Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Tillväxtförvaltningen Aktionsplan 2010-04-12 Aktion 2010 Arbetsmarknadsprojekt 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Tillväxtförvaltningen Aktionsplan 2010-04-12 Aktion 2010 Arbetsmarknadsprojekt 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Tillväxtförvaltningen Aktionsplan 2010-04-12 Aktion 2010 Arbetsmarknadsprojekt 2010

2 2 Bakgrund Långvarig arbets- och sysslolöshet är i många fall i sig passiviserande och undergräver ofta tilltron till den egna förmågan och framtidstron. Detta är särskilt skadligt för unga människor som saknar jämförande erfarenheter av mot- och medgång, och som står i livets startskede. Annars kan ett avbrott i yrkeslivet också användas till konstruktiv omprövning och kompetenspåbyggnad, samt kan utgöra ett tillfälle till ny inriktning och personlig utveckling. Tillväxtförvaltningen genomför tillsammans med de fackliga organisationerna, IFO, Äldreomsorgsförvaltningen och Kunskapsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen en särskild satsning under år 2010 för att motverka arbetslöshet och skapa ökade möjligheter till arbete, praktik och studier. Denna intensifierade och volymmässigt utvidgade satsning har vi valt att kalla ”Aktion 2010”, dels för att betona den kraftsamling som detta kräver och dels för att satsningen har en huvudinriktning för ungdomar som i grund och botten är kommunens och landets framtid.

3 3 Aktion 2010 - organisationsmodell Arbetet med förberedelser och planering samt genomförande av arbetsmarknadsprojektet Aktion 2010 ser organisatoriskt ut som följer; Anordnar- och styrgrupp - Arbetsmarknasdcentrum - Entreprenörshuset Galaxen - Lokalt center för omställnings- och kompetensinsatser LOK - Integrationsenheten - Coachningsprojektet - Individ- och familjeomsorgen IFO - Kunskapsförvaltningen - Centrum för vuxnas lärande CVL - Äldreomsorgsförvaltningen - Arbetsförmedlingen - Samhall - Kommunal - Lärarförbundet - SKTF - Lärarnas Riksförbund Ledningsgrupp Arbetsförmedlingen Tillväxtförvaltningen - Arbetsmarknadscentrum - Entreprenörshuset Galaxen - Lokalt center för omställnings- och kompetensinsatser LOK - Coachningsprojektet Operativ arbetsgrupp Tillväxtförvaltningen - Arbetsmarknadscentrum - Entreprenörshuset Galaxen - Lokalt center för omställnings- och kompetensinsatser LOK - Coachningsprojektet

4 4 Målsättningar Målsättningarna för Aktion 2010 och dess olika delar kan sammanfattas i följande; Avtal/ÖverenskommelserSyfte och mål Jobb- och utvecklingsgarantin JOB fas 2 Jobb- och utvecklingsgarantin JOB fas 3 Lyft Insatser som inte utförs av Af eller av kompletterande aktörer Överenskommelse mellan Tillväxt och Kunskap Coachningsprojektet Erbjuda deltagarna arbetsträning och prövning av arbetsförmåga i kommunens arbetslag och/eller på annan kommunal arbetsplats Ge arbetssökande möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och referenser i särskilda arbetslag och/eller på annan kommunal arbetsplats Att upprätthålla kontakten med arbetslivet, och att i vägledande syfte ge fler möjlighet att praktisera inom den offentliga sektorn Vägledning för framtida yrkesval baserat på den lokala arbetsmarknaden, med målet att gå vidare till praktik inom privata näringslivet eller till en Lyftplats eller till föreberedande utbildning Möjliggöra för ungdomar, som saknar kompletta gymnasiebetyg, att komma in på en studieväg för att erhålla kompletta gymnasiebetyg och behörigheter Korta ledtider och åstadkomma snabbare övergångar från försörjningsstöd till jobb eller studier

5 5 Aktion 2010 - genomförandemodell Genomförandet av arbetsmarknadsprojekt Aktion 2010 baseras på följande genomförandemodell; Avtal/Överenskommelser Jobb- och utvecklingsgarantin JOB fas 2 I praktiska arbetslag Arbetsplatsförlagd 50 samtidiga platser, 70 under 2010 Jobb- och utvecklingsgarantin JOB fas 3 Lyft Insatser som inte utförs av Af eller av kompletterande aktörer Överenskommelse mellan Tillväxt och Kunskap Coachningsprojektet I praktiska arbetslag Arbetsplatsförlagd Individuellt och i grupp på LOK-center Kompletterande kärn- ämnesstudier Enligt projektplan 200 samtidiga platser, 150 under 2010 200 samtidiga platser, 600 under 2010 25 samtidiga platser, 500 under 2010 100 samtidiga deltidsplatser (20 per dag x 5 dagar), 100 under 2010 120 samtidiga platser, 150 under 2010

6 6 Aktion 2010 - arbetsmodell Genomförandet av arbetsmarknadsprojekt Aktion 2010 baseras på följande arbetsmodell; Projektledare Carl-Göran Bjurman Samordnar placeringar på arbetsplatser, ök mellan fack o arbetsgivare, möten i projektgrupperna, koordineringen mellan aktörer och utförare. LOK-center Chef: Johnny Sandgren Handledare på arbetsplatserna Ansvarar för den dagliga praktikhandledningen för deltagarna i Lyft. Handledarsamordnarna Ansvarar för placeringarna på arbetsplatser, för löpande kontakter med deltagare och handledare på enheterna samt för löpande dokumentation av praktiken. Arbetsmarknadshandledare i egna arbetslag Ansvarar för deltagarna i de respektive arbetslag Arbetsmarknadscentrum Chef: Jan Sjöström Operativ ledare Johnny Sandgren Ansvarar för introduktionen av samtliga nya deltagare inom Lyft. Arbetsmarknadscoach Lars Axelsson Ansvarar för jobbsökaraktiviteterna för deltagarna i Lyft. Förvaltningar/Enheter Chef: Respektive chef Entreprenörshuset Galaxen Chef: Lars Berglind Studie- och yrkesvägledare N N Ansvarar för studieinriktade aktiviteter. Coachningsprojektet Projektledare: Anders Johansson Ansvar enligt projektplan och EU ESF-beslut.

7 7 Aktion 2010 - arbetsprocess Genomförandet av arbetsmarknadsprojekt Aktion 2010 baseras på följande arbetsprocess; Jobb- och utvecklingsgarantin JOB fas 2 – 1-2 månader (70 per år 2010) Introduktion på LOK- center Arbetsmiljöfrågor, kommunala yrken, praktiska frågor, jobb- och studiesökaraktiviteter m m Jobb Studier Löne- bidrags- anställ- ning OSA- anställ- ning 50% av de som avslutar projektet under år 2010 Lyft 3-6 månader (600 pers år 2010) Praktik på arbetsplats eller i särskilt arbetslag Kontinuerligt återkommande jobbsökaraktiviteter månd-fred 1,5 dag i veckan per deltagare i Lyft Behovsanpassade Studieinriktade aktiviteter Jobb- och utvecklingsgarantin JOB fas 3 – 24 månader (150 pers år 2010)


Ladda ner ppt "1 Tillväxtförvaltningen Aktionsplan 2010-04-12 Aktion 2010 Arbetsmarknadsprojekt 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser