Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsdepartementet Integrationssatsningar i BP13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsdepartementet Integrationssatsningar i BP13."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsdepartementet Integrationssatsningar i BP13

2 Arbetsmarknadsdepartementet Fler anhöriga får etableringsinsatser Anhöriga som inte haft möjlighet att söka inom tvåårsgränsen ska få etableringsinsatser Fler anhöriga får rätt till etableringsinsatser då tidsfristen utökas från två till sex år Kommunerna får ersättning för de nyanlända som kommer till kommunen Regeringen avsätter 1,3 miljarder 2013-2016

3 Arbetsmarknadsdepartementet Praktiskt basår Målgrupp: personer över 30 år med högst nio års utbildning 1 000 platser per år Regeringen avsätter 380 Mkr 2013-2016

4 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsträning Arbetsgivare får merkostnadsersättning 150 kr/dag i sex månader Privata och offentliga aktörer 6000 personer får tillgång till praktik Regeringen avsätter 500 Mkr 2013-2016

5 Arbetsmarknadsdepartementet Krav att acceptera ett erbjudande om lämpligt arbete Förstärkta incitament till arbete i reformen

6 Arbetsmarknadsdepartementet Instegsjobb Tiden under vilken individen kan ha instegsjobb förlängs Anvisningsmöjligheten utvidgas till att omfatta dem som har avslutat sin etableringsplan under de senaste tolv månaderna. Det ska också bli möjligt att göra en ny anvisning av en person till instegsjobb efter en anvisningsperiod, utan att det ställs krav på att vissa kursmål inom svenskundervisning för invandrare (sfi) har uppnåtts

7 Arbetsmarknadsdepartementet Övergången från reformen Jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar Målgrupp: de som trots insatser inte blivit etablerade på arbetsmarknaden efter 24 månader för de som uppfyller villkoren

8 Arbetsmarknadsdepartementet Förändrad föräldraförsäkring 80% av dagarna tas ut innan barnet fyller 4 år Åldersgränsen för uttag av dagar höjs till 12 år Grundbeloppet höjs

9 Arbetsmarknadsdepartementet Flyktingguider och familjekontakter Syfte: underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet Stimulansbidrag till kommunerna Regeringen avsätter 44 Mkr 2013-2016

10 Arbetsmarknadsdepartementet Utbildningssatsningar Utökad undervisningstid för nyanlända (105 Mkr 2013-2016) Kompetensutveckling för lärare och rektorer (54,8 Mkr 2013-2016) Nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas 65 Mkr 2013-2016) Höjd kvalitet i sfi (150 Mkr 2013-2016) Information om fritt skolval på andra språk än svenska (8 Mkr 2013-2016)

11 Arbetsmarknadsdepartementet Sammanhängande validering Bedömning av utländska utbildningar ska inte delas mellan olika myndigheter Effekten av bedömning av utländsk examen bör utvärderas Omfattningen av validering bör kartläggas Metoder och verktyg som möjliggör tidig validering ska kartläggas Regeringen avsätter 26 Mkr 2013-2016

12 Arbetsmarknadsdepartementet Prestationsbaserad ersättning till kommunen för mottagande Syfte: öka kommunens mottagningskapacitet Minskade ledtider, snabbare etablering Prestationsbaserat system ger incitament till kommunen att arbeta strategiskt och effektivt Regeringen avsätter 760 Mkr 2013-2016

13 Arbetsmarknadsdepartementet Ersättning till kommunen för hyreskostnad Syfte: öka kommunens mottagningskapacitet Kostnadstäckning för hyreskostnad som uppstått innan nyanlända flyttat in Lägenheter kan hållas lediga Kommunen kan få upp till 12000 kr/familj Regeringen avsätter 63 Mkr 2013-2016

14 Arbetsmarknadsdepartementet Prestationsbaserat stöd till kommuner för minskat utanförskap Syfte: Stärka och stimulera kommunernas arbete med att minska utanförskap 15 stadsdelar i 9 kommuner Fördelningsmodell: förbättrat resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd Regeringen avsätter 200 Mkr 2013-2014


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsdepartementet Integrationssatsningar i BP13."

Liknande presentationer


Google-annonser