Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot högre måluppfyllelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot högre måluppfyllelse."— Presentationens avskrift:

1 Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot högre måluppfyllelse

2 Bakgrund Åtta kommuner och två fristående huvudmän
Intervju med rektorer i dessa områden Totalt 30 skolor

3 Vad är rektorer bra på? Vardagskommunikation
Arbeta med övergripande mål på skolnivå och förvaltningsnivå Rektorer är synliga på skolorna Stark drivkraft att göra ett bra jobb ”Öppna dörrens” princip

4 Vad har rektorer svårare med?
Reflekterande samtal med lärare kring undervisningens innehåll och resultat Samtal om vad som genererar god undervisning Återkoppling till lärare på deras klassrumsarbete dvs hur undervisningen genomförs och vilka resultat det får

5 Vilka slutsatser har dragits?
Brister i att samordna skolans utvecklingsarbete långsiktigt Brist i tydlighet kring mål, visioner och riktningar samt verkar för att all personal förstår och arbetar efter detta Det systematiska utvecklingsarbetet måste utvecklas både när det gäller kunskapsmålen och de sociala målen Utveckla skolans ledningsstruktur

6 Vilka slutsatser har dragits?
Utveckla arbetsformer för att kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling till lärare på den direkta undervisningen Brister i dialog med lärarna om lärande och undervisningens innehåll, metoder och arbetsformer Initiera och föra samtal om vad som genererar framgångsrik undervisning Brister i analys av resultaten kopplade till undervisningsmönster samt elevernas utveckling

7 Vilka slutsatser har dragits?
Forma en kultur som stimulerar till delaktighet i skolans utvecklingsarbete för att förbättra måluppfyllelsen Leda skolans arbete med att vidga perspektiven utanför skolan t ex internationalisering, kontakter med närsamhället, över etniska gränser för att därigenom stärka skolans roll i samhället och ge skolan input från andra håll

8 Andra intressanta reflektioner
Delegerat ansvar är ofta väldigt otydligt t ex arbetslagsledare Lärare känner inte till rektors uppdrag enligt läroplanerna Det ”osynliga kontraktet” är fortfarande verksamt I skolor med starka informella ledare intar rektor en stöd och servicefunktion istället för en utvecklarfunktion Individcentrering framförallt i arbetet med barn i behov av stöd leder till att rektor blir handläggare av enskilda ärenden istället för att utveckla hela skolans undervisning

9 Andra intressanta reflektioner
Olika rektorstyper finns - omsorgsrektorer, trivselrektorer - administrativa rektorer - utförare, handläggarrektorer Ett framgångrikt rektorsskap är uppdragsfokuserat med inslag av de andra olika typerna men de ovanstående rektorstyperna får inte ta överhanden. Kompetensutvecklingen utgår från ”quick-fix lösningar som lärare ofta själva beslutar över


Ladda ner ppt "Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot högre måluppfyllelse."

Liknande presentationer


Google-annonser