Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INNEHÅLL Vad är en biotopdatabas? Varför behövs den? Vad gör projektet idag och vad är målet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INNEHÅLL Vad är en biotopdatabas? Varför behövs den? Vad gör projektet idag och vad är målet?"— Presentationens avskrift:

1

2

3 INNEHÅLL Vad är en biotopdatabas? Varför behövs den? Vad gör projektet idag och vad är målet?

4 MODERNT PLANERINGSUNDERLAG Databas i ett geografiskt informationssystem (GIS) Biotoper, naturtyper, strukturer Genererar kartor och analyser Uppdaterade data in i befintliga GIS-system Ny teknik och europeiska samarbeten

5 MÅNGFALD ANVÄNDNINGSOMRÅDEN I vårt expansiva län behöver vi bygga snabbt utan att minska kvaliteten och länets attraktivitet. Bra planeringsunderlag underlättar säkra och hållbara beslut. Identifiera möjliga och omöjliga exploateringsområden Bättre kravställning till konsulter och entreprenad Förenkla planeringen av trygga gång och cykelstråk Högre kvalitet i all planering, mer kunskap om de områden man inte hinner besöka Förbättra samverkan och dialog vid mellankommunal planering

6

7 ”Det är ju många planer där man hade tjänat på att veta om saker som kan ge indirekta konsekvenser till exempel fuktig skog. Då hade man ju kunnat förutse kostnaderna på ett annat sätt i varje projekt.” (Miljöstrateg) ” Med bättre underlag kan vi fatta bättre beslut från början” (Planarkitekt) ” Med bra underlag är det mindre chans att man missar viktiga aspekter under olika planarbeten.” (Landskapsarkitekt)

8 NU KÖR VI! Sollentuna går först i länet (och landet)! Tar fram upphandlingsunderlag med den modernaste tekniken. Samtidigt söker vi den bästa lösningen för finansiering och produktion i länet. Bäst är en gemensam finansieringslösning i länet med en regelbunden uppdatering!

9 Utförare Landstingets Miljöanslag Sollentuna kommun Trafikverket Länsstyrelsen i Stockholm European Space Agency Rymdstyrelsen Stockholms Universitet SLU Metria mfl Bred referensgrupp från många kommuner, universitet, högskolor, regionala organ, nationella myndigheter, KSL Finansiärer, idag Upphandlingsunderlag 2014 - 2016

10 Kontaktinformation: Klara Tullback Rosenström, tfn 010–223 16 05, e-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikation er/2014/folder-regional-biotopdatabas-2014-WEBB.pdf www.lansstyrelsen.se/stockholm


Ladda ner ppt "INNEHÅLL Vad är en biotopdatabas? Varför behövs den? Vad gör projektet idag och vad är målet?"

Liknande presentationer


Google-annonser