Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap - Kompetens – Delaktighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap - Kompetens – Delaktighet"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap - Kompetens – Delaktighet
Grundtanken Synliga chefer Tydligt, stödjande ledarskap Engagerade och ”drivande” medarbetare Gott samarbetsklimat Vi känsla och en stolthet för sitt arbete Ledarskap - Kompetens – Delaktighet

2 Utvecklingsinsatser Kommunövergripande Specifika insatser Organisation
Grupp Utvecklingsinsatser Individ Kommunövergripande Arbetslagsutveckling Verksamhetsutveckling Ledarutveckling Politiker utveckling Specifika insatser Individuella utvecklingsinsatser Insatser mot särskilda yrkesgrupper

3

4

5 Arbetslagsutveckling
2001

6 Mål Målet med arbetslagsutvecklingen är att vi ska ha välfungerande
arbetslag som effektivt och med rätt kvalitet levererar de tjänster kommuninvånarna efterfrågar samtidigt som personalen upplever att de har en bra arbetssituation, mår bra och kan känna tillfreds- ställelse och yrkesstolthet

7 Verksamhetsutveckling
2005

8 Fokus Förändringskraft & Effektivitet
2001 genomfördes en stor arbetslagsutveckling i Vara kommun. Samtliga av kommunens då 1250 anställda deltog i ett utvecklingsarbete om 60 timmar med fokus på det vinnande laget och den goda arbetsplatsen. Nu – 2005 är fokus på förändringskraft och effektivitet. Vi måste arbeta annorlunda för att kunna möta framtidens förändrade förutsättningar; fler äldre, färre i arbetsför ålder, allt fler långtidssjukskrivna och förtidspensionärer, högre krav på våra tjänster från våra brukare och lägre intäkter. Verksamhetsutveckling 2005

9 Vision Bästa möjliga service till våra kommuninvånare genom en verksamhet som ständigt förbättras och medarbetare som ständigt utvecklas.

10 REDO ATT MÖTA FRAMTIDEN
VARA REDO ATT MÖTA FRAMTIDEN Verksamhetsutveckling 2005 Om förändringskraft & effektivitet Så här ser då framsidan till vårt utvecklingsmaterial ut. Verksamhetsutveckling 2005

11 Innehåll Innehållsförteckningen Verksamhetsutveckling 2005

12 Vår verksamhet Flik 4 Under internatet Innan internatet
Vår verksamhet heter det avsnitt som kommer att finnas med som en röd tråd genom hela verksamhetsutvecklignen - både innan, under och efter internatet. Här kommer vi att se vad vi gör på arbetet, sortera in det under passande områden och tillsammans rita en sådan här föreställnings-/tankekarta. Kartan ritas några veckor innan internatet. På internatet kommer vi att identifiera vad vi är bra på, men också vad vi kan förbättra. Förbättringar förs upp på handlingsplaner och följs upp på hemmaplan. Verksamhetsutveckling 2005

13 Procedurer – arbetsdisciplin
Normer & värden Flik 5 Konversationskort En arbetsplats att vara stolt över Accepteras det hos er att folk kommer för sent eller drar ut på raster? Procedurer – arbetsdisciplin Vissa tillåts göra det men andra inte Ja Nej 1 Med hjälp av konversationskort kommer vi att diskutera normer och värden hos oss. Så här ser ett av korten ut. Verksamhetsutveckling 2005

14 Förändringskraft Flik 6
Händelse 1 Du ska just gå på kafferast, alla andra har redan hunnit gå när det ringer på en kollegas telefon. Vad gör Du? Svarsalternativ Inget, de flesta vet att det är rast Svarar och här vad det gäller Kopplar bort telefonen Svarar och säger att ni är på rast Samvete 1 Vi använder oss …. aktivt av resultaten från medborgar- och brukarundersökningar. Svarsalternativ Mycket ofta Ganska ofta Ganska sällan Mycket sällan Fakta 1 Vara kommun fick en utmärkelse för 2005 – vilken? Svarsalternativ Guldtriangeln Årets marknadsförare Årets kulturkommun The flag of honor Ett spel med fokus på förändringskraft har arbetats fram. Spelet är unikt för Vara kommun och berör både fakta, händelser och samvetsfrågor. Verksamhetsutveckling 2005

15 Förbättringsarbete Flik 11
Under avsnittet kring förbättringsarbete sammanställs de utvecklingsområden som identifierats under internatet i handlingsplaner och som inte redan finns nedskrivna. Under denna halvdag ges möjlighet att sortera vad som är viktigast och fördela ut uppdrag om detta inte redan är gjort. Verksamhetsutveckling 2005


Ladda ner ppt "Ledarskap - Kompetens – Delaktighet"

Liknande presentationer


Google-annonser