Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska perspektiv på verksamheten Stockholms stadsbibliotek 2008 Personal och kompetens Uppdrag Framtid Ekonomiska resurser Relationer och image Besökare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska perspektiv på verksamheten Stockholms stadsbibliotek 2008 Personal och kompetens Uppdrag Framtid Ekonomiska resurser Relationer och image Besökare."— Presentationens avskrift:

1 Strategiska perspektiv på verksamheten Stockholms stadsbibliotek 2008 Personal och kompetens Uppdrag Framtid Ekonomiska resurser Relationer och image Besökare och verksamhet Organisation och arbetssätt CE 071010 Mötesplatser, IT och medier

2 Steg 1 – Uppdraget idag och i framtiden Diskussion om uppdraget, idag och i framtiden. Vilka är framgångsfaktorerna för att vi ska nå uppställda mål? Vad behöver vi göra redan nu för att klara morgondagens uppdrag? Steg 3 – Internt perspektiv på verksamheten Diskussion om hur vi ska bedriva verksamheten - enligt uppdraget och med de givna förutsättningarna. Fokus på kompetens, organisation, arbetsprocesser, rutiner, medier och mötesplatser. Dessa strategiska områden har vi stor möjlighet att påverka själva. Ständiga förbättringar De externa och interna perspektiven samverkar kontinuerligt och handlar egentligen om utvecklingsarbete. Hur möter vi besökarnas behov? Hur frigör vi resurser? Hur utvecklar vi organisationen? Hur bygger vi starkare externa relationer? Hur skapar vi bättre mötesplatser för oss och våra besökare? Hur behöver kompetens, rutiner och IT-stöd utvecklas för att möta verksamhetens behov? Idé till strategisk planeringsmodell Steg 2 – Externt perspektiv på verksamheten Diskussion om verksamhetens förutsättningar – ekonomiska resurser, målgrupper, verksamhet, externt förtroende och samarbetspartners. Dessa strategiska områden styr vi inte över, men vi har möjlighet att påverka och utveckla dem genom vår verksamhet.

3 Ekonomiska resurser Relationer och image Besökare och verksamhet Biblioteken ska utveckla erbjudanden med bibliotekstjänster riktade till näringslivet. Bibliotekens verksamhet ska bidra till att öka Stockholmarnas kunskap i miljöfrågor Tillgången till bibliotekens verksamhet förbättras för invånare med funktionshinder eller funktionsnedsättning Det lokala, fria kulturlivet synliggörs på stadens bibliotek Omvärldsbevakningen inom Stockholms stadsbibliotek ska utvecklas Biblioteken ska vara lyhörda för besökarnas behov, utveckla verksamhet tillsammans med besökarna och inspirera besökarna till aktivitet www.biblioteket.stockholm.se ska bli stockholmarnas självklara källa till dialog om litteratur, läsande och upplevelser i anslutning till detta. Prioritera verksamhet för, med och av barn och ungdom Stockholms stadsbibliotek ska fortsätta att utveckla eftermiddagsbibliotek för och med barn och unga Prioritera de allra yngsta barnen, 0-2 år, och deras föräldrar, i bibliotekets verksamhet Verksamhet för, med och av ungdomar ska fortsätta att utvecklas Utveckla verksamhet för äldre, såväl inom som utom stadens äldreboenden Nya intäktskällor genom externt samarbete Bibliotekens lärmiljöer fortsätter att utvecklas Minskade kostnader genom effektivare bemanning och mediehantering Åtaganden ur VP 2008 - externt perspektiv

4 Organisation och arbetssätt Mötesplatser, IT och medier Personal och kompetens Biblioteken erbjuder mötesplatser för stadens invånare och finns där Stockholmarna väljer att mötas Biblioteken väljer varor och material för en hållbar miljö i sin verksamhet och sitt byggande. Ett system med flytande mediebestånd och samordnad inköpsprocess för medier ska införas inom Stockholms stadsbibliotek Biblioteken skall lyfta fram litteratur, särskilt barnlitteratur, från andra språkområden än de traditionellt västerländska. Åtgärder genomförs för att förnya stadens biblioteksstruktur Stockholms stadsbibliotek ska ge information om och stöd till processen kring byggandet att nytt Stadsbibliotek. Arbete inleds med att ta fram personliga kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare Effektivare nyttjande av bibliotekets lokaler En ny mötesplats för barn ska utvecklas på webben Tydliga förväntningar på medarbetarskap och ledarskap Biblioteken ska utveckla en gemensam grundläggande kvalitetsnivå, med möjlighet till särskild profil Utvecklad verksamhets- styrning och uppföljning inom avdelningen Hinder för verksamhets- utveckling ska identifieras och undanröjas En ny organisation införs under 2008 för att möjliggöra ökat öppethållande och verksamhetsutveckling Bibliotekens arbetsprocesser ska kartläggas och förbättras Modell för kvalitetsutveckling utformas och introduceras Åtaganden ur VP 2008 - internt perspektiv


Ladda ner ppt "Strategiska perspektiv på verksamheten Stockholms stadsbibliotek 2008 Personal och kompetens Uppdrag Framtid Ekonomiska resurser Relationer och image Besökare."

Liknande presentationer


Google-annonser