Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarsfördelning/samverkan/samarbete inom missbruksområdet mellan olika huvudmän Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarsfördelning/samverkan/samarbete inom missbruksområdet mellan olika huvudmän Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten."— Presentationens avskrift:

1 Ansvarsfördelning/samverkan/samarbete inom missbruksområdet mellan olika huvudmän Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten

2 Agenda Bakgrund Förutsättningar för lyckad samverkan Faktorer att ta hänsyn till Vad visade kartläggningen i länet? Samverkan för vem? Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten

3 Extern samverkan och samarbete 2008-2009 Förbättrad vårdkedja för personer med missbruk eller beroende förslaget klart 2009 Tidig upptäckt Rådgivningsbyrån och VC i kommunen DD-teamet Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten

4 Internt samarbete 2009- Revidera och utforma formella rutiner och flöden inom varje verksamhet samt mellan verksamheterna Anpassa varje verksamhet utifrån NR. Skapa ett gemensamt forum för behandlare, socialsekreterare samt BERT att bl a diskutera verksamhetsutveckling samt implementera de NR. Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten

5 Extern samverkan 2010 Gemensam behandlingslinje kommun – primärvård- specialistvård Tillnyktringsenhet DD-teamet Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten

6 Förutsättningar för bra samverkan Uppdrag – tydlighet och avgränsning Mål/Syfte Mandat Kännedom om regelverk Resurser

7 Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten Faktorer att ta hänsyn till Olika huvudmän Yrkesfunktion Yrkesutbildning Ramar

8 Vad visade kartläggningen 2009 i länet Samverkan / Samarbete 1.Samverkansavtal – uppdrag, ansvar och struktur tydliggörs 2.Utvärdera och utveckla befintliga samverkansformer - vårdkedjan är inte komplett och ansvaret otydligt 3.Upprätta och införa interna och externa rutiner och riktlinjer för samverkan 4.Använda strukturerade vårdprogram och psykosociala behandlingsinsatser 5.I samverkan diskutera frågor om bemötande och förhållningssätt 6.Integrera samarbete som viktig funktion i verksamheterna 7.Ökad samsyn mellan samarbetsaktörerna Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten

9 Samverkansarbete just nu i Örnsköldsvik Pilotkommun i projektet Kunskap till Praktik Narkotikaförebyggande arbete Utveckla samarbetet kring nya behandlingslinjen

10 Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten Samverkan - för vem? Personer med risk-/missbruk eller beroende samt deras närstående


Ladda ner ppt "Ansvarsfördelning/samverkan/samarbete inom missbruksområdet mellan olika huvudmän Camilla Carpholt Beroende och boendeenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser