Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länssjukvården 1/ 2014-08-21 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länssjukvården 1/ 2014-08-21 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Länssjukvården 1/ 2014-08-21 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet ?

2 Länssjukvården 2/ 2014-08-21 SOSFS 2005:12 Vad säger lagen? För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet skall vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

3 Länssjukvården 3/ 2014-08-21 Hur gör vi det? Genom att arbeta för:  ett engagerat ledarskap  en evidensbaserad vård  god tillgänglighet  god avvikelsehantering  kompetensutveckling  deltagande i kvalitetsregister Och genom att skapa patientsäkerhetscentrum

4 Länssjukvården 4/ 2014-08-21  I patientsäkerhetscentrum har vi samlat våra resurser och arbetar strategiskt för att utveckla en stark säkerhetskultur i hela länssjukvården.  Medarbetarna i patientsäkerhetscentrum ska fungera som stöd åt verksamheten och kunna hjälpa till att sätta upp mål och identifiera lämpliga arbetsområden.

5 Länssjukvården 5/ 2014-08-21 Patientsäkerhetscentrum Styrgrupp:  Ewa Nilsson  Styrbjörn Östberg  Olle Wihlborg Tomas Ragnarsson Catarina Bång Elisabet Ericsson Lena Karlsson  Åsa Larsson (samordnare)  Anne-lie Berg  Britt-Louise Andersson  Ewa Löfgren

6 Länssjukvården 6/ 2014-08-21 Målet med arbetet  Förebygga vårdskador  Ta fram nya/vidareutveckla rutiner  Ta fram och använda mätbara mål  Följa upp mål och resultat  Dokumentera  Förankra patientsäkerhetsarbetet bland alla medarbetare Inga onödiga vårdskador

7 Länssjukvården 7/ 2014-08-21 På gång i höst!  Händelseanalys  Prevalensmätning av trycksår  Kvalitetsindikatorer  Anmälda undvikbara patientskador – LöF (Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag)  Patientsäkerhetsronder  Uppföljning av personalhygien

8 Länssjukvården 8/ 2014-08-21 Patientsäkerhet på webben! Kortadress: www.ltkronoberg.se/patientsäkerhet 1.Klicka på För vårdgivare under snabbval 2.Välj Kvalitet och patientsäkerhet i menyn På webben hittar du aktuell information om patientsäkerhetsarbetet i länssjukvården. Du hittar också länkar till andra webbsidor om patientsäkerhet.


Ladda ner ppt "Länssjukvården 1/ 2014-08-21 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser