Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länssjukvården har tre fokusområden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länssjukvården har tre fokusområden"— Presentationens avskrift:

1 Länssjukvården har tre fokusområden
Samverkan Gemensam värdegrund Patientsäkerhet Kan vara bra så att man ser den röda tråden! Hur kan vi jobba med patientsäkerhet ?

2 Vad säger lagen? SOSFS 2005:12 För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet skall vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Tycker det är mkt viktigt att trycka på att detta är något vi ” måste” i hela landet och inget LT Kronoberg själva hittat på, är det rätt att börja med? Hela författn. Finns med ut till varje avd!

3 Och genom att skapa patientsäkerhetscentrum
Hur gör vi det? Genom att arbeta för: ett engagerat ledarskap en evidensbaserad vård god tillgänglighet god avvikelsehantering kompetensutveckling deltagande i kvalitetsregister Detta är bakgrunden till vårt centrum. För lite text på varje bild? Ska vi dra ihop mer på varje bild? Och genom att skapa patientsäkerhetscentrum

4 I patientsäkerhetscentrum har vi samlat våra resurser och arbetar strategiskt för att utveckla en stark säkerhetskultur i hela länssjukvården. Medarbetarna i patientsäkerhetscentrum ska fungera som stöd åt verksamheten och kunna hjälpa till att sätta upp mål och identifiera lämpliga arbetsområden. Detta är bakgrunden till vårt centrum. För lite text på varje bild? Ska vi dra ihop mer på varje bild?

5 Patientsäkerhetscentrum
Åsa Larsson, avdelningschef Anne-Lie Berg, avvikelsehantering Britt-Louise Andersson, sårsjuksköterska Ewa Löfgren, vårdrutiner Kristina Andersson, KUPP-ansvarig Thomas Ragnarsson, HLR-samordnare Katarina Bång, HLR-samordnare Elisabeth Ericsson, HLR-samordnare Lena Karlsson, sekreterare.

6 Patientsäkerhetscentrum
Styrgrupp: Olle Wihlborg, chefläkare Ljungby lasarett Styrbjörn Östberg, chefläkare Centrallasarett Växjö Ewa Nilsson, omvårdnadsstrateg

7 Utvecklingsgrupp: Ingvar Axelsson, bitr. chefläkare Centrallasarettet Växjö Pär Lindgren, överläkare anestesikliniken Ulla Tholen, verksamhetschef vårdenhet 1 Lena Svensson, avd.chef medkliniken Ljungby Lena Myrskog, läkare kirurgklinken Ljungby

8 Inga onödiga vårdskador
Målet med arbetet Förebygga vårdskador Ta fram nya/vidareutveckla rutiner Ta fram och använda mätbara mål Följa upp mål och resultat Dokumentera Förankra patientsäkerhetsarbetet bland alla medarbetare Inga onödiga vårdskador Ska detta med? Ger en liten förklaring till våra arbetsuppgifter, förstå man detta om man inte vet så mkt som vi?

9 På gång i höst! Händelseanalys Prevalensmätning av trycksår
Kvalitetsindikatorer Anmälda undvikbara patientskador – LöF (Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag) Patientsäkerhetsronder Uppföljning av personalhygien

10 Patientsäkerhet på webben!
Klicka på För vårdgivare under snabbval Välj Kvalitet och patientsäkerhet i menyn Kortadress: På webben hittar du aktuell information om patientsäkerhetsarbetet i länssjukvården. Du hittar också länkar till andra webbsidor om patientsäkerhet.


Ladda ner ppt "Länssjukvården har tre fokusområden"

Liknande presentationer


Google-annonser