Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄLDREBOENDET LUGNET I ÖRBY MARKS KOMMUN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄLDREBOENDET LUGNET I ÖRBY MARKS KOMMUN"— Presentationens avskrift:

1 ÄLDREBOENDET LUGNET I ÖRBY MARKS KOMMUN

2

3

4 Vad ville vi? Vi ville förbättra hygienrutinerna.
Vi ville förhindra nya utbrott av MRSA. Vi ville ha god kvalitet på vårdarbetet, både för vårdtagarnas och personalens skull. Vi ville kvalitetssäkra vården genom att odla före insättning eller ändring av antibiotika.

5 Vårdtagare med riskfaktorer är vanligt förekommande i kommunal vård och omsorg.
Sår Kvarliggande urinkateter Annan infart av kroppsfrämmande art (venkateter, dränkateter etc.)

6 Vad gjorde vi? Vi anmälde oss till VRISS-projektet Ett samarbete med Vårdhygien i Borås. Vi gjorde en utgångsmätning av följsamheten till de basala hygien-och klädrutinerna. Vi utformade en självskattningsblankett.

7

8 Resultat av utgångsmätning
20% följsamhet till hygienrutinerna och 70% följsamhet till klädreglerna.

9 Vad gjorde vi mer? Vi genomförde ett utbildningstillfälle för personalen. Visirubtest. Vi skapade förutsättningar för att använda arbetskläder. Vi skapade förutsättningar för god tillgänglighet till handsprit, handskar och plastförkläden.

10

11 Vi hade många diskussioner kring vad som är patientnära arbete, konkreta situationer.
Vi hade etiska diskussioner. Vi såg över rutiner kring rengöring av medicinteknisk utrustning. Vi genomförde en hygienrond. Vi gjorde mätningar med självskattningsblanketten en gång/månad.

12 Resultatkurva 2006

13

14 Vad gör vi nu? Vi gör återkommande mätningar av följsamheten.
Vi införlivar ny personal i arbetssättet. Vi fortsätter att ta odlingar som en rutin. Personalen känner stolthet över att arbeta på ett tryggt och säkert sätt.

15 Resultatkurva 2008

16

17 Reflektioner! Ledningens stöd är viktigt.
Man kan tycka att de små förändringar som gjorts skulle vara obetydliga, men de har visat sig ha avgörande betydelse. Goda hygienrutiner i patientnära arbete är inte i konflikt med patientnärhet!

18 Tack för er uppmärksamhet!
Presentationen gjord av Anne Bengtsson, sjuksköterska i Marks Kommun.


Ladda ner ppt "ÄLDREBOENDET LUGNET I ÖRBY MARKS KOMMUN"

Liknande presentationer


Google-annonser