Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teamarbete Furunäsets vårdcentral

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teamarbete Furunäsets vårdcentral"— Presentationens avskrift:

1 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Teamarbete Furunäsets vårdcentral

2 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Samtidighet Organisation Samsyn Dialog Patientdelaktighet

3 Furunäsets vårdcentral
FLÖDET TILL VC FJÄRDEN Läkare Mottagningssköterska Distriktssköterskor Diabetessköterska Sjukgymnast HEDEN Läkare Mottagningssköterska Distriktssköterskor Diabetessköterska Sjukgymnast MVC Arbetsterapi Kurator Sekreterare Undersköterskor Astmasköterska Livsstilsmottagning Områdesträff, dagligen Teamträff, 1 gång/vecka Områdesträff, dagligen Teamträff, 1 gång/vecka Furunäsets vårdcentral

4 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Patientdelaktighet Patienten i centrum. Patientens behov avgör teamets sammansättning. Utgå från patientens egen beskrivning av sin situation. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

5 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Samsyn Bio-psyko-social förklaringsmodell till hälsa respektive ohälsa. Den egna individens betydelse för sin rehabilitering. Vårdgivares åtgärder har samma värde. Positiv inställning och öppna sinnen. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

6 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Dialog Lyssnandet. Mötet. Tillsammans med patienten hitta verktyg och problemlösning. Tillsammans med patienten och andra aktörer samordna rehabiliteringsåtgärder. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

7 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Samtidighet Vid behov av vårdåtgärder från flera vårdgivare sker dessa under samma tidsperiod. Vårdåtgärder integreras så att kroppsliga upplevelser och mentala processer följs åt. Följsamhet med patientens utveckling. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

8 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Patienter med behov av insatser från fler vårdgivare. - Långvarig smärta och värk Psykisk ohälsa Stroke Diabetes KOL Patientens behov och inte diagnosen avgör om teamarbete aktualiseras. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

9 Långvarig smärta och värk och psykisk ohälsa
Sensitiserad smärta, utmattningssyndrom, stress, ångest, depression. Långvarig sjukskrivning. Livsstress. Större andel kvinnor. 30-45 år. Egen önskan om förändring. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

10 Smärta och värk och/eller psykisk ohälsa
Smärta och värk från rörelseapparaten (trauma, överbelastning) med långsam förbättring. - Aktuell smärta och värk börjar medföra begränsningar i vardagen psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa före smärta och värk. Tidig intervention Långvarig smärta och värk och/eller psykisk ohälsa där sjukförsäkring på väg att avslutas, krav på prövning av arbetsförmåga. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

11 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Teamträff - Vårdplanering och initierande av rehabiliteringsarbetet. Uppföljning och samordning av pågående rehabiliteringsinsatser. Avsluta vårdinsatser. Teamrehabilitering Vårdinsatser av arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast. Egenvård. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

12 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Försäkrings- kassa Kurator Läkare Arbets- förmedling Målsättning Vårdplan Åtgärder Arbets- terapeut Sjukgymnast Patient Arbets- givare Teamarbete Furunäsets vårdcentral

13 Teamträffens struktur
Vårdgivare som initierat teamträff inleder. Patienten redogör för sin situation – frågeställningar, funderingar, symtom, begränsningar. Vårdgivare redogör för utförda undersökningar och bedömningar. Målsättning/vårdmål. Planering av åtgärder. Planering av uppföljning, nästa teamträff. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

14 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Teamrehabilitering Stor variation av åtgärder utifrån patientens behov. Medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering synkroniseras i tid och mängd. Rehabilitering och utredning kan pågå samtidigt. Egenvård som fysisk aktivitet, hemuppgifter, sociala aktiviteter är en del av rehabiliteringen. Kognitivt förhållningssätt. Förklaringsmodell till smärta och psykisk ohälsa. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

15 Medicinsk rehabilitering
Läkare – medicinsk utredning, medicinering, intyg. Kurator – förberedande bedömningssamtal, krisbearbetning, stresshantering, insiktsorienterad bearbetande samtalsterapi. Arbetsterapeut – bedömning av aktivitetsförmåga och begränsningar, ergonomisk rådgivning, aktivitetsanpassning. Sker oftast i hemmet. Sjukgymnast – smärtanalys och bedömning av funktion, basal kroppskännedom, medicinsk träning, smärtlindring. Teamarbete Furunäsets vårdcentral

16 Utvärderingsinstrument
Frågeformulär om smärtproblem (Linton). MADRS Smärtritning Smärtskattning VAS (värsta, minsta) Hälsotermometer EQ-5D ADL-taxanomi Aktivitetsschema Disability Rating Index (DRI) Pain Catastrophizing Scale (PCS) Funktionsbarometer Teamarbete Furunäsets vårdcentral

17 Patienters tankar om teamarbete
”Det bästa som hänt sedan jag blev sjuk” ”Så många människor har samlats för min skull” ”Någon trodde på mig” ”Varför har jag inte fått det här tidigare?” Teamarbete Furunäsets vårdcentral

18 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Resultat Patienten, individnivå Återgång till arbete Påbörjat arbetsrehabiliterande åtgärder Färre smärtlokalisationer, lägre smärtintensitet Förbättrad funktion och ökad aktivitetsnivå Mindre ångest och nedstämdhet Förbättrad hälsoupplevelse Teamarbete Furunäsets vårdcentral

19 Teamarbete Furunäsets vårdcentral
Resultat Vårdcentralsnivå Förbättrad/ökad kommunikation yrkesgrupper emellan. Ökad förståelse och respekt för varandras kompetenser. Kunskap om Försäkringskassa, arbetsförmedling etc. Helhetssyn och integrativ människosyn. Sparar tid. Aktiv patient. Teamarbete Furunäsets vårdcentral


Ladda ner ppt "Teamarbete Furunäsets vårdcentral"

Liknande presentationer


Google-annonser