Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 1."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 1

2 Teamarbete Furunäsets vårdcentral Organisation Samsyn Patientdelaktighet Samtidighet Dialog

3 Furunäsets vårdcentral HEDEN Läkare Mottagningssköterska Distriktssköterskor Diabetessköterska Sjukgymnast FLÖDET TILL VC MVC Arbetsterapi Kurator Sekreterare Undersköterskor Astmasköterska Livsstilsmottagning FJÄRDEN Läkare Mottagningssköterska Distriktssköterskor Diabetessköterska Sjukgymnast Områdesträff, dagligen Teamträff, 1 gång/vecka

4 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 4 Patientdelaktighet Patienten i centrum. Patientens behov avgör teamets sammansättning. Utgå från patientens egen beskrivning av sin situation.

5 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 5 Samsyn Bio-psyko-social förklaringsmodell till hälsa respektive ohälsa. Den egna individens betydelse för sin rehabilitering. Vårdgivares åtgärder har samma värde. Positiv inställning och öppna sinnen.

6 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 6 Dialog Lyssnandet. Mötet. Tillsammans med patienten hitta verktyg och problemlösning. Tillsammans med patienten och andra aktörer samordna rehabiliteringsåtgärder.

7 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 7 Samtidighet Vid behov av vårdåtgärder från flera vårdgivare sker dessa under samma tidsperiod. Vårdåtgärder integreras så att kroppsliga upplevelser och mentala processer följs åt. Följsamhet med patientens utveckling.

8 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 8 Teamarbete Patienter med behov av insatser från fler vårdgivare. - Långvarig smärta och värk -Psykisk ohälsa -Stroke -Diabetes -KOL Patientens behov och inte diagnosen avgör om teamarbete aktualiseras.

9 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 9 Långvarig smärta och värk och psykisk ohälsa Sensitiserad smärta, utmattningssyndrom, stress, ångest, depression. Långvarig sjukskrivning. Livsstress. Större andel kvinnor. 30-45 år. Egen önskan om förändring.

10 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 10 Smärta och värk och/eller psykisk ohälsa Smärta och värk från rörelseapparaten (trauma, överbelastning) med långsam förbättring. - Aktuell smärta och värk börjar medföra begränsningar i vardagen psykisk ohälsa. -Psykisk ohälsa före smärta och värk. Tidig intervention Långvarig smärta och värk och/eller psykisk ohälsa där sjukförsäkring på väg att avslutas, krav på prövning av arbetsförmåga.

11 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 11 Teamarbete Teamträff - Vårdplanering och initierande av rehabiliteringsarbetet. -Uppföljning och samordning av pågående rehabiliteringsinsatser. -Avsluta vårdinsatser. Teamrehabilitering -Vårdinsatser av arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast. -Egenvård.

12 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 12 Målsättning Vårdplan Åtgärder Sjukgymnas t Kurator Läkare Arbets- terapeut Patient Försäkrings- kassa Arbets- förmedling Arbets- givare

13 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 13 Teamträffens struktur Vårdgivare som initierat teamträff inleder. Patienten redogör för sin situation – frågeställningar, funderingar, symtom, begränsningar. Vårdgivare redogör för utförda undersökningar och bedömningar. Målsättning/vårdmål. Planering av åtgärder. Planering av uppföljning, nästa teamträff.

14 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 14 Teamrehabilitering Stor variation av åtgärder utifrån patientens behov. Medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering synkroniseras i tid och mängd. Rehabilitering och utredning kan pågå samtidigt. Egenvård som fysisk aktivitet, hemuppgifter, sociala aktiviteter är en del av rehabiliteringen. Kognitivt förhållningssätt. Förklaringsmodell till smärta och psykisk ohälsa.

15 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 15 Medicinsk rehabilitering Läkare – medicinsk utredning, medicinering, intyg. Kurator – förberedande bedömningssamtal, krisbearbetning, stresshantering, insiktsorienterad bearbetande samtalsterapi. Arbetsterapeut – bedömning av aktivitetsförmåga och begränsningar, ergonomisk rådgivning, aktivitetsanpassning. Sker oftast i hemmet. Sjukgymnast – smärtanalys och bedömning av funktion, basal kroppskännedom, medicinsk träning, smärtlindring.

16 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 16 Utvärderingsinstrument Frågeformulär om smärtproblem (Linton). MADRS Smärtritning Smärtskattning VAS (värsta, minsta) Hälsotermometer EQ-5D ADL-taxanomi Aktivitetsschema Disability Rating Index (DRI) Pain Catastrophizing Scale (PCS) Funktionsbarometer

17 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 17 ”Det bästa som hänt sedan jag blev sjuk” Patienters tankar om teamarbete ”Någon trodde på mig” ”Så många människor har samlats för min skull” ”Varför har jag inte fått det här tidigare?”

18 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 18 Resultat Patienten, individnivå -Återgång till arbete -Påbörjat arbetsrehabiliterande åtgärder -Färre smärtlokalisationer, lägre smärtintensitet -Förbättrad funktion och ökad aktivitetsnivå -Mindre ångest och nedstämdhet -Förbättrad hälsoupplevelse

19 2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 19 Resultat Vårdcentralsnivå -Förbättrad/ökad kommunikation yrkesgrupper emellan. -Ökad förståelse och respekt för varandras kompetenser. -Kunskap om Försäkringskassa, arbetsförmedling etc. -Helhetssyn och integrativ människosyn. -Sparar tid. -Aktiv patient.


Ladda ner ppt "2015-03-28Teamarbete Furunäsets vårdcentralBILD 1."

Liknande presentationer


Google-annonser