Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall."— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall Handledare: Lars Backlund, Centrum för Allmänmedicin, Huddinge

2 “If exercise could be packed into a pill, it would be the single most prescribed and beneficial medication in the nation.“ Robert Butler, National Institute on Aging Magnus Röjvall 2011-11-16 Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC

3 Vad jag ville ta reda på: Hur används fysisk aktivitet som behandling av hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral? - Fysisk aktivitetsnivå? - Erfarenhet av fysisk aktivitet som behandling? - Attityder till fysisk aktivitet som behandling? Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Magnus Röjvall 2011-11-16

4 Metod Samtliga HT-pat 2009 2085 st Pat med HT som huvuddiagnos 578 st Inkluderade HT-pat 200 st Deltagare N=131 st Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Exklusion* Randomisering Bortfall (34%) * Astma, CVL, DM, FF, hjärtsvikt, IHD, hyper- kolesterolemi, KOL Magnus Röjvall 2011-11-16

5 Resultat 1. Deltagarnas erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC AntalAndel Har du fått rekommendation om fysisk aktivitet när du besökt vårdcentralen med anledning av ditt blodtryck? Aldrig Någon gång Flera gånger Ej svarat 63 51 14 3 (48 %) (39 %) (11 %) (2 %) Vem gav dig denna rekommendation? (Flera alternativ kunde anges) Läkare Sjukgymnast Sjuksköterska Arbetsterapeut Psykolog/kurator Annan 61 8 0 3 (94 %) (12 %) - (5 %) Hur fick du rekommendationen? (Flera alternativ kunde anges) Muntligen Fysisk aktivitet på recept Annan skriftlig rekommendation 64 3 2 (98 %) (5 %) (3 %) Följde man upp hur du hade klarat av att uppfylla rekommendationen? Ja Nej Vet ej Ej svarat 13 46 4 2 (20 %) (71 %) (9 %) (3 %) Magnus Röjvall 2011-11-16

6 Resultat 2. Deltagarnas tilltro till fysisk aktivitet som behandling Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC AntalAndel Tror du att ökad fysisk aktivitet skulle kunna förbättra din allmänna hälsa? Ja Nej Vet ej 75 25 31 (57 %) (19 %) (24 %) Tror du att ökad fysisk aktivitet skulle kunna sänka ditt blodtryck? Ja Nej Vet ej Ej svarat 47 23 57 4 (36 %) (18 %) (44 %) (3 %) Magnus Röjvall 2011-11-16

7 Resultat 3. Jämförelse mellan dem som fått respektive ej fått rekommendation Fler män uppgav att de fått rekommendation (Chi-2 test, p=0,03) Ingen skillnad vad gäller patienternas fysiska aktivitetsnivå (Chi-2 test, p=0,72) Ingen skillnad vad gäller patienternas utbildningsnivå (Mann- Whitneys test, p=0,11) eller ålder (Mann-Whitneys test, p=0,17) Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Magnus Röjvall 2011-11-16

8 Resultat Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Det var ingen skillnad i hur man värderade VCs arbete mellan grupperna som fått respektive inte fått någon rekommendation (Mann-Whitneys test, p=0,46), men det var vanligare att svara ”vet ej”, om man ej fått rekommendation (Chi-2 test, p=0,0003). 4. 16 % nöjda Magnus Röjvall 2011-11-16

9 Slutsatser Strukturerande rekommendation om fysisk aktivitet tycks vara underanvänt vid behandling av hypertoni vid Gustavsbergs VC: Hälften uppgav att de aldrig fått någon rekommendation. 8 % av de givna rekommendationerna uppgavs ha varit skriftliga. 20 % av rekommendationerna uppgavs ha följts upp. Patienterna med hypertoni har låg tilltro till blodtryckseffekten av ökad fysisk aktivitet (36 %). En låg andel (16 %) av patienter är nöjda med arbetet kring fysisk aktivitet. Större fokus kan sannolikt läggas på de minst fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Magnus Röjvall 2011-11-16

10 Ge strukturerade råd - i ett motiverande samtal Magnus Röjvall 2011-11-16 Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC http://www.fhi.se/FaR-/Utvardering/Studentuppsatser/


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall."

Liknande presentationer


Google-annonser