Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resurscentrum för Hormonmissbrukare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg • Endokrinolog Thord Rosén • Mottagning sedan 2000 •

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resurscentrum för Hormonmissbrukare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg • Endokrinolog Thord Rosén • Mottagning sedan 2000 •"— Presentationens avskrift:

1 Resurscentrum för Hormonmissbrukare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg • Endokrinolog Thord Rosén • Mottagning sedan 2000 • 150 patienter hittills och kön ökar...

2 Mottagningen  Telefonsamtal med läkare  Nybesök 2-3 timmar - Läkarsamtal - Hälsoundersökning - Lab.prov -rutinprover, hormonanalyser, AAS i urin - EKG/UCG  Eventuell remiss till - Psykiatri och beroendemottagningar - Dermatologi, plastkirurgi, kardiologi...  Erbjuds ett återbesök med läkare

3 Dopingmottagning Beroendecentrum Örebro Landsting  Kurt Skårberg med behandlingsteam  Första etablerade mottagningen i Sverige  Www.orebroll.se - Beroendecentrum – DopingmottagningWww.orebroll.se  Telefonrådgivning med Kurt 019-602 33 60

4 Vilka grupper använder AAS? ATLETERNA - Män och kvinnor inom organiserad idrott och på elitnivå - Förekommer få positiva testresultat BLANDMISSBUKARNA - Blandar med narkotika och tar vad som tillgången erbjuder ESTETERNA - Vill bli starkare eller bygga muskler - Finns överallt på gymmen - Den absolut största gruppen VÅLDSVERKARNA - Yrken där våld och maktutövning förekommer - Kriminella kretsar för att kunna genomföra grova brott Se tre sista grupperna går in i varandra!

5 Valet påverkas av om personen... … har en otrygg uppväxtmiljö … upplever oro och ångest … söker utmaningar och kickar … har en negativ självbild och låg självkänsla … har störningar i sin kroppsuppfattning … är fixerad vid mat, träning och utseende … tar kosttillskott … är starkt prestations- och målinriktad

6 Umgås i kriminella kretsar... Eller vet vart man kan vända sig, när träningen har nått en platå, eller när livet känns tungt, trist och outhärdligt

7 Sociala konsekvenser  Minskning av tidigare intressen  Sämre arbets- och skolresultat  ”Gymmet blir hemmet”  Ekonomiska problem  Kriminalitet och antisocial livsstil

8 Förändrad kroppsuppfattning Megarexi Muskeldysmorfi Omvänd anorexi Adoniskomplex Personen upplever sig vara mindre än vad han/hon i verkligheten är!

9 Vad menas med aggressivitet? Humörsvängningar Irritation ”Edgy feelings” Riskfyllda beteenden Verbal aggressivitet Instrumentellt våld ”Roid rage” Svartsjuka ”Vardagsaggressivitet” Minskad empati Kontrollbehov Fientlighet Självdestruktivitet Hämndlystnad Vilket ord ska vi använda.. när och hur?

10 Aggressivitet  AAS påverkar områden och system i hjärnan som styr aggression och impulskontroll -Överlevnad!  Beteendeförändringar hos försöksdjur  Koppling till vapen och -våldsbrott och organiserad brottslighet  Korsreaktion med andra droger  Explosivitet i träningen!  Fysisk och psykisk stress  Patienter beskriver ökad irritation

11 Aggressivitet är en av de vanligaste biverkningarna som rapporteras till Dopingjouren! Besök www.dopingjouren.se för mer information och för att ställa frågor!www.dopingjouren.se

12 Kan AAS i kombination med träning leda till beroende?

13 Beroendet innebär  Upplevelse av ett ”sug” en stark längtan vid uppehåll  Kontrollförlust (försökt att sluta och tar mer än planerat)  Viktiga delar i livet som hälsa, vänner, arbets- och familjeliv påverkas negativt  Fortsätter trots vetskap om att det leder till stora problem

14  Starka positiva upplevelser redan från början - Att sluta skapar en intensiv längtan att få vara där igen  Roligare träning, bättre återhämtning och snabba resultat - Att sluta kan leda till att träningen känns meningslös  Ökad sexlust - Att sluta kan medföra att lust och funktion minskar  Gemenskap - Att sluta kan kräva uppbrott från en trygg social tillhörighet  Identitet utifrån utseende, prestationer och roll som förebild - Att sluta kan ge känsla av att vara en ”nobody” AAS ger vinster som kan bli till förluster:

15  Bekräftelse från omgivningen - Att sluta kan leda till känslan av att förlora värde och respekt  Kontroll - Att sluta innebär kontrollförlust  Sätt att hantera svåra känslor - Att sluta kan medföra förhöjd ångest och allvarlig depression  En livsstil med mål och mening - Att sluta kan väcka existentiella frågor och insikter

16 Ja, AAS kan i kombination med träning leda till beroende.

17 Därför att Anabola Androgena Steroider funkar!

18 Möjlighet till förändring

19 Hur går det att klara av att fortsätta träna utan att ta AAS och att acceptera ”försämringen”?

20 Hur går det att klara av att fortsätta leva utan att ta AAS och att acceptera förändringen?

21  Beskriva problembilden  Bryta missbruk/ destruktiva beteenden  Behandling av bieffekter  Samtalskontakt - Stöttning i förändringen - Ev. Psykolog  Avslappning och kroppskännedom  Råd kring kost och fortsatt träning  Anhörigstöd  ”Självhjälpsgrupper”? Söka professionell hjälp! Vägen till att sluta med AAS

22 Litteratur Moberg T. & Hermansson G. (2006). Mandom mod och morske män/ Anabola androgena steroider Beställning: www.mediahuset.se www.dopingjouren.se www.rf.se www.fhi.se


Ladda ner ppt "Resurscentrum för Hormonmissbrukare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg • Endokrinolog Thord Rosén • Mottagning sedan 2000 •"

Liknande presentationer


Google-annonser