Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Strömbäck Verksamhetschef Barnsjukvården Östra Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Strömbäck Verksamhetschef Barnsjukvården Östra Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Kristina Strömbäck Verksamhetschef Barnsjukvården Östra Norrbotten

2

3 Organisationen och Personal på BUM HAB Arbetsterapeut Sjukgymnast Specialpedagog Socionom Logoped Psykolog Hab.överläkare BUP Psykolog Psykiatrisk sjuksköt/ psykoterapeut Socionom Barnpsykiater Medicin Barnläkare Barnsjuksköterska Teamsekreterare Verksamhetschef/enhetschef

4 Barnmed Barnpsyk Teamöverskridande patientgrupper Barnhab Psykosomatik/smärta Ätstörning Övervikt, sömnproblem Neuropsykiatri Skolproblem

5 Mamma Socialtjänsten BUM Pappa Mormor Förskola Gosse 4 år

6 Modellområde Östra Norrbotten Psykisk hälsa barn-och unga Nationellt projekt - SKL

7 Syfte och mål Psykisk hälsa barn och unga Barn och unga som är i behov av stöd och hjälp från flera aktörer ska mötas med en helhet där alla insatser från kommuner och Landsting ska vara synkroniserade med varandra.

8 Östra Norrbotten Modellområde 2009-2012 Samverkan Kommun – Landsting socialtjänst, förskola/skola, BHV, primärvård, Barnsjukvården, vuxenpsykiatrin Utgångspunkt - ha en helhetsyn på barn Tydlig organisation (politiskt - chefs- och medarbetarnivå) Handlingsplan upprättas

9 Handlingsplan Förbättrad hjälp vid neuropsykiatriska problem -> Tidig upptäckt, utbildningar Förbättrat föräldrastöd -> Utveckla familjecentraler -> Familjens hus i Kalix och Haparanda Implementera Norrbusrutiner ->

10 Bättre och sämre process Två fall med samma förutsättningar Bättre process Goda insatser Tidigare upptäckt och bättre åtgärder, mer effektiva insatser, insatser på rätt nivå, behovsanpassat med bra timing, samordnat, effektiva metoder osv Sämre process Sämre insatser För sen upptäckt, mycket avvakta, fel åtgärder, insatser på fel nivå, ineffektiva metoder, bristande samordning

11 Detta har vi uppnått Förståelse – mellan verksamheter, roller och ansvar Struktur – olika nivåer, politiker, styrgrupp, arbetsgrupper Nätverksmöten – rutiner ”gröna kortet” Kompetensutveckling – utbildningar, workshops Samarbete – inte skicka vidare till någon annan

12 Fortsatt Modellområde – Intensivnivå 2012 - 2014 Fortsatt utveckling av nätverksarbetet - ”Gröna kortet” Tidig upptäckt - Förskola / BHV Forskning – Är arbetssättet bra för barnen?

13 Östra Norrbotten Alla små korn skapar en helhet


Ladda ner ppt "Kristina Strömbäck Verksamhetschef Barnsjukvården Östra Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser