Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 1 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Validering av lärande OCN-metoden som en del av Lärlingsspåret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 1 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Validering av lärande OCN-metoden som en del av Lärlingsspåret."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 1 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Validering av lärande OCN-metoden som en del av Lärlingsspåret

2 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 2 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Utveckla en ny form av lärlingsutbildning till förmån för arbetslösa ungdomar – som ordinarie utbildningssystem utestänger – i syfte att få dem att närma sig arbetsmarknaden. Syfte och innovation Alternativt sätt att se på lärande, nya miljöer och metoder. Efterfrågades av företagen! Mattias & Lukas – Prova-på-verkstad, Bilmekaniker

3 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 3 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Arbetsmarknaden mera tillgänglig för ungdomar i utanförskap. Utmana det formella utbildningssystemet. Kompetensförsörjning utifrån “mina” behov. För lärlingen att signifikant närma sig arbetsmarknadenen. Arbete eller studier efter 6 månader i programmet. Mål Kitt och My – Lastbilsmekaniker

4 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 4 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Ungas etablering på arbetsmarknaden Målgrupp 16-29 år Försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd Individuella faktorer: Ansvarstagande Uthållighet Vilja och engagemang Närvaro Katrine – Segelmakare

5 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 5 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG PROCESS VALIDERING, OCN (Open College Network) Prova-på veckor Praktik 1-2 veckor Lärlingstid 100% i 20 veckor Olika branscher Personlig utveckling och utbildning i arbetsmarknads -frågor Matchning Framtagande av individuella utbildningsplaner /moduler Uppföljning på företaget Återträffar med lärlingsgruppen

6 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 6 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Varför arbetar vi med metoden? Ser ett behov, både organisatoriskt och individuellt, av att erkänna och belysa lärande i icke-formella och informella miljöer I verksamheten sker informellt lärande som ej är kommunicerbart Generella och yrkesspecifika kompetenser Catarina - Bilmekaniker

7 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 7 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Från NVF 1. Verktyg 3. Panel 5. Kompetensbevis 4. NVF:s Databas 2. Programplan Lärandemoduler

8 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 8 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Vad är en modul?

9 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 9 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Från NVF 1. Verktyg 3. Panel 5. Kompetensbevis 4. NVF:s Databas 2. Programplan Lärandemoduler

10 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 10 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Vilka vinster ser vi? Jessica – Cafébiträde Individnivå Stärker individen – är inte obildbar Kommunicera sin kompetens till omvärlden Organisationsnivå Kvalitetssäkrar lärandeprocesser Höjer status på den egna verksamheten Övrigt Direktkoppling till arbetsmarknaden Relaterar till EQF/NQF

11 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 11 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Vilka utmaningar ser vi? Förankring hos arbetsgivare Inledningsvis är det resurskrävande Formalisera det informella lärandet – passar inte allt – t.ex. Personlig utveckling Viktigt med ett tydligt syfte i organisationen  Individuellt stärkande  Synliggöra lärande  Kommunicerbarheten/spridning Jonas - verkstadstekniker

12 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 12 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Kvalitetssäkring Deltagare Skapar bevis för sitt lärande; på egen hand eller tillsammans med handledare Handledare/bedömare handleder, bedömer och validerar lärande på arbetsplatsen, rekommenderar IK (intern kvalitetssäkrare) Samsyn, konsekvent bedömning, standardisering, transparens EK (extern kvalitetssäkrare) Bedömningsstruktur, IK-struktur, Verifiering

13 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 13 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Sammanfattning Verktyget i sig skapar inte lärandesituationer eller bevis Har genomlysande effekt Metodisk och kvalitetssäkrad valideringskedja Tydlighet i syfte och mål är avgörande för lyckandegrad Förankring internt och externt – skapa validitet Resurskrävande

14 2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 14 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG För mer information www.valideringsforum.se helsingborg.se/larling


Ladda ner ppt "2014-11-28Truls Hallin & Mikael OttebrantSidan 1 av UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING UPPDRAG Validering av lärande OCN-metoden som en del av Lärlingsspåret."

Liknande presentationer


Google-annonser