Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ?"— Presentationens avskrift:

1 Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ?
Satsningen för ökad patientsäkerhet Eva Haglind

2 Postoperativa sårinfektioner
Korrekt antibiotikaprofylax preparatval tidpunkt för administration Korrekt preoperativ föreberedelse hudförberedelse håravkortning Upprätthåll normal kroppstemperatur Registrera postoperativa infektioner Eva Haglind

3 Urinvägsinfektioner Infektionsförebyggande åtgärder Korrekt diagnostik
Korrekt behandling Eva Haglind

4 Infektioner vid centrala venösa infarter
Korrekt indikation Steril inläggningsteknik Kontroll dagligen Utvärdera behov dagligen Korrekt diagnos vid infektion Eva Haglind

5 Halvering av vårdrelaterade infektioner
Innebär för SU: cirka 70 vpl frigörs dagligen för Sverige: vpl frigörs dagligen Eva Haglind

6 Kan vi avstå? Eva Haglind

7 Från isolerat projekt till ledningsstrategi
Eva Haglind

8 Sahlgrenska Universitetssjukhusets utbrott MRSA 1998-2000
Isolerat projekt Sahlgrenska Universitetssjukhusets utbrott MRSA omfattande ovanligt uppmärksammat Eva Haglind

9 Indexfallet SU olyckshändelse utomlands 1997
patient från utländskt sjukhus 1997 ”risk” MRSA - rutinerna följdes odlingspositiv för MRSA Eva Haglind

10 Första halvåret Vårdhygien gjorde allt det vanliga
smittspårning utbildning information, information, information….. Smittspridning oförändrad Eva Haglind

11 6 - 12 månader Handlingsplan följdes Fortsatt smittspridning
Vårdhygien informerade chefläkaren Chefläkaren tog frågan till ledningsgruppen Eva Haglind

12 1 år efter indexfallet icke kontrollerad situation
exponentiell utveckling nära? Eva Haglind

13 Vad gjorde SU? Ledningsgruppen beslutade att stoppa smittspridningen
att utse styrgrupp mot MRSA fulla befogenheter (ordföranden) Eva Haglind

14 Vad gjorde styrgruppen? Kulturförändring
Nyckelgrupp: läkarna Budskap: ”kunskap finns” ”oacceptabelt” ”undvikbart” Eva Haglind

15 Vad gjorde styrgruppen? Resurskrävande insatser
Rapportsystem skapades Vårdhygien: kraftigt ökade resurser Vårdenheter stängdes Återinläggningsodling infördes Eva Haglind

16 Vad gjorde styrgruppen- ”översättning”
Kvalitetsmål Mätetal Återkoppling av resultat Eva Haglind

17 Hur gick det? Ledningens beslut genomfördes Smittspridning upphörde
Inga nya utbrott Eva Haglind

18 Hälsoekonomi Dyrt - Ja Kostnadseffektivt - Ja
Kostnadsbesparande - Ja, efter 24 mån Eva Haglind

19 Slutsatser framgångsfaktorer
Patientsäkerhet högsta prioritet Ledningens uthållighet Tydligt ansvar och befogenhet Identifiering av ”nyckelgrupper” Eva Haglind

20 Personlig reflexion idag
Tydligare förankra i verksamheterna Ansvar Måltal Arbetssätt Mätetal - mätning Eva Haglind

21 Arbete mot VRI 2001 – 2006, exempel
Styrgrupp Årlig punktprevalens informationskampanj blodsmitta VRISS 1 –5 team från SU Sjukhusinternt STRAMA Kampanj ”Rätt klädd på jobbet” Eva Haglind

22 Aktivitet 2006 Genombrottsprojekt: SU-VRISS
15 team motsvarande c:a 500 vpl Eva Haglind

23 Andel postoperativa sårinfektioner Kirurgkliniken Östra sjukhuset 2006-2007
Eva Haglind

24 Frekvens VAP på patienter vårdade i respirator >48 h ; NIVA 2006-07
Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 2006 2007 Frekvens VAP på patienter vårdade i respirator >48 h ; NIVA 10 20 30 40 50 Andel % Andel VAP Målvärde Eva Haglind

25 Hållbarhet SU-VRISS Återträff 6 månader efter avslut
Nya mätningar inrapporterade Klädregler Basala hygienrutiner VRI Eva Haglind

26 Följsamhet basala hygienrutiner & klädregler
Eva Haglind

27 Eva Haglind

28 Mäta vad? vårdrelaterade infektioner ”surrogat” mätetal ex.vis
handspritsåtgång klädåtgång Eva Haglind

29 Mäta – hur? VRI – registrera kumulativt enklare se förändring
”yta under kurva” enklare se förändring utplaning av kurvan Eva Haglind

30 Efter SU-VRISS Mäta och rapportera följsamhet (intranät)
basala hygienrutiner klädregler SU-VRISS ”tio-i-topp” identifierade Spridning ”SU-VRISS tio-i-topp” varje enhet prova varje enhet rapportera (intranät) Eva Haglind

31 Spridningsinstrument
”Tio-i-topp” listan, okt 2007 Ambassadörer på hemsidan, oktober 2007 ”Verkstad” för PDSA, okt-nov 2007 Rapportmodul på intranätet, november 2007 Eva Haglind

32 Ledningens arbete Fokus kvalitet Avtal på verksamhetsnivå
vilka kvalitetsmål vilka mätetal vilken frekvens mätning genomgång varje controlling Eva Haglind

33 Exempel Aktiviteter SU 2007
Alla mäta och rapportera följsamhet från kvartal 4 basala hygienrutiner klädregler SU-VRISS ”tio-i-topp” identifieras Spridningsplan ”SU-VRISS tio-i-topp” alla prova och rapportera Medicinsk kvalitetsuppföljning antibiotikaprofylax VRI Punktprevalens feb. 2008 Eva Haglind

34 Från projekt till ledningsstrategi
Patientsäkerhet och kvalitet i fokus Systematiskt förbättringsarbete Mål och mätning Återkoppling Uthållighet Eva Haglind

35 Eva Haglind professor i kirurgi


Ladda ner ppt "Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ?"

Liknande presentationer


Google-annonser