Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning Vägledning. 1. Bakgrund 2. Praktisk vägledning 3. Respektive parts ansvar Vägledningens delar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning Vägledning. 1. Bakgrund 2. Praktisk vägledning 3. Respektive parts ansvar Vägledningens delar."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning Vägledning

2 1. Bakgrund 2. Praktisk vägledning 3. Respektive parts ansvar Vägledningens delar

3 Antal barn och placeringsformer Jourhem – en snabb lösning för skydd och stöd Familjehem – för stadigvarande vård och fostran Hem för vård eller boende, HVB – för boende och behandling Särskilda ungdomshem – särskilt noggrann tillsyn 3-4 % före 18 år – 1 barn i varje klass

4 Brister i skolgång och hälsa Kontinuitet i skolgång och hälsa Underlätta samverkan Varför en vägledning?

5 Brister i skolgång och hälsa Sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittet Större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Överrisker över tid som grupp: - självmord - missbruk - kriminalitet - bidragsberoende - tonårsförälder Avsaknad av skolmisslyckande = nyckelfaktor

6

7 Utgångspunkt för den praktiska vägledningen Tydlig ansvarsfördelning Socialnämnd: verka för att alla barn som placeras får en lämplig utbildning och en god hälso- och sjukvård Utbildningsnämnd och Landsting: tillhandahålla utbildningen respektive hälso- och sjukvården

8

9 Genomförandeplan – socialnämndens ansvar Skolans dokumentation – ”Utbildningsdokument”? Individuell plan (SIP) – socialnämnd och hälso- och sjukvårdens ansvar Vilka planer kan vara aktuella?

10

11 Olika begrepp

12 Kostnadsansvar för skolgång hemkommun är enl skollagen alltid elevens folkbokföringskommun Detta innebär ofta två spår Familjehem i annan kommun: Folkbokförs ofta i den nya kommunen Mottagande kommunens ansvar: skolskolgång & särskilt stöd HVB i annan kommun: Folkbokföring kvar i hemkommunen Hemkommunens ansvar: skolskolgång & särskilt stöd

13

14 Det ”tredelade föräldraskapet” barnets vårdnadshavare familjehems- föräldrar /HVB-personal socialtjänsten

15

16

17 Kartläggning av forskning Insatser för att förbättra placerade barns skolgång och hälsa

18 Insatser för förbättrad skolgång Kartläggning (pedagogisk och psykologisk) Samordning av insatser, resurser och aktörer Samverkan mellan involverade parter Individuell handlingsplan Handledning av barnet

19 Psykisk och fysisk hälsoutredning Uppföljning av barnets hälsotillstånd Samverkan mellan olika insatser/parter Rådgivning till barn, familjehemsföräldrar och institutionspersonal Insatser för förbättrad hälsa

20 Vägledningens sammanhang Trygg och säker vård – Socialstyrelsen Förstärkt Elevhälsa - Skolverket


Ladda ner ppt "Vägledning Vägledning. 1. Bakgrund 2. Praktisk vägledning 3. Respektive parts ansvar Vägledningens delar."

Liknande presentationer


Google-annonser