Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun."— Presentationens avskrift:

1 Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun

2 Från pilotstudie till slutrapport En avslutad pilotstudie eller ett permanentad utvärderings- och uppföljningsmetod? Delrapporten visar bl. a. att  andelen unga som fullföljer gymnasiestudierna ökar med stigande betyg från grundskolan  bland ungdomar i årskurs nio, inom den lägsta betygskvartilen, fullföljer endast ca hälften gymnasiet, jämfört med 90 % för de med de högsta betygen.  feriearbeten tycks ha en viss positiv inverkan på ungdomars etableringsmöjligheter vid 26 års ålder, även om avslutade gymnasiestudier dock framträder som en långt mer betydelsefull etableringsfaktor  SAFE inkomsterna (från bidragssystemen) är tre gånger så stora för dem som ej avslutat sina studier. Bidragstagande kvinnor uppbär i högre grad än män sjukdomsrelaterade bidrag

3 Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun Från pilotstudie till slutrapport En avslutad pilotstudie eller ett permanentad utvärderings- och uppföljningsmetod?  Antalet 16-åringar i de olika kohorterna är 5 500 (f 80), 5500 (f 83) samt 7500 (f 90)  Databas innehållande ca 3 500 variabler levererades av SCB våren - 09  10 SCB-register har använts Slutrapport Utvalda teman Uppväxt Skola Hälsa Etablering

4 Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun Analysmodell för komparativ kommunutvärdering


Ladda ner ppt "Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser