Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anabola androgena steroider Ingemar Thiblin Professor Inst för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anabola androgena steroider Ingemar Thiblin Professor Inst för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Anabola androgena steroider Ingemar Thiblin Professor Inst för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, Uppsala universitet

2 Vad är steroider? Steroider är steroler Steroler är en av de tre huvudtyperna av fett (triglycerider och fosfolipider är de andra) Steroler är en grupp vaxliknande fetter som omfattar kolesterol, vissa hormoner och förstadier till D-vitamin Thiblin 2009-06-02

3 Hormonsteroler el. steroidhormoner Östrogener – östradiol, östriol, östrogen Androgener – testosteron, dihydrotestosteron, androsteron Progestagener – Progesteron, 17- hydroxygesteron, progestin Glukokortikoider – kortison, kortisol Mineralkortikoider - aldosteron Thiblin 2009-06-02

4

5

6 Androgena målorgan stimuleras ffa av DHT Hud – akne, håravfall Prostata – förstoring, cancer?? Anabola effekter på muskulatur stimuleras av testosteron direkt Kvoten anabol effekt/androgen effekt avgörs alltså av molekylens mottaglighet för 5- alfareduktas Thiblin 2009-06-02

7 5-alfareduktas Thiblin 2009-06-02

8

9

10 Hur många använder AAS 1-5 % livstidsprevalens i studier på svenska gymnasieelver – 500 - 2500 per årskull Flesta som ringer dopingjouren mellan 17-32. Antag att medelprev är 2 %: 17 x 1000 = 17.000 Hur stor andel är frekventa användare? – Om 20 %: 3.400, om 50 %: 8.500 Thiblin 2009-06-02

11 Hur många använder AAS 1-5 % livstidsprevalens i studier på svenska gymnasieelver – 500 - 2500 per årskull Flesta som ringer dopingjouren mellan 17-32. Antag att medelprev är 2 %: 17 x 1000 = 17.000 Hur stor andel är frekventa användare? – Om 20 %: 3.400, om 50 %: 8.500 Thiblin 2009-06-02

12 Hur många använder AAS? Beslagen ökar Ungefär lika många beslag som heroin 2006 Ca 10-15.000 som annvänt heroin 2003 Thiblin 2009-06-02 Källa: Gunnar Hermansson

13 Hur många använder AAS? Idag kanske 10.000 som använder her Fler beslag av AAS trots att tillslagen inte är riktade mot AAS Summa summarum kan en rimlig gissning vara att vi idag har minst 10.000 personer som använder AAS frekvent. Dock enligt CAN är LTP idag ca 1% – Underskattar undersökningarna antalet användare? – Beslagtas AAS som är avsett för andra marknader? Thiblin 2009-06-02

14 1849 Arnold Adolf Berthold Transplanterade testiklar på tuppar Ämne som transporterades med blodet och som påverkade beteende och könskarakteristika Thiblin 2009-06-02

15 1889 Charles Edouard Brown- Sequard Inj homogenat från hund- och marsvinstestiklar Ökad fysisk styrka, mental prestation och aptit Thiblin 2009-06-02

16 1931, 1935 Adolf Butenandt Isolerade 15 mg androsterone från 15- 25.000 liter urin Syntetiserade testosteron från kolesterol Även Ruzicka Thiblin 2009-06-02

17 50-tal 1954 – Ryska tyndlyftningslandlaget använder AAS 50: talet Thiblin 2009-06-02

18 60-talet 1962 – första Mr. Olympia 1968 – IOC förbjuder AAS och utför tester i Montreal 60:talet Thiblin 2009-06-02

19 70-talet Utbrett bruk av AAS inom idrotten 1973 – Arne Ljungqvist gör studie som visar att en tredjedel av 144 svenska idrottsmän använder AAS 1977 – American College of Sports slår fast att AAS inte påverkar muskeltillväxt 70:talet Thiblin 2009-06-02

20 80-talet 1981 – första underground steroidhandboken 1987 – ACS backar och konstaterar att AAS har effekt 1988 – Buckley et al. Rapporterar att 6,6,% av unga män använt AAS Fallrapporter om våld och depression/suicid 80:talet Thiblin 2009-06-02

21 90-talet Massiv doping i forna Östtyskland uppdagas Fler epidemiologiska studier som visar att AAS används utanför idrotten Allt fler rapporter om biverkningar 1999 – skärpt lagstiftning 90:talet Thiblin 2009-06-02

22 2000-talet Koppling till blandmissbruk uppmärksammas Beslag ökar Myndigheter börjar intressera sig för AAS Problematisering av samband mellan AAS och vissa biverkningar 2003 Thiblin 2009-06-02

23 Användargrupper Atleter Esteter Slagskämpar Blandmissbrukare Thiblin 2009-06-02

24 Hur många använder AAS 1-5 % livstidsprevalens i studier på svenska gymnasieelver – 500 - 2500 per årskull Flesta som ringer dopingjouren mellan 17-32. Antag att medelprev är 2 %: 17 x 1000 = 17.000 Hur stor andel är frekventa användare? – Om 20 %: 3.400, om 50 %: 8.500 Thiblin 2009-06-02

25

26

27

28 Välkända obligata eller vanliga oönskade effekter av AAS Testikelskrumpning och nedsatt/upphörd spermieproduktion Acne vulgaris Gynecomasti (”bröstkörtelförstoring”) Påskyndat frontalt håravfall (”pannflikar”) Striae Thiblin 2009-06-02

29 Abscess på injektionsställe verkar ha blivit vanligare ( Källa “Flashback”) Thiblin 2009-06-02

30 Sporadiskt observerade kroppsliga komplikationer till AAS-missbruk Hjärtinfarkt (koppling till förändring av blodfettsprofil o/e påverkan på blodplättar o/e kärlspasm?) Hjärtförstoring * Hjärtrytmrubbning (trots strukturellt normalt hjärta) Stroke Lungembolism Blodcystor i levern (pelios) Levertumörer Prostataförstoring Gallstas Bicepsseneruptur * Bekräftat i flera studier som undersökt grupper av AAS-användare Thiblin 2009-06-02

31

32 Urhausen, A. Kindermann, W. Sports-specific adaptations and differentiation of the athlete's heart. 1999 (28(4)) pp 237-244 Sports Med Thiblin 2009-06-02

33 Observerade tidigt uppträdande psykiska biverkningar av AAS-intag Ökat självförtroende Ökad energi och motivation/entusiasm Minskat sömnbehov Ökad libido Irritabilitet/ilska/fientlighet/stingslighet Thiblin 2009-06-02

34 Observerade psykiska/beteendemässiga avvikelser efter längre tids AAS-missbruk Störd impulshämning Snabba humörsvängningar Försämrat omdöme Grandiosa tankar Misstänksamhet Grälsjuka Påtaglig aggressivitet – Misshandel (främlingar, partners och barn), vandalism i hemmet, risktagande beteende (t.ex. vårdslöshet i trafik) Suicid Homicid Thiblin 2009-06-02

35 Observerade psykiska/beteendemässiga avvikelser efter avbrutet AAS-missbruk Apati, håglöshet Minskad aptit Minskad libido Minskat självförtroende Ångest Humörsvängningar Koncentrationssvårigheter Suicid Thiblin 2009-06-02

36 Kroppsliga och psykiska biverkningar som är bekräftade i prospektiva kontrollerade studier av personer utan tidigare AAS-erfarenhet Ofördelaktig blodfettsprofil Ökat självförtroende Ökad energi och motivation/entusiasm Minskat sömnbehov Ökad libido Irritabilitet/ilska/fientlighet/stingslighet ALLA DESSA EFFEKTER KOMMER SNABBT OCH REDAN VID MÅTTLIG ÖVERDOSERING Thiblin 2009-06-02

37 Konklusion av litteraturgenomgång De observerade komplikationer som är möjliga att studera med god metodik är bekräftade Flertalet av de observerade komplikationerna kan dock av etiska skäl inte studeras på människor eftersom de sannolikt uppkommer efter längre tids användande av kraftigt suprafysiologiska doser Thiblin 2009-06-02

38 Mortui vivos docent

39 kokain AAS HeroinAmfetamin Könsfördelning Thiblin 2009-06-02

40 Dödssätt heroinister Thiblin 2009-06-02

41 Dödssätt amfetamin Thiblin 2009-06-02

42 Dödssätt AAS Thiblin 2009-06-02

43 Dödssätt bland 22 personer som nyligen avslutat AAS-bruk, hela riket, 1985-2002 Thiblin 2009-06-02

44 7 av 19 diagnostiserade som kokainförgiftning Två skarpt våld 7 skottskada 5 Hängning, 4 skottskada i huvudet 1 hopp och 1 CO En Rysk roulette 10 T-olycka 1 drunk Jmf Anabola stero 20% homicid Dödssätt kokainpositiva Thiblin 2009-06-02

45 Mordsätt morfinpositiva (heroin) Thiblin 2009-06-02

46 Mordsätt amfetaminpositiva Thiblin 2009-06-02

47 Mordsätt kokain Thiblin 2009-06-02

48 Mordsätt anabola androgena steroider Thiblin 2009-06-02

49 Potentiellt dödliga kroppsliga komplikationer?

50 Cardiac hypertrophy 30-years-max RR = 5.07 P = 0.0002 AAS Controls Thiblin 2009-06-02

51 RR = 2.57 p = 0.072 Cardiac hypertrophy 31-years-min AAS Controls Thiblin 2009-06-02

52 Coronary sclerosis 30-years-max AAS Controls RR = 7.94 p = 0.019 Thiblin 2009-06-02

53 AAS Controls Coronary sclerosis 31-years-min N.S. Thiblin 2009-06-02

54

55

56 Två huvudsakliga kopplingar mellan AAS och våldsbrott Roid rage Planerade brott Thiblin 2009-06-02

57 Roid rage Avancerat AAS-bruk Pågående bruk (kur) Impulsivt våld Oftast mild provokation Okontrollerad vrede som medför många och ofta svåra skador på offren Våld kan drabba såväl närstående som främlingar Gärningsmännen har ofta psykiatrisk o/e social problematik Akut påverkan alkohol eller BZ vanligt – THC?? Thiblin 2009-06-02

58 Planerat brott Aktuellt intag – Sporadiskt eller långvarigt bruk Används strategiskt för att underlätta genomförandet av ett brott – Minska nervositet och empati Oftast endast hot om våld men sannolikt hög benägenhet att utöva våld “Yrkeskriminell” Thiblin 2009-06-02

59 Våld Vapen Bedr Egendom AAS-positive substance abuse negative Första 3 åren efter första domen Sista 3 åren före döden AAS-positiva och narkotikapositiva First 3Last 3First 3 S3 AAS-negativa men narkotikapositiva F3S3 F3 Egendom Våld Thiblin 2009-06-02

60 Alltså Rättsmedicin och andra aktörer inom rättsväsendet är dåliga på att fånga upp AAS-missbruk Mycket talar för att AAS-missbruk kan vara inkörsport till annat missbruk Missbrukare som även använder AAS har betydligt högre dödlighet än andra missbrukargrupper Förmodligen finns en stark koppling mellan AAS och kriminell livsstil AAS-bruk kan ibland medföra att tidigare icke våldsbenägna personer begår våldsbrott AAS-bruk kan förmodligen motverka åldersrelaterad minskning av våldsbenägenhet Thiblin 2009-06-02


Ladda ner ppt "Anabola androgena steroider Ingemar Thiblin Professor Inst för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser