Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska perspektiv på verksamheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska perspektiv på verksamheten"— Presentationens avskrift:

1 Strategiska perspektiv på verksamheten
Stockholms stadsbibliotek 2008 Besökare och verksamhet Framtid Uppdrag Personal och kompetens Organisation och arbetssätt Relationer och image Ekonomiska resurser Mötesplatser, IT och medier CE

2 Idé till strategisk planeringsmodell
Steg 1 – Uppdraget idag och i framtiden Diskussion om uppdraget, idag och i framtiden. Vilka är framgångsfaktorerna för att vi ska nå uppställda mål? Vad behöver vi göra redan nu för att klara morgondagens uppdrag? Steg 2 – Externt perspektiv på verksamheten Diskussion om verksamhetens förutsättningar – ekonomiska resurser, målgrupper, verksamhet, externt förtroende och samarbetspartners. Dessa strategiska områden styr vi inte över, men vi har möjlighet att påverka och utveckla dem genom vår verksamhet. Steg 3 – Internt perspektiv på verksamheten Diskussion om hur vi ska bedriva verksamheten - enligt uppdraget och med de givna förutsättningarna. Fokus på kompetens, organisation, arbetsprocesser, rutiner, medier och mötesplatser. Dessa strategiska områden har vi stor möjlighet att påverka själva. Ständiga förbättringar De externa och interna perspektiven samverkar kontinuerligt och handlar egentligen om utvecklingsarbete. Hur möter vi besökarnas behov? Hur frigör vi resurser? Hur utvecklar vi organisationen? Hur bygger vi starkare externa relationer? Hur skapar vi bättre mötesplatser för oss och våra besökare? Hur behöver kompetens, rutiner och IT-stöd utvecklas för att möta verksamhetens behov?

3 Besökare och verksamhet
Prioritera de allra yngsta barnen, 0-2 år, och deras föräldrar, i bibliotekets verksamhet Prioritera verksamhet för, med och av barn och ungdom Biblioteken ska vara lyhörda för besökarnas behov, utveckla verksamhet tillsammans med besökarna och inspirera besökarna till aktivitet Utveckla verksamhet för äldre, såväl inom som utom stadens äldreboenden Besökare och verksamhet Bibliotekens verksamhet ska bidra till att öka Stockholmarnas kunskap i miljöfrågor Verksamhet för, med och av ungdomar ska fortsätta att utvecklas ska bli stockholmarnas självklara källa till dialog om litteratur, läsande och upplevelser i anslutning till detta. Stockholms stadsbibliotek ska fortsätta att utveckla eftermiddagsbibliotek för och med barn och unga Tillgången till bibliotekens verksamhet förbättras för invånare med funktionshinder eller funktionsnedsättning Bibliotekens lärmiljöer fortsätter att utvecklas Åtaganden ur VP 2008 - externt perspektiv Det lokala, fria kulturlivet synliggörs på stadens bibliotek Minskade kostnader genom effektivare bemanning och mediehantering Relationer och image Ekonomiska resurser Omvärldsbevakningen inom Stockholms stadsbibliotek ska utvecklas Biblioteken ska utveckla erbjudanden med bibliotekstjänster riktade till näringslivet. Nya intäktskällor genom externt samarbete

4 Personal och kompetens Organisation och arbetssätt
En ny organisation införs under 2008 för att möjliggöra ökat öppethållande och verksamhetsutveckling Hinder för verksamhets-utveckling ska identifieras och undanröjas Arbete inleds med att ta fram personliga kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare Biblioteken ska utveckla en gemensam grundläggande kvalitetsnivå, med möjlighet till särskild profil Biblioteken väljer varor och material för en hållbar miljö i sin verksamhet och sitt byggande. Tydliga förväntningar på medarbetarskap och ledarskap Personal och kompetens Organisation och arbetssätt Utvecklad verksamhets-styrning och uppföljning inom avdelningen Bibliotekens arbetsprocesser ska kartläggas och förbättras Åtaganden ur VP 2008 - internt perspektiv Modell för kvalitetsutveckling utformas och introduceras Åtgärder genomförs för att förnya stadens biblioteksstruktur Effektivare nyttjande av bibliotekets lokaler Biblioteken skall lyfta fram litteratur, särskilt barnlitteratur, från andra språkområden än de traditionellt västerländska. Mötesplatser, IT och medier Ett system med flytande mediebestånd och samordnad inköpsprocess för medier ska införas inom Stockholms stadsbibliotek Biblioteken erbjuder mötesplatser för stadens invånare och finns där Stockholmarna väljer att mötas Stockholms stadsbibliotek ska ge information om och stöd till processen kring byggandet att nytt Stadsbibliotek. En ny mötesplats för barn ska utvecklas på webben


Ladda ner ppt "Strategiska perspektiv på verksamheten"

Liknande presentationer


Google-annonser