Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall."— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall Handledare: Lars Backlund, Centrum för Allmänmedicin, Huddinge

2 “If exercise could be packed into a pill, it would be the single most prescribed and beneficial medication in the nation.“ Robert Butler, National Institute on Aging Magnus Röjvall Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC

3 Vad jag ville ta reda på: Hur används fysisk aktivitet som behandling av hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral? - Fysisk aktivitetsnivå? - Erfarenhet av fysisk aktivitet som behandling? - Attityder till fysisk aktivitet som behandling? Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Magnus Röjvall

4 Metod Samtliga HT-pat st Pat med HT som huvuddiagnos 578 st Inkluderade HT-pat 200 st Deltagare N=131 st Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Exklusion* Randomisering Bortfall (34%) * Astma, CVL, DM, FF, hjärtsvikt, IHD, hyper- kolesterolemi, KOL Magnus Röjvall

5 Resultat 1. Deltagarnas erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC AntalAndel Har du fått rekommendation om fysisk aktivitet när du besökt vårdcentralen med anledning av ditt blodtryck? Aldrig Någon gång Flera gånger Ej svarat (48 %) (39 %) (11 %) (2 %) Vem gav dig denna rekommendation? (Flera alternativ kunde anges) Läkare Sjukgymnast Sjuksköterska Arbetsterapeut Psykolog/kurator Annan (94 %) (12 %) - (5 %) Hur fick du rekommendationen? (Flera alternativ kunde anges) Muntligen Fysisk aktivitet på recept Annan skriftlig rekommendation (98 %) (5 %) (3 %) Följde man upp hur du hade klarat av att uppfylla rekommendationen? Ja Nej Vet ej Ej svarat (20 %) (71 %) (9 %) (3 %) Magnus Röjvall

6 Resultat 2. Deltagarnas tilltro till fysisk aktivitet som behandling Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC AntalAndel Tror du att ökad fysisk aktivitet skulle kunna förbättra din allmänna hälsa? Ja Nej Vet ej (57 %) (19 %) (24 %) Tror du att ökad fysisk aktivitet skulle kunna sänka ditt blodtryck? Ja Nej Vet ej Ej svarat (36 %) (18 %) (44 %) (3 %) Magnus Röjvall

7 Resultat 3. Jämförelse mellan dem som fått respektive ej fått rekommendation Fler män uppgav att de fått rekommendation (Chi-2 test, p=0,03) Ingen skillnad vad gäller patienternas fysiska aktivitetsnivå (Chi-2 test, p=0,72) Ingen skillnad vad gäller patienternas utbildningsnivå (Mann- Whitneys test, p=0,11) eller ålder (Mann-Whitneys test, p=0,17) Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Magnus Röjvall

8 Resultat Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Det var ingen skillnad i hur man värderade VCs arbete mellan grupperna som fått respektive inte fått någon rekommendation (Mann-Whitneys test, p=0,46), men det var vanligare att svara ”vet ej”, om man ej fått rekommendation (Chi-2 test, p=0,0003) % nöjda Magnus Röjvall

9 Slutsatser Strukturerande rekommendation om fysisk aktivitet tycks vara underanvänt vid behandling av hypertoni vid Gustavsbergs VC: Hälften uppgav att de aldrig fått någon rekommendation. 8 % av de givna rekommendationerna uppgavs ha varit skriftliga. 20 % av rekommendationerna uppgavs ha följts upp. Patienterna med hypertoni har låg tilltro till blodtryckseffekten av ökad fysisk aktivitet (36 %). En låg andel (16 %) av patienter är nöjda med arbetet kring fysisk aktivitet. Större fokus kan sannolikt läggas på de minst fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC Magnus Röjvall

10 Ge strukturerade råd - i ett motiverande samtal Magnus Röjvall Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs VC


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet som behandling i primärvården – exemplet hypertoni vid Gustavsbergs vårdcentral Ett projektarbete under ST i allmänmedicin av Magnus Röjvall."

Liknande presentationer


Google-annonser