Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Internationella Hälsokommunikatörer Bakgrund till projektet - lägesrapport från Malmö år 2000 Utlandsfödda har sämre hälsotillstånd än svenskfödda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Internationella Hälsokommunikatörer Bakgrund till projektet - lägesrapport från Malmö år 2000 Utlandsfödda har sämre hälsotillstånd än svenskfödda."— Presentationens avskrift:

1 1 Internationella Hälsokommunikatörer Bakgrund till projektet - lägesrapport från Malmö år 2000 Utlandsfödda har sämre hälsotillstånd än svenskfödda.

2 2 Internationella Hälsokommunikatörer H ä lsof ö rh å llande i Malm ö 2000 SvenskföddaUtlandsfödda Rökare ♀13,3%24,3 ♂14,325,2 Övervikt ♀48,260,8 ♂34,844,2 Brist på motion ♀17,229,9 ♂15,932,3 Riskkonsum av alkohol ♀14,34,7 ♂4,12,0

3 3 Internationella Hälsokommunikatörer Bakgrund till projektet - lägesrapport från Malmö år 2000 Utlandsfödda har sämre hälsotillstånd än svenskfödda. Personer av utomnordisk härkomst med hälso- och sjukvårdsutbildning är en outnyttjad resurs i folkhälsoarbetet.

4 4 Internationella Hälsokommunikatörer Bakgrund till projektet - lägesrapport från Malmö år 2000 Utlandsfödda har sämre hälsotillstånd än svenskfödda. Personer av utomnordisk härkomst med hälso- och sjukvårdsutbildning är en outnyttjad resurs i folkhälsoarbetet. Sjukvården upplever ibland svårigheter att nå ut med information till utomnordiska språkgrupper.

5 5 Internationella Hälsokommunikatörer Ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Malmö Stad (Stadsdelarna Hyllie, Fosie, Rosengård och Södra Innerstaden)

6 6 Internationella Hälsokommunikatörer Syfte Ökad jämlikhet i hälsa för individer och familjer i aktuella etniska grupper, genom att dessa kan påverka sin hälsa i positiv riktning. Mål 1.Förebygga ohälsa inom utvalda språk/etniska grupper 2.Utveckla nya metoder för förebyggande folkhälsoarbete 3.Att tydliggöra mångfaldens vinster för samhället och för hälso- och sjukvårdspersonal. 4.Främja integrationen.

7 7 Internationella Hälsokommunikatörer Metod Modersmålsbaserad hälsoinformation på individ och gruppnivå. Behov och efterfrågan hos såväl målgrupp som institutioner bestämmer innehållet i informationen. Grundteman Sjukvårdens organisation, egenvård, virus/bakterie, stress, sömnlöshet, psykisk hälsa, kost, motion, tobak, alkohol, droger, tandhälsa, sex och samlevnad.

8 8 Internationella Hälsokommunikatörer Flytt till ett nytt land Interna konflikter psykosociala processer ensamhet främlingskap identitetskris Förändringar i samspelet mellan mamma, pappa & barn Stress Arbetslöshet studier. Psykosomatisk depression, Oro, ångest & huvudvärk Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck Hälsan försämras - gör något åt det tidigt! Exempel på en presentation ur temat “Psykisk Hälsa”

9 9 Internationella Hälsokommunikatörer Målgrupp Barnfamiljer, blivande barnfamiljer och ungdomar (16-24 år) som är i behov av hälsoinformation på sitt modersmål. Språk Bosniska, serbiska, kroatiska, albanska, dari, pashtu, arabiska, kurdiska, persiska & polska

10 10 Internationella Hälsokommunikatörer 3 läkare – Irak, Afghanistan 2 sjukgymnaster – Bosnien & Kurdistan 1 tandläkare - Irak 1 sjuksköterska - Kosovo 1 laboratorieassistent - Afghanistan Hälsokommunikatörernas yrkesbakgrund 2005

11 11 Internationella Hälsokommunikatörer Utbildning av hälsokommunikatörer Samarbete med bl.a. Socialmedicinska enheten, Malmö högskola, UMAS, Primärvården och Röda Korset. Kontinuerlig fortbildning efter behov. Kvalitetssäkring Genom ständig dialog i arbetslaget samt feedback från personal inom hälso- och sjukvården.

12 12 Internationella Hälsokommunikatörer Introduktionen Kroksbäck, Gullviksborg, Lindängen, Törnrosen, Familjens hus Rosengården & Herrgårdshälsan Liber Hermods Lernia Komvux Invandrarservice Arenor & Samarbetspartners 2005 Region SkåneMalmö stad Flyktinghälsan Kardiologen PatientForum CFA Malva Fosie AUC New Roots Landskrona Helsingborg Lund RE-KOMP Iransksvenska föreningen Dialog Vårdcentraler & BVC

13 13 Internationella Hälsokommunikatörer Hälsokommunikatörer Verksamheter Målgrupp - ökad motivation & större självförtroende - utveckling av svenska språket - personlig utveckling samt utökat kontaktnät - effektivitetsvinster - kunskap/förståelse - anställning av hälsokommunikatör - antal informerade sep 2001–dec 2004 15021 personer -mycket positiv respons, 92% av åhörarna har önskat fler tillfällen av information. Resultat Nya metoder har utvecklats i samverkan mellan olika aktörer.

14 14 Internationella Hälsokommunikatörer Utvärderingar Malmö Högskola, Hälsa Samhälle Universitetssjukhuset MAS, Socialmedicinska enheten Lunds universitet, Etnologiska institutionen Benny Hjern, professor i statsvetenskap Logistikprofessor Hans Sarv

15 15 Internationella Hälsokommunikatörer Framtiden Permanent verksamhet med projektstruktur Region Skåne, närsjukvården Finansiering Kvalificerad Yrkesutbildning


Ladda ner ppt "1 Internationella Hälsokommunikatörer Bakgrund till projektet - lägesrapport från Malmö år 2000 Utlandsfödda har sämre hälsotillstånd än svenskfödda."

Liknande presentationer


Google-annonser