Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anabola androgena steroider

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anabola androgena steroider"— Presentationens avskrift:

1 Anabola androgena steroider
Ingemar Thiblin Professor Inst för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, Uppsala universitet

2 Vad är steroider? Steroider är steroler
Steroler är en av de tre huvudtyperna av fett (triglycerider och fosfolipider är de andra) Steroler är en grupp vaxliknande fetter som omfattar kolesterol, vissa hormoner och förstadier till D-vitamin Thiblin

3 Hormonsteroler el. steroidhormoner
Östrogener – östradiol, östriol, östrogen Androgener – testosteron, dihydrotestosteron, androsteron Progestagener – Progesteron, 17-hydroxygesteron, progestin Glukokortikoider – kortison, kortisol Mineralkortikoider - aldosteron Thiblin

4 Thiblin

5 Thiblin

6 Androgena målorgan stimuleras ffa av DHT
Hud – akne, håravfall Prostata – förstoring, cancer?? Anabola effekter på muskulatur stimuleras av testosteron direkt Kvoten anabol effekt/androgen effekt avgörs alltså av molekylens mottaglighet för 5-alfareduktas Thiblin

7 5-alfareduktas Thiblin

8 Thiblin

9 Thiblin

10 Hur många använder AAS 1-5 % livstidsprevalens i studier på svenska gymnasieelver per årskull Flesta som ringer dopingjouren mellan Antag att medelprev är 2 %: 17 x 1000 = Hur stor andel är frekventa användare? Om 20 %: , om 50 %: Thiblin

11 Hur många använder AAS 1-5 % livstidsprevalens i studier på svenska gymnasieelver per årskull Flesta som ringer dopingjouren mellan Antag att medelprev är 2 %: 17 x 1000 = Hur stor andel är frekventa användare? Om 20 %: , om 50 %: Thiblin

12 Hur många använder AAS? Beslagen ökar
Ungefär lika många beslag som heroin 2006 Ca som annvänt heroin 2003 Thiblin Källa: Gunnar Hermansson

13 Hur många använder AAS? Idag kanske 10.000 som använder her
Fler beslag av AAS trots att tillslagen inte är riktade mot AAS Summa summarum kan en rimlig gissning vara att vi idag har minst personer som använder AAS frekvent. Dock enligt CAN är LTP idag ca 1% Underskattar undersökningarna antalet användare? Beslagtas AAS som är avsett för andra marknader? Thiblin

14 1849 Arnold Adolf Berthold Transplanterade testiklar på tuppar
Ämne som transporterades med blodet och som påverkade beteende och könskarakteristika Thiblin

15 1889 Charles Edouard Brown-Sequard
Inj homogenat från hund- och marsvinstestiklar Ökad fysisk styrka, mental prestation och aptit Thiblin

16 1931, 1935 Adolf Butenandt Isolerade 15 mg androsterone från liter urin Syntetiserade testosteron från kolesterol Även Ruzicka Thiblin

17 50-tal 1954 – Ryska tyndlyftningslandlaget använder AAS 50: talet
Thiblin

18 60-talet 1962 – första Mr. Olympia
1968 – IOC förbjuder AAS och utför tester i Montreal 60:talet Thiblin

19 70-talet Utbrett bruk av AAS inom idrotten
1973 – Arne Ljungqvist gör studie som visar att en tredjedel av 144 svenska idrottsmän använder AAS 1977 – American College of Sports slår fast att AAS inte påverkar muskeltillväxt 70:talet Thiblin

20 80-talet 1981 – första underground steroidhandboken
1987 – ACS backar och konstaterar att AAS har effekt 1988 – Buckley et al. Rapporterar att 6,6,% av unga män använt AAS Fallrapporter om våld och depression/suicid 80:talet Thiblin

21 90-talet Massiv doping i forna Östtyskland uppdagas
Fler epidemiologiska studier som visar att AAS används utanför idrotten Allt fler rapporter om biverkningar 1999 – skärpt lagstiftning Thiblin

22 2000-talet Koppling till blandmissbruk uppmärksammas Beslag ökar
2003 Koppling till blandmissbruk uppmärksammas Beslag ökar Myndigheter börjar intressera sig för AAS Problematisering av samband mellan AAS och vissa biverkningar Thiblin

23 Atleter Esteter Slagskämpar Blandmissbrukare Användargrupper
Thiblin

24 Hur många använder AAS 1-5 % livstidsprevalens i studier på svenska gymnasieelver per årskull Flesta som ringer dopingjouren mellan Antag att medelprev är 2 %: 17 x 1000 = Hur stor andel är frekventa användare? Om 20 %: , om 50 %: Thiblin

25 Thiblin

26 Thiblin

27 Thiblin

28 Välkända obligata eller vanliga oönskade effekter av AAS
Testikelskrumpning och nedsatt/upphörd spermieproduktion Acne vulgaris Gynecomasti (”bröstkörtelförstoring”) Påskyndat frontalt håravfall (”pannflikar”) Striae Thiblin

29 Abscess på injektionsställe verkar ha blivit vanligare (Källa “Flashback”)
Thiblin

30 Sporadiskt observerade kroppsliga komplikationer till AAS-missbruk
Hjärtinfarkt (koppling till förändring av blodfettsprofil o/e påverkan på blodplättar o/e kärlspasm?) Hjärtförstoring* Hjärtrytmrubbning (trots strukturellt normalt hjärta) Stroke Lungembolism Blodcystor i levern (pelios) Levertumörer Prostataförstoring Gallstas Bicepsseneruptur *Bekräftat i flera studier som undersökt grupper av AAS-användare Thiblin

