Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av gång- och cykelåtgärder Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av gång- och cykelåtgärder Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB."— Presentationens avskrift:

1 Analys av gång- och cykelåtgärder Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB

2 Relevans Funktionsprecisering för gång och cykling: Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Hänsynspreciseringar för gång och cykling: Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.

3 Konkretiserat mål och indikator: Andelen gång- och cykelresor av de kortväga resorna (upp till 5 km) ska öka

4 Cykling i kroner & øre Når en person vælger att cykle, får samfundet en nettogevinst på 1,22 kr. per cyklet kilometer. Modsat har samfundet et nettotab på 0,69 kr. per kørt kilometer i bil. Samfundsøkonomisk er sundheds- og levetidsgevinsten ved att cykle syv gange større end ulukkesomkostningerne. Källa: Københavns kommune

5 5 1% minskad bilanvändning i en population minskar övervikten med 0,4% (Forsyth et al TR D, 2009 ) Trafiksystem för ökad användning av kollektivtrafik och gång/cykel främjar grupper med dåligt utgångsläge mer än de med gott utgångsläge vad gäller hälsan (Samimi et al TR D, 2009) Cykling ökar folkhälsan

6 Cykling och utsläppen….

7 7 Systemeffekter

8 Cykling och ytanvändning Gatuyta (m²) per trafikant för respektive färdmedel: bil 22,1 cykel 9,7 buss 2,1 spårvagn 1,2 Källa: Stangeby & Norheim 1995 TØI

9 Potentialen för bilresor 6 % 8 %

10 Gång- och cykelåtgärder

11 Förbättrade GC-möjligheter ensamt räcker inte för överflyttning ( t ex Wardman et al, TR p A 2007)

12 12 Krävs samverkan och kommunikation med medborgare (t ex David Banister, TP 15 (2008))

13 Kommunikation för ökad information

14 14 Beroende på var man befinner sig… Cykelförhållanden CykelandelDåligaBra HögCyklar trots…Cyklar pga… Låg Cyklar inte pga…Cyklar inte trots…

15 15 … funkar olika åtgärder! Cykelförhållanden CykelandelDåliga Bra HögCyklar trots… Bygg infrastruktur Cyklar pga… Underhåll Låg Cyklar inte pga… Bygg + Info Cyklar inte trots… MM

16 Uppskattade efterfrågeförändringar för olika cykeltrafiksatsningar Cykeltrafiksatsning Ökning av antalet cykelresor på anläggningen Ökat cykeltrafikarbete totalt för alla resvägar i stråket Minskning av biltrafikarbetet totalt för alla resvägar i stråket Omfattande cykeltrafikprogram (cykelstråk, parkering, kampanjer) Måttlig (10-35%) Måttlig (10-35%) Påtaglig (5-20%) Enstaka separerat högstandard cykelstråk Betydligt större (10-300%) Liten (1-5%) Knappast något (0-2%) Enstaka cykelfältLiten (5%) Knappast något (0-2%) Knappast något (0-1%) Förbättrad vinterväghållningLiten (5%) Liten (5%) Liten (1-5%) Säker cykeltrafikparkeringGanska stor (75%) Måttlig (30%) Påtaglig (20-30%) Information om cykelstråkStor (100%) Liten (1-5%) Knappast något (0-1%) Vägvisning/vägmarkeringStor (100%) Liten (0-2%) Knappast något (0-2%)

17 Rekommendationer för fortsatt utveckling Effektsamband för olika typer av åtgärder Vidga systemtänkandet Se cykling och gång som del av kollektivtrafikutbudet

18 18 Få negativa effekter Synergi- eller systemeffekter saknas Bättre effektsamband Vidgad syn på synergier och systemeffekter


Ladda ner ppt "Analys av gång- och cykelåtgärder Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB."

Liknande presentationer


Google-annonser