Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerhavets vattendistrikt 4 länsstyrelser –Västra Götaland –Värmland –Jönköping –Halland 5 utpekade orter –Göteborg (Göteborg och Ale) –Lidköping –Karlstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerhavets vattendistrikt 4 länsstyrelser –Västra Götaland –Värmland –Jönköping –Halland 5 utpekade orter –Göteborg (Göteborg och Ale) –Lidköping –Karlstad."— Presentationens avskrift:

1 Västerhavets vattendistrikt 4 länsstyrelser –Västra Götaland –Värmland –Jönköping –Halland 5 utpekade orter –Göteborg (Göteborg och Ale) –Lidköping –Karlstad (Karlstad och Hammarö) –Värnamo –Kungsbacka

2 Samordning inom vattendistriktet Vattenmyndigheten – Länsstyrelsen i Västra Götalands län Projektledare och GIS-tekniker Kontaktpersoner för Länsstyrelserna i Värmlands, Hallands och Jönköpings län Berörda kommuner i utpekade tätorter Sakkompetens inom respektive länsstyrelse Miljöskydd Vattenvård Naturvård Kulturmiljö Samhällsskydd och beredskap

3 Samordning genom samverkan Gemensam projektplan Avstämningsmöten via Lync mellan länsstyrelserna Vattenmyndigheten har projektledare som ”spindeln i nätet” GIS tekniker på VM hanterar all geodata, gör PDF kartor och tabelldata Tillkommande data – dialog mellan länsstyrelserna landade i en gemensam tabell som skickades ut till kommunerna VM har kontaktat Trafikverket för underlag gällande järnvägsinstallationer/påverkan på järnvägssystemet – alla utpekade orter inom vattendistriktet

4 Tillkommande data Vissa justeringar har skett Problem med data kan leda till att vi ändrar och stryker i denna tabell –C och U anläggningar –Ras- och skredrisker –Distribution/logistik

5 Textdelen… Varje Länsstyrelse får ansvar för att skriva texter för sina utpekade tätorter. Arbetet har inte kommit igång ännu Olika länsstyrelser har olika organisation, vilket gör det svårt att jobba på exakt samma sätt Är samordning det samma som att jobba likadant? Tidsbristen försvårar samordningen – små möjligheter att föra en dialog i god tid innan aktiviteter ska genomföras


Ladda ner ppt "Västerhavets vattendistrikt 4 länsstyrelser –Västra Götaland –Värmland –Jönköping –Halland 5 utpekade orter –Göteborg (Göteborg och Ale) –Lidköping –Karlstad."

Liknande presentationer


Google-annonser