Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länssjukvården 1/ 2014-06-27 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länssjukvården 1/ 2014-06-27 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Länssjukvården 1/ 2014-06-27 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet ?

2 Länssjukvården 2/ 2014-06-27 SOSFS 2005:12 Vad säger lagen? För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet skall vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

3 Länssjukvården 3/ 2014-06-27 Hur gör vi det? Genom att arbeta för:  ett engagerat ledarskap  en evidensbaserad vård  god tillgänglighet  god avvikelsehantering  kompetensutveckling  deltagande i kvalitetsregister Och genom att skapa patientsäkerhetscentrum

4 Länssjukvården 4/ 2014-06-27  I patientsäkerhetscentrum har vi samlat våra resurser och arbetar strategiskt för att utveckla en stark säkerhetskultur i hela länssjukvården.  Medarbetarna i patientsäkerhetscentrum ska fungera som stöd åt verksamheten och kunna hjälpa till att sätta upp mål och identifiera lämpliga arbetsområden.

5 Länssjukvården 5/ 2014-06-27 Patientsäkerhetscentrum  Åsa Larsson, avdelningschef  Anne-Lie Berg, avvikelsehantering  Britt-Louise Andersson, sårsjuksköterska  Ewa Löfgren, vårdrutiner  Kristina Andersson, KUPP-ansvarig  Thomas Ragnarsson, HLR-samordnare  Katarina Bång, HLR-samordnare  Elisabeth Ericsson, HLR-samordnare  Lena Karlsson, sekreterare.

6 Länssjukvården 6/ 2014-06-27 Patientsäkerhetscentrum Styrgrupp:   Olle Wihlborg, chefläkare Ljungby lasarett  Styrbjörn Östberg, chefläkare Centrallasarett Växjö  Ewa Nilsson, omvårdnadsstrateg

7 Länssjukvården 7/ 2014-06-27 Utvecklingsgrupp:  Ingvar Axelsson, bitr. chefläkare Centrallasarettet Växjö  Pär Lindgren, överläkare anestesikliniken  Ulla Tholen, verksamhetschef vårdenhet 1  Lena Svensson, avd.chef medkliniken Ljungby  Lena Myrskog, läkare kirurgklinken Ljungby

8 Länssjukvården 8/ 2014-06-27 Målet med arbetet  Förebygga vårdskador  Ta fram nya/vidareutveckla rutiner  Ta fram och använda mätbara mål  Följa upp mål och resultat  Dokumentera  Förankra patientsäkerhetsarbetet bland alla medarbetare Inga onödiga vårdskador

9 Länssjukvården 9/ 2014-06-27 På gång i höst!  Händelseanalys  Prevalensmätning av trycksår  Kvalitetsindikatorer  Anmälda undvikbara patientskador – LöF (Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag)  Patientsäkerhetsronder  Uppföljning av personalhygien

10 Länssjukvården 10/ 2014-06-27 Patientsäkerhet på webben! Kortadress: www.ltkronoberg.se/patientsäkerhet 1.Klicka på För vårdgivare under snabbval 2.Välj Kvalitet och patientsäkerhet i menyn På webben hittar du aktuell information om patientsäkerhetsarbetet i länssjukvården. Du hittar också länkar till andra webbsidor om patientsäkerhet.


Ladda ner ppt "Länssjukvården 1/ 2014-06-27 Länssjukvården har tre fokusområden 1.Samverkan 2.Gemensam värdegrund 3.Patientsäkerhet Hur kan vi jobba med patientsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser