Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Haglind 090203 Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ? Satsningen för ökad patientsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Haglind 090203 Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ? Satsningen för ökad patientsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Eva Haglind 090203 Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ? Satsningen för ökad patientsäkerhet

2 Eva Haglind 090203 Postoperativa sårinfektioner Korrekt antibiotikaprofylax –preparatval –tidpunkt för administration Korrekt preoperativ föreberedelse –hudförberedelse –håravkortning Upprätthåll normal kroppstemperatur Registrera postoperativa infektioner

3 Eva Haglind 090203 Urinvägsinfektioner Infektionsförebyggande åtgärder Korrekt diagnostik Korrekt behandling

4 Eva Haglind 090203 Infektioner vid centrala venösa infarter Korrekt indikation Steril inläggningsteknik Kontroll dagligen Utvärdera behov dagligen Korrekt diagnos vid infektion

5 Eva Haglind 090203 Halvering av vårdrelaterade infektioner Innebär –för SU: cirka 70 vpl frigörs dagligen –för Sverige: 500-1000 vpl frigörs dagligen

6 Eva Haglind 090203 Kan vi avstå?

7 Eva Haglind 090203 Från isolerat projekt till ledningsstrategi

8 Eva Haglind 090203 Isolerat projekt Sahlgrenska Universitetssjukhusets utbrott MRSA 1998-2000 –omfattande –ovanligt –uppmärksammat

9 Eva Haglind 090203 Indexfallet SU olyckshändelse utomlands 1997 patient från utländskt sjukhus 1997 ”risk” MRSA - rutinerna följdes odlingspositiv för MRSA

10 Eva Haglind 090203 Första halvåret Vårdhygien gjorde allt det vanliga –smittspårning –utbildning –information, information, information….. Smittspridning oförändrad

11 Eva Haglind 090203 6 - 12 månader Handlingsplan följdes –Fortsatt smittspridning Vårdhygien informerade chefläkaren –Chefläkaren tog frågan till ledningsgruppen

12 Eva Haglind 090203 1 år efter indexfallet icke kontrollerad situation exponentiell utveckling nära?

13 Eva Haglind 090203 Vad gjorde SU? Ledningsgruppen beslutade –att stoppa smittspridningen –att utse styrgrupp mot MRSA fulla befogenheter (ordföranden)

14 Eva Haglind 090203 Vad gjorde styrgruppen? Kulturförändring Nyckelgrupp: läkarna Budskap: ”kunskap finns” ”oacceptabelt” ”undvikbart”

15 Eva Haglind 090203 Vad gjorde styrgruppen? Resurskrävande insatser Rapportsystem skapades Vårdhygien: kraftigt ökade resurser Vårdenheter stängdes Återinläggningsodling infördes

16 Eva Haglind 090203 Vad gjorde styrgruppen- ”översättning ” Kvalitetsmål Mätetal Återkoppling av resultat

17 Eva Haglind 090203 Hur gick det? Ledningens beslut genomfördes –Smittspridning upphörde –Inga nya utbrott

18 Eva Haglind 090203 Hälsoekonomi Dyrt - Ja Kostnadseffektivt - Ja Kostnadsbesparande - Ja, efter 24 mån

19 Eva Haglind 090203 Slutsatser framgångsfaktorer Patientsäkerhet högsta prioritet Ledningens uthållighet Tydligt ansvar och befogenhet Identifiering av ”nyckelgrupper”

20 Eva Haglind 090203 Personlig reflexion idag Tydligare förankra i verksamheterna –Ansvar –Måltal –Arbetssätt –Mätetal - mätning

21 Eva Haglind 090203 Arbete mot VRI 2001 – 2006, exempel Styrgrupp Årlig punktprevalens informationskampanj blodsmitta VRISS 1 –5 team från SU Sjukhusinternt STRAMA Kampanj ”Rätt klädd på jobbet”

22 Eva Haglind 090203 Aktivitet 2006 Genombrottsprojekt: SU-VRISS –15 team motsvarande c:a 500 vpl

23 Eva Haglind 090203 n=16 n=15 n=17 n=15 n=13n=11 n=7 Andel postoperativa sårinfektioner Kirurgkliniken Östra sjukhuset 2006-2007

24 Eva Haglind 090203

25 Hållbarhet SU-VRISS Återträff 6 månader efter avslut Nya mätningar inrapporterade –Klädregler –Basala hygienrutiner –VRI

26 Eva Haglind 090203 Följsamhet basala hygienrutiner & klädregler

27 Eva Haglind 090203

28 Mäta vad? vårdrelaterade infektioner ”surrogat” mätetal ex.vis –handspritsåtgång –klädåtgång

29 Eva Haglind 090203 Mäta – hur? VRI – registrera kumulativt –”yta under kurva” enklare se förändring –utplaning av kurvan

30 Eva Haglind 090203 Efter SU-VRISS Mäta och rapportera följsamhet (intranät) –basala hygienrutiner –klädregler SU-VRISS ”tio-i-topp” identifierade Spridning ”SU-VRISS tio-i-topp” varje enhet prova varje enhet rapportera (intranät)

31 Eva Haglind 090203 Spridningsinstrument ”Tio-i-topp” listan, okt 2007 Ambassadörer på hemsidan, oktober 2007 ”Verkstad” för PDSA, okt-nov 2007 Rapportmodul på intranätet, november 2007

32 Eva Haglind 090203 Ledningens arbete Fokus kvalitet Avtal på verksamhetsnivå –vilka kvalitetsmål –vilka mätetal –vilken frekvens mätning –genomgång varje controlling

33 Eva Haglind 090203 Exempel Aktiviteter SU 2007 Alla mäta och rapportera följsamhet från kvartal 4 –basala hygienrutiner –klädregler SU-VRISS ”tio-i-topp” identifieras Spridningsplan ”SU-VRISS tio-i-topp” –alla prova och rapportera Medicinsk kvalitetsuppföljning –antibiotikaprofylax –VRI Punktprevalens feb. 2008

34 Eva Haglind 090203 Från projekt till ledningsstrategi Patientsäkerhet och kvalitet i fokus Systematiskt förbättringsarbete Mål och mätning Återkoppling Uthållighet

35 Eva Haglind 090203 Eva Haglind professor i kirurgi


Ladda ner ppt "Eva Haglind 090203 Hur gör man förbättringsarbetet hållbart ? Satsningen för ökad patientsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser