Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till införandet av nationella riktlinjer om sjukdoms- förebyggande metoder Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till införandet av nationella riktlinjer om sjukdoms- förebyggande metoder Projektledare Iréne Nilsson Carlsson"— Presentationens avskrift:

1 Stöd till införandet av nationella riktlinjer om sjukdoms- förebyggande metoder Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Irene.nilsson-carlsson@Socialstyrelsen.se

2 Kommuner och landsting ansvariga för implementering Ta ställning till ambitionsnivå för införandet och tidsplan för att uppnå rekommendationerna Säkerställa organisation för implementering Anpassa styrsystem (beställnings-, ersättnings- och uppföljningssystem) Ta fram vårdprogram eller motsvarande Förankra ett nytt arbetssätt hos chefer och medarbetare Säkerställa att personalen har lämplig kompetens Följa upp genomslaget för det nya arbetssättet, resultat och patientnöjdhet

3 Regeringsuppdraget Sprida kännedom om riktlinjerna Stödja metodutveckling Skapa en interaktiv utbildning med hjälp av IT- lösningar Uppföljning och utvärdering

4 Så här jobbar vi Lyssnar på landsting, vårdgivare, professioner och patienter Sätter fokus på sjukdomsförebyggande i debatten Stödjer professionerna Samverkar för att undvika dubbelarbete Stödjer metodutveckling och kunskapsutveckling Stödjer kompetensutveckling Öppna jämförelser


Ladda ner ppt "Stöd till införandet av nationella riktlinjer om sjukdoms- förebyggande metoder Projektledare Iréne Nilsson Carlsson"

Liknande presentationer


Google-annonser