31 Thiblin

32 Urhausen, A. Kindermann, W.
Sports-specific adaptations and differentiation of the athlete's heart. 1999 (28(4)) pp Sports Med Thiblin

33 Observerade tidigt uppträdande psykiska biverkningar av AAS-intag
Ökat självförtroende Ökad energi och motivation/entusiasm Minskat sömnbehov Ökad libido Irritabilitet/ilska/fientlighet/stingslighet Thiblin

34 Observerade psykiska/beteendemässiga avvikelser efter längre tids AAS-missbruk
Störd impulshämning Snabba humörsvängningar Försämrat omdöme Grandiosa tankar Misstänksamhet Grälsjuka Påtaglig aggressivitet Misshandel (främlingar, partners och barn), vandalism i hemmet, risktagande beteende (t.ex. vårdslöshet i trafik) Suicid Homicid Thiblin

35 Minskat självförtroende Ångest Humörsvängningar
Observerade psykiska/beteendemässiga avvikelser efter avbrutet AAS-missbruk Apati, håglöshet Minskad aptit Minskad libido Minskat självförtroende Ångest Humörsvängningar Koncentrationssvårigheter Suicid Thiblin

36 Ofördelaktig blodfettsprofil Ökat självförtroende
Kroppsliga och psykiska biverkningar som är bekräftade i prospektiva kontrollerade studier av personer utan tidigare AAS-erfarenhet Ofördelaktig blodfettsprofil Ökat självförtroende Ökad energi och motivation/entusiasm Minskat sömnbehov Ökad libido Irritabilitet/ilska/fientlighet/stingslighet ALLA DESSA EFFEKTER KOMMER SNABBT OCH REDAN VID MÅTTLIG ÖVERDOSERING Thiblin

37 Konklusion av litteraturgenomgång
De observerade komplikationer som är möjliga att studera med god metodik är bekräftade Flertalet av de observerade komplikationerna kan dock av etiska skäl inte studeras på människor eftersom de sannolikt uppkommer efter längre tids användande av kraftigt suprafysiologiska doser Thiblin

38 Mortui vivos docent

39 Könsfördelning AAS kokain Heroin Amfetamin Thiblin

40 Dödssätt heroinister Thiblin

41 Dödssätt amfetamin Thiblin

42 Dödssätt AAS Thiblin

43 Dödssätt bland 22 personer som nyligen avslutat AAS-bruk, hela riket, 1985-2002
Thiblin

44 Dödssätt kokainpositiva
En Rysk roulette 10 T-olycka 1 drunk 7 av 19 diagnostiserade som kokainförgiftning Två skarpt våld 7 skottskada 5 Hängning, 4 skottskada i huvudet 1 hopp och 1 CO Jmf Anabola stero 20% homicid Thiblin

45 Mordsätt morfinpositiva (heroin)
Thiblin

46 Mordsätt amfetaminpositiva
Thiblin

47 Mordsätt kokain Thiblin

48 Mordsätt anabola androgena steroider
Thiblin

49 Potentiellt dödliga kroppsliga komplikationer?

50 Cardiac hypertrophy 30-years-max
AAS Cardiac hypertrophy 30-years-max RR = 5.07 P = Controls Thiblin

51 Cardiac hypertrophy 31-years-min AAS RR = 2.57 p = 0.072 Controls
Thiblin

52 Coronary sclerosis 30-years-max AAS RR = 7.94 p = 0.019 Controls
Thiblin

53 Coronary sclerosis 31-years-min AAS N.S. Controls Thiblin

54 Thiblin

55 Thiblin

56 Två huvudsakliga kopplingar mellan AAS och våldsbrott
Roid rage Planerade brott Thiblin

57 Roid rage Avancerat AAS-bruk Pågående bruk (kur) Impulsivt våld
Oftast mild provokation Okontrollerad vrede som medför många och ofta svåra skador på offren Våld kan drabba såväl närstående som främlingar Gärningsmännen har ofta psykiatrisk o/e social problematik Akut påverkan alkohol eller BZ vanligt – THC?? Thiblin

58 Planerat brott Aktuellt intag
Sporadiskt eller långvarigt bruk Används strategiskt för att underlätta genomförandet av ett brott Minska nervositet och empati Oftast endast hot om våld men sannolikt hög benägenhet att utöva våld “Yrkeskriminell” Thiblin

59 AAS-positive substance abuse negative
Bedr Vapen Sista 3 åren före döden Första 3 åren efter första domen Våld Egendom AAS-positiva och narkotikapositiva AAS-negativa men narkotikapositiva Våld Egendom F3 S3 Thiblin F3 S3 First 3 Last 3 First 3

60 Alltså Rättsmedicin och andra aktörer inom rättsväsendet är dåliga på att fånga upp AAS-missbruk Mycket talar för att AAS-missbruk kan vara inkörsport till annat missbruk Missbrukare som även använder AAS har betydligt högre dödlighet än andra missbrukargrupper Förmodligen finns en stark koppling mellan AAS och kriminell livsstil AAS-bruk kan ibland medföra att tidigare icke våldsbenägna personer begår våldsbrott AAS-bruk kan förmodligen motverka åldersrelaterad minskning av våldsbenägenhet Thiblin


Ladda ner ppt "Anabola androgena steroider"

Liknande presentationer


Google-annonser