Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografisk IT utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografisk IT utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund"— Presentationens avskrift:

1 Geografisk IT utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund
Rev PA7

2 Mål: Att gemensamt ta fram ett koncept för att stödja tjänster för web-kartor och web-service funktioner. Att genom att ta ansvar för utvecklingen av olika delar i konceptet och dela med sig av resultatet minska utvecklingskostnaderna för respektive part. Att ta fram ett koncept för gemensam drift för att minimera kostnader. Att skapa bättre förutsättningar för våra GIS/GIT-utvecklare vad gäller kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte samt minska sårbarheten för respektive organisation. Att successivt ta in flera Skånekommuner i samverkan antingen som utvecklare eller som användare (via Geodatacenter Skåne AB). Att genom samverkan agera gemensamt mot leverantörer och kunder och få ett enhetligare produktutbud. Geografisk IT – utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund

3 Varför gör vi detta? Direktiv om samordning från förvaltningscheferna i Malmö, Helsingborg och Lund Stora krav från våra informationsavdelningar Samordningsvinster Utveckling - Utbildning Upphandling av data -Leveranser Stordriftsfördelar Billigare drift Avancerad teknik hanterad optimalt Trygghet Personalresurser säkrade Utbildning, bredare och djupare kompetens Samarbete säkrat vid utsatta situationer En gemensam part i kontakt med kunder och leverantörer (Va-syd, Räddningstjänsten syd, Sysav) (ESRI, Lantmäteriet m fl.) Geografisk IT – utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund

4 Vad blir första leveransen?
Gemensamt utvecklade moduler för verksamhetsstöd (web-service, Web-kartor). Ett gemensamt datalager för geodata. Vilken miljö i botten? Oracle eller Microsoft SQL2008? Driftsmiljö Olika gränssnitt för de olika kommunerna. Web-tjänster Kartgränssnitt Samordning av datamodeller Samordning av kartmanér Geografisk IT – utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund

5 Exempel på lagerintegration
Här integreras olika tjänster till applikationer med olika layout Applikationer Exempel: Fastighetssök Adressök Visa objekt på karta Publika e-tjänster Gemensamma Webb-tjänster Leverantörs- oberoende datastruktur Gemensam datastruktur Skånekartan M fl. Geodata- produktion Malmö Helsingborg Lund

6 Projekt: Förstudie – karttjänst
Möjliga förutsättningar: EXT-JS OpenLayers Skånekartan som webbtjänst (ArcGISServer/Malmö) Mål: Bygga tjänstepaket som integreras i kommunernas olika webblayouter fast med gemensam grundfunktionalitet. Delmål: Skapa gemensam arbetsmiljö på webben för lagring och versionshantering av källkod. Skapa distribuerad men ändå gemensam utvecklingsmiljö mellan aktörerna. Utreda/skapa förutsättningar för utnyttjande av gemensamt datalager. ”Skånemodellen”.

7 Krav på kartjänster Generellt Malmö Helsingborg Lund
Snabba - enkla - standard -- öppen källkod Malmö Enkel karta kopplad till adressuppgifter på hemsidan. Tydliga tekniska krav. (Annars Google-map!) Skånekartan med söktjänst Helsingborg Översyn och uppbyggnad av ny intern karttjänst för Samhällsbyggnadsförvaltningen Lund

8

9

10

11


Ladda ner ppt "Geografisk IT utvecklingssamarbete Malmö, Helsingborg, Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser