Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grönt universitet Samåkning och andra möjligheter för mobility management för arbetsgivarna i Finland Hanna Kalenoja Tammerfors tekniska universitet, Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grönt universitet Samåkning och andra möjligheter för mobility management för arbetsgivarna i Finland Hanna Kalenoja Tammerfors tekniska universitet, Finland."— Presentationens avskrift:

1 Grönt universitet Samåkning och andra möjligheter för mobility management för arbetsgivarna i Finland Hanna Kalenoja Tammerfors tekniska universitet, Finland NUAS Seminar26.8.2008

2 Genomgående förändringar ställer nya krav för trafikpolitiska visioner och åtgärder klimatförändring internationella mål för ökad energieffektivitet regionala förändringar större andel av äldre belfolkning näringslivets strukturomvandling ökad krav för förbättringar i trafiksäkerhet ökad efterfrågan på trafik och transporter

3 Trafikpolitiska åtgärder planering av markanvändning investeringar i trafiksystemet kollektivtrafikpolitiken gång- och cykeltrafikens utveckling miljö- och klimatstrategier parkeringspolitik trafikens telematikstrategier mobility management

4 Arbetsgivarens perspektiv på arbetsresor - varför skulle man främja kollektiv-, gång- och cykeltrafik? miljö-, kvalitets- och säkerhetsledningens övergripande mål allmänt ansvar för för miljö och trafiksäkerhet förminskning av trängsel förminskning av parkeringskostnader gymsamma hälsoeffekter av vardagsmotion förbättring av arbetsgivarimage frivilliga åtgärder i stället för begränsningar rättvisa incentiver främjar trivsel i arbetet arbetsgivare står i nyckelposition som aktör i mobility management

5 Hantering av miljökonsekvens- och säkerhetsrisker av arbets- och tjänsteresor (2003) åsikten var att utreda arbetsgivarens möjligheter att förbättra trafiksäkerhet och förminska miljökonsekvenser av arbets- och tjänsteresor fem case studier i olika typ av företag och arbetsgivare förväntningar hos arbetsgivarna förminska miljökonsekvenser förminska kostnader förminska antalet olyckor förbättra arbetsgivarimage öka trivsel i arbetet

6 Olika åtgärder för arbetsgivare ledning och förfaringssätt (6) uppföljningssystemen (4) organisering av arbetet (4) utredningar och auditeringar (5) anskaffning och användning av företagsbilar (3) dialog med myndigheterna (3) styrande och främjande åtgärder (9) kommunicering och utbildning (3) förminskning av trafikbehov (4) Sammanlagt ca 40 åtgärder i följande grupper

7 Ledning och förfaringssätt IArbets- och tjänsteresor inkluderas i normala förfaringssätt IITrafiksäkerhet och trafikens miljöeffekter som imagefaktor IIIMålsättning för trafiksäkerhet IVMålsättning för bränsleförbrukning och koldioksidutsläpp VKrav för trafiksäkerhet och miljökonsekvenser i samarbetsföretag VIMålsättning för andelen av gång-, cykel- och kollektivtrafiken på arbets- och tjänsteresor

8 Uppföljningssystemen A1 Uppföljning av arbets- och tjänsteresors färdmedel årliga nyckeltal uppföljnig av trafikarbetet A2 Uppföljning av bränsleförbrukning av företagsbilar per förare eller per bil A3 Statistikföring av olycksfall och konlikter i trafiken A4 Uppföljning av kundrespons analysering, utnyttjande, sammanställning av nyckeltal bedömning av måluppfyllelse

9 Organisering av arbetet B1Trafiksäkerhetsfrågor och förminskning av trafikens miljöeffekter inkluderas i arbetsintroduktion av nya arbetare B2Trafiksäkerhetsfrågor och förminskning av trafikens miljöeffekter inkluderas i möten och utvecklingssamtal B3Förbättring möjligheter till flexibel arbetstid B4Utveckling av möjligheter till distansarbete

