda exemplen

18

19 Undernäring är en patientsäkerhetsfråga

20

21 Tack för er uppmärksamhet! www.kc.geriatrik.se


Ladda ner ppt "Geriatriska kliniken Vård, forskning, utbildning för äldres hälsa Välkomna till Nutritionsseminariet ” Tips och fakta om mat för dig som träffar äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser