Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Tid för varje elev i en jämlik skola Reformer för att vända utvecklingen i skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Tid för varje elev i en jämlik skola Reformer för att vända utvecklingen i skolan."— Presentationens avskrift:

1 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Tid för varje elev i en jämlik skola Reformer för att vända utvecklingen i skolan

2 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge Kunskapsresultaten faller Läraryrket har låg attraktivitet Ojämlikheten ökar

3 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Kunskapsresultaten faller, över tid och i jämförelse med vår omvärld PISA-resultat Poäng

4 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge Kunskapsresultaten faller Läraryrket har låg attraktivitet Ojämlikheten ökar

5 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Ojämlikheten i skolan ökar Andel elever som går i skolor med låga respektive höga resultat Procent

6 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Fokus i skolpolitiken för att vända utvecklingen i skolan Höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser Höja attraktiviteten i läraryrket Öka jämlikheten i skolan

7 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Högre kunskapsresultat genom tidiga insatser Tidiga insatser effektivaste sättet att förebygga skolsvårigheter – men idag sätts stöd ofta in alltför sent En god start i livet genom en förskola av hög kvalitet För att möta elevernas behov krävs att lärarna får tillräcklig tid med varje elev

8 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Tidiga insatser - reformer Mer personal och mindre barngrupper i förskolan Anställa fler för att lärare ska få mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet –lärare med inriktning F-3, speciallärare, specialpedagoger, fritidshemspersonal Fler speciallärare och specialpedagoger Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 och läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet

9 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Höja attraktiviteten i läraryrket Bristen på behöriga lärare är stor – och förväntas öka Attraktiviteten ska höjas genom –Högre lön –Större möjligheter till kompetensutveckling –Mer tid för undervisningsuppdraget

10 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Ett attraktivt läraryrke - reformer En nationell samling för läraryrket Höjda lärarlöner Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer Nationella skolutvecklingsprogram Bättre studiemedel för KPU-lärare inom bristämnen

11 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Öka jämlikheten i skolan Alla skolor ska vara bra skolor Skillnaderna mellan skolor ökar – större statliga resurser ska ges till skolorna med störst behov Tillgång till stöd och hjälp utanför skoltid ska inte vara beroende av föräldrar och betalningsförmåga

12 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet En jämlik skola – reformer Samverkan för bästa skola – statliga resurser till skolor med tuffast förutsättningar och lägst resultat Högre lärarlöner i dessa skolor Stöd till nyanlända elevers undervisning Läxhjälp för alla – läx-RUT avskaffas Ökad undervisning på skollov Stärkt elevhälsa

13 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Tid för varje elev i en jämlik skola Mdkr20152016 Tidiga insatser1,83,4 Mer personal och mindre barngrupper i förskolan mm0,50,9 Fler anställda och mindre klasser i lågstadiet1,12,0 Fler speciallärare/-pedagoger0,20,5 Attraktivt läraryrke0,60,7 Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer0,3 Nationella skolutvecklingsprogram mm0,2 Förbättrat studiemedel för KPU-studerande0,10,2 Jämlik skola1,01,6 Samverkan för bästa skola, högre lärarlöner i skolor med tuffa förutsättningar och stöd nyanlända elever0,50,6 Läxhjälp och skola under lov mm0,30,4 Stärkt elevhälsa0,10,2 Övrigt0,10,3 SUMMA TOTALT3,45,6 Anm. Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Därutöver, som en del i den nationella samlingen för läraryrket avser regeringen i samband med avtalsrörelsen 2016 föra en dialog med arbetsmarknadens parter som möjliggör att lärarnas löner höjs. Under förutsättning att parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner avser regeringen att tillföra resurser motsvarande 3 miljarder kronor på årsbasis.


Ladda ner ppt "Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Tid för varje elev i en jämlik skola Reformer för att vända utvecklingen i skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser