Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktigaste miljöaspekterna i Stockholms läns landsting Luftföroreningar och buller från väg-, spår-, och sjötrafik Luftföroreningar från värme- och elproduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktigaste miljöaspekterna i Stockholms läns landsting Luftföroreningar och buller från väg-, spår-, och sjötrafik Luftföroreningar från värme- och elproduktion."— Presentationens avskrift:

1 Viktigaste miljöaspekterna i Stockholms läns landsting Luftföroreningar och buller från väg-, spår-, och sjötrafik Luftföroreningar från värme- och elproduktion till lokaler Äldre föroreningar i mark och byggnader Läkemedelsrester i mark, vatten och luft Lustgasutsläpp från vården

2 Bromma Henriksdal Käppala

3 analys av utsläpp Hållbar utveckling Provtagning 2 september av utsläpp från de stora reningsverken sjövatten före och efter utsläppspunkter Analys av svårnedbrytbara antibiotika (tetracyklin, erytromycin, kinoloner) naturligt och syntetiskt estrogen

4 Hållbar utveckling e.d. erytromycin e.d. doxycyklin 568015,3e.d. 43metronidazol e.d. cefadroxil e.d. amoxicillin e.d. ampicillin 1274702885,88,8e.d.trimetoprim 1136539,3e.d. sulfametoxazol 6,0 7,0 6,8 13,3 7,4 12,9 2,1 e.d. 6,0 e.d. ofloxacin ciprofloxacin 8,311,611,83,3e.d. norfloxacin Utgående Henriksdal Utgående Bromma Utgående Käppala OxdjupetHalvkak- sundet MälarenLäkemedel, ng/l resultat, antibiotika

5 Hållbar utveckling resultat, östrogenaktivitet 0,10,60,3ng/l Utgående Henriksdal Utgående Bromma Utgående Käppala Östrogen- aktivitet

6 Läkemedelsflödet Lagstiftning Forskning och produktion Förskrivning Användning och utsöndring Uppsamling och rening Utsläpp och deponi

7 Hållbar utveckling faktorer att beakta ekotoxicitet halveringstid i naturen bioackumulation ingående hjälpsubstanser dispens från gällande lag olämplig förpackning (PVC, klorblekt etc.)

8 klassificering P ersistens ej lätt nedbrytbart (28 dagar!!) B ioackumulation P O/W > 3.0 T oxicitet 96 t LC 50 (fisk) < 1 mg/l, eller 48 t EC 50 (Daphnia) < 1 mg/l, eller 72 t IC 50 (algae) <1 mg/l Hållbar utveckling

9 bedömning av ekotoxicitet 0låg toxicitetLC/EC/IC50 >100 mg/l 1måttlig toxicitet LC/EC/IC50 10-100 mg/l 2hög toxicitetLC/EC/IC50 1-10 mg/l 3mycket hög toxicitet LC/EC/IC50 <1 mg/l poängbedömningtest/utfall

10 Hållbar utveckling bedömning av nedbrytbarhet enligt kriterier för lättnedbrytbarhet enligt OECD:s test guidelines eller motsvarande andra nedbrytbarhetstester 0303 ja nej biologiskt lättnedbrytbar poängutfalltest

11 Hållbar utveckling bedömning av bioackumulation enligt fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten, P OW, där substanser med log P OW >3 bedöms som potentiellt bioackumulerande 3030 ja nej potentiellt bioackumulerande poängutfalltest

12 Hållbar utveckling Deltagande företag Abbott AstraZeneca Aventis Bayer Biochemie BMM Boehringer GEA GlaxoSmithKline Ipex Mayne Pharma Meda MSD NM Pharma Nordic drugs Octapharma Omnia Oripharm Pfizer Pharmacia Ratiopharm Roche Scand Pharm Schering-Plough STADApharm Wyeth

13 Hållbar utveckling Svarat på ekotox-frågor Abbott AstraZeneca Aventis Bayer Biochemie BMM Boehringer GEA GlaxoSmithKline Ipex Mayne Pharma Meda MSD NM Pharma Nordic Drugs Octapharma Omnia Oripharm Pfizer Pharmacia Ratiopharm Roche Scand Pharm Schering-Plough STADApharm Wyeth

14 Hållbar utveckling utfall av PBT-granskningen 22 läkemedel i ATC-grupp J bedömda: Persistens: 20 var persistenta (91 %) 2 var ej persistenta (9 %) Bioackumulation: 2 var bioackumulerande (9 %) 20 var ej bioackumulerande (91 %) Ekotoxicitet: 12 produkter var ekotoxiska (55 %) 10 var ej toxiska enligt PBT (45 %)

15 Hållbar utveckling 9janejmkt högceftacimidinFortum 5nej högciprofloxacinCiproxin 5nej högmoxifloxacinAvelox 3nej lågcefuroximZinnat* 3nej lågcefuroximZinacef* 3nej lågceftriaxonRocephalin* 3nej lågmeropenemMeronem* 3nej lågsulfametoxazol 1nejjamåttligtrimetoprimEusaprim* 3nej lågcefotaximClaforan* 2nejjahögbensylpenicillinBensylpenicillin* summa poäng potentiell bioack. nedbryt -barhet eko- toxicitet generiskt namnLäkemedel utvärdering av antibiotika

16 Hållbar utveckling utvärdering av virushämmare 7janejmåttligribavirinRebetol 4nej måttligabakavirZiagen 4nej måttlignevirapinViramune 4nej måttligvalaciklovirValtrex 4 nej låg måttlig lamivudin+ zidovudin Trizivir 4nej måttligzidovudinRetrovir 4nej måttligamprenavirAgenerase 3nej lågaciklovir-NaZovirax infusion* 3nej lågaciklovirZovirax* 3nej lågzanamivirRelenza* 3nej låglamivudinEpivir*, Zeffix* summa poäng potentiell bioack. nedbryt- barhet eko- toxicitet gereniskt namn Läkemedel

17 Hållbar utveckling sammanfattning Stor-Stockholms reningsverk släpper ut låga, men mätbara mängder av vissa långlivade - persistenta – antibiotika. Landstinget har därför inlett försök med miljöklassificering av läkemedel. Läkemedel är ibland ekotoxiska, oftast persistenta och sällan bioackumulerande. I den första miljöklassificeringen blev ungefär vartannat läkemedel bedömt som mindre miljöpåverkande.


Ladda ner ppt "Viktigaste miljöaspekterna i Stockholms läns landsting Luftföroreningar och buller från väg-, spår-, och sjötrafik Luftföroreningar från värme- och elproduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser