Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektets grundtanke GIS Västra Götaland Kommuner Myndigheter Övriga Allmänhet Organisationer Skolor Förvaltningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektets grundtanke GIS Västra Götaland Kommuner Myndigheter Övriga Allmänhet Organisationer Skolor Förvaltningar."— Presentationens avskrift:

1

2 Projektets grundtanke GIS Västra Götaland Kommuner Myndigheter Övriga Allmänhet Organisationer Skolor Förvaltningar

3 Grunderna Alla medverkande levererar data Alla kan hämta varandras data Gemensamma tjänster för information och stöd i handläggning En teknisk plattform för utbyte av dataset och informationstjänster via Internet

4 Regional samverkan Gemensam information bildar grund Låga kostnader för varje part Stimulerar samverkan i sak Regionala org.Kommuner Allmänhet Högskolor

5 Tre delprojekt Kompetens TeknikInformation FortbildningHögskole- samordning DataväxelGemensamma webbgistjänster StandarderDataleveranser

6 Delprojekt Kompetensutveckling Utveckla Västra Götaland till ett kompetenscentrum inom GIS för att attrahera studenter, forskare och kompetent personal inom området Säkerställa god kompetens och fortbildning för GIS-verksamma i kommuner och regionala myndigheter

7 Delprojekt Teknikutveckling Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för regional lagring och utbyte av geografisk information Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för att tillhandahålla publika informationskartor samt verksamhetsknutna handläggarstöd

8 Delprojekt Informationsutveckling Verka för tillämpning av enhetliga modeller och gemensamma standarder för data och metadata Producera och ajourhålla data som används i gemensamma tjänster, samt att verka för en enhetlig försörjning av bakgrundskartor

9 Finansiering och styrning Uppbyggnad bekostas genom särskilda projektmedel och eget arbete Drift bekostas genom avgifter från anslutna intressenter och eget arbete Intressenter bildar förvaltningsgrupp för att styra innehåll och inriktning

10 Deltagare i projektet Länsstyrelsen (projektägare) Skogsvårdsstyrelsen Lantmäteriet Vägverket Regionen Naturgeografen, GU Kulturgeografen, GU Chalmers HTU HiS SLU 23 kommuner Läget den 24 februari 2004

11 Organisation GIS Västra Götaland Projektägare (Länsstyrelsen) Styrgrupp Projektledare (Per Söderström) Projektledare Kunskap (Thomas Tengblad) Projektledare Teknik (Mats Öberg) Projektledare Info (Rekryteras) ArbetsgruppArbetsgrupp högskolor Arbetsgrupp fortbildning Arbetsgrupp 1 Arbetsgrupp 2 Arbetsgrupp n

12 Styrgruppen Företräder deltagande intressenter Rådgivande Förankring Information Träffas ca 2 gånger per år Länsstyrelsen Regionen Lantmäteriet Högskolorna Stora kommuner Medelstora kommuner Små kommuner GIS Väst

13

14 Exempel på publik tjänst

15

16 Tänkbart handläggningsstöd

17 Över 1 350 teman mars 2003 Hänvisning till förhandsgranskaren eller till nedladdningsbara gratis-GIS från ESRI och Mapinfo Kontakt för lösen, avtal, metadata utan att logga in Hämta och lämna data

18 ”Gör det själv”-GIS

19 Tjänster i första omgången? Kulturmiljökartan Infokartan Handels- och servicekarta Natur- och friluftsliv SkolGIS Regional statistik Kulturmiljöhandläggning Miljöskyddskarta Bredbandsplanering Miljö och hälsa Underlag för räddningstjänst Planeringskarta

20 NaturKulturService FritidTurismSkola En samlad publik Informationskarta ?

21 NaturvårdKulturmiljöMiljöskydd NäringslivTrafikPlan En skyddad samverkanskarta ?

22 Vad händer nu? Hittills 34 intressenter med i projektet Finansiering klar Styrgrupp etableras Delprojektgrupper bildas Arbetet inleds med en första avrapportering efter sommaren

23 Information www.vastragotaland.se/gisvg

24 Frågor till grupperna Uppläggningen av delprojektet? Vilka verksamhets- / ämnesområden ska vi prioritera? När ska nästa möte hållas? Övriga synpunkter?


Ladda ner ppt "Projektets grundtanke GIS Västra Götaland Kommuner Myndigheter Övriga Allmänhet Organisationer Skolor Förvaltningar."

Liknande presentationer


Google-annonser