10 Inventeringar och auditeringar C1Inventering av risker för arbetsresors trafiksäkerhet platser för konflikter ja olyckor C2Årlig besiktning av gårdsplan och parkeringsområden vägvisning, gångvägar, uttag för motorvärmare, utbudet för parkeringsplatser C3Årlig besiktning av cykeltrafikens förutsättningar möjligheter att byta kläder och duscha, cykelparkering, trafikförhållandena i närområden C4Årlig besiktning av kollektivtrafikens servicenivå lokalisering av hållplatser, turintervall, linjeutbud, gångförbindelsrena till hållplatser, vägvisning C5Attityder och inställning till trafiken

11 Anskaffning och användning av företagsbilar D1Miljöegenskaper och säkerhet tas hänsyn till anskaffning av företagsbilar och deras utrustning bränsleförbrukning och emissioner fordonstyp och -storlek utrustning, till ex. motorvärmare, kördator, förbrukningsmätare D2Förminskning av kallstarter D3Underhåll och förvaring av företagsbilar

12 Dialog med myndigheterna E1Dialog med trafikplanerare övergångsställen, indentifiering av platser av konflikter, trafiksäkerhetsåtgärder E2Dialog med myndigheter som är ansvariga för underhåll av byggande av vägar och gator E3Dialog med kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikoperatörer för att förbättra kollektivtrafikutbudet turintervall, tidtabeller, lokalisering av hållplatser, marknadsföring av kollektivtrafik

13 Styrande och främjande åtgärder F1Tjänstebiljett för kollektivtrafik F2Främjande av cykelpendling F3Anskaffning av stegmätare, pulsmätare och trippmätare F4Anskaffning av halkskydd till skor F5Förbättring av utrymme för ombyte och duschar F6Incentiver för främjande av cykelpendling och gångresor F7Utbjudning av uttag för motorvärmare F8Anskaffning av tjänstecyklar eller företagscyklar F9Reglering av parkeringsplatsutbudet

14 Kommunicering och utbildning G1Informering om trafiksäkerhet och säkra körvanor G2Informering om tarfikens miljökonsekvenser och individens möjligheter att förminska miljöpåverkningar G3Utbildning av ekonomisk, säker och miljövänlig körsätt (eco-driving)

15 Förminskning av trafikbehov H1Planering av körrutter H2Introduktion an navigeringssystem i fordonen H3Främjande av samåkning H4Främjande av telemöten och distansarbete

16 Tjänstebiljett för kollektivtrafiken - kollektivtrafikbiljett, som är helt eller delvis betalt av arbetsgivaren i början av 2006 alussa inkomstskattelag möjliggjorde i Finland att arbetsgivare kan betala 25 % av arbetares kollektivtrafikbiljett skattefritt och utan lönebikostnader tjänstebiljett är avsedd för resor mellan hem och arbetsplats, men biljetten kan användas även för fritidsresor tjänstebiljett är alltid personlig enligt skattemyndigheternas reglar minst arbetsgivares del av biljettpriset faktureras direkt tjänstebiljetten förminskar arbetarens skatteavdragsrött av kostnader för arbetsresor Tjänstebiljetten har tagits i bruk i Helsingfors Stad, Esbo Stad Tammerfors Stad, Åbo Stad Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt ca 300 små eller medelstora arbetsgivare Tjänstebiljett har i Finland ca 22 000 användare.

17 Kommunala arbetsgivarna har varit föregångare av tjänstebiljett nästan alla biljettinnehavare arbetar i kommuner Helsingfors Stad, 10 500 biljettinnehavare Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt, 5 500 biljettinnehavare Esbo Stad, 3 100 biljettinnehavare Tammerfors Stad, 2 000 biljettinnehavare Åbo Stad, 1 500 biljettinnehavare arbetsgivares stöd ca 10 euro/månad samma stöd till alla arbetare betalas som lönetillägg stödet överstiger inte andelen av 25 % av biljettpriset förmånet har genomfört som kollektivtrafiksedel eller informationssystem införandet har krävt mycket utrednings- och planeringsarbete arbetsgivarna och arbetarna har varit nöjda med tjänstebiljettsystemet


Ladda ner ppt "Grönt universitet Samåkning och andra möjligheter för mobility management för arbetsgivarna i Finland Hanna Kalenoja Tammerfors tekniska universitet, Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser