Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reumatiska sjukdomar – vad behöver vi lära oss mer för att förbättra vården? Sofia Ernestam, överläkare Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reumatiska sjukdomar – vad behöver vi lära oss mer för att förbättra vården? Sofia Ernestam, överläkare Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,"— Presentationens avskrift:

1 Reumatiska sjukdomar – vad behöver vi lära oss mer för att förbättra vården? Sofia Ernestam, överläkare Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm sofia.ernestam@karolinska.se

2 2 Sjukdomar som leder till störst sjukfrånvaro och högst kostnader 19981999200020012002200320042005 20 40 60 80 100 0 Rörelseorganens sjukdomar Till exempel förslitningsskador och ryggont Psykiska sjukdomar Till exempel depression, stress och spelberoende Långtidsfrånvaro (> 90 dagar) orsakad av sjukdom Övriga sjukdomar Till exempel cancer, hjärtattack, stroke Källa:AFA Rapport 2007; Diagram 12. Procentuell andelsutveckling för de vanligaste diagnoserna för sjukfall som lett till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets eller sjukersättning, män+kvinnor.

3 Ledskada vid ledgångsreumatism sedd genom Lennart Nilssons kamera Foto: Lennart Nilsson

4 Våra företrädare vid sängen Nanna Svartz går rond på Karolinska sjukhuset 1950-80 var vårdtiden för patient med RA vid KS ofta 4-6 veckor med ledvila och utredning av invaliditetsersättning

5 Om idag.. Forskningen förändrar patienters liv och den kliniska verksamheten Svensk reumatologisk forskning har mycket stora möjligheter att bidra till denna förändring i Sverige och i världen Detta gynnas av gott samarbete mellan forskare/kliniker och patienter och patientförning

6 Tre traditioner för förändring Hur – via vilka molekylära mekanismer uppstår sjukdomen ? Den molekylära vägen att finna nya läkemedel och andra behandlingar Hur ska vi bäst använda de behandlingar som finns och hur kan dessa utvärderas ? Den kliniska vägen att utvärdera och optimera användningen av läkemedel och andra behandlingar Varför uppkommer sjukdomen ? Den epidemiologiska vägen mot prevention

7 Tre traditioner för förändring Hur – via vilka molekylära mekanismer uppstår sjukdomen ? Den molekylära vägen att finna nya läkemedel och andra behandlingar Hur ska vi bäst använda de behandlingar som finns och hur kan dessa utvärderas ? Den kliniska vägen att utvärdera och optimera användningen av läkemedel och andra behandlingar Varför uppkommer sjukdomen ? Den epidemiologiska vägen mot prevention

8 GenerOmgivning/livsstil Symptom Immunreaktioner utvecklas Destruktiv inflammation Time RA diagnos Led-destruktion Subklinisk inflammation Hjärt-kärlsjukdom Infektioner Lymfom Osteoporos Sjukdomsutveckling vid reumatoid artrit

9 Stockholm Göteborg Malmö Lund Visby Uppsala Luleå Sundsvall Linköping Örebro Karlstad Svenska reumatologiska kvalitetsregister; Information från patienterna samlas och används i hela landet Falun Uddevalla Skellefteå Växjö Gävle Borås Östersund Västerås Umeå Härnösand Hudiksvall Kalmar Helsingborg Norrköping Jönköping

10 Register för nydebuterad RA (n=17.000) Anti-Reumatisk Terapi i Sverige ” ARTIS ” n=20.000 Skapande och användande av data i daglig klinisk praktik

11 Brukarmedverkan i forskningen Ett samarbetsprojekt mellan forskare/kliniker och Reumatikerförbundet Patienter medverkar i formulering av forskningsfrågor, värdering av relevans och spridning av resultat Verksamhet med etikseminarier, medverkan från patienter i enskilda forskningsprojekt Bra för samverkan, men också en viktig konkurrensfördel för svensk klinisk forskning

12 Varför får man RA? En fall-kontroll studie inom kvalitetsregistret för att undersöka omgivningsfaktorer, gener och immunreaktioner som orsakar RA 1995-96 Register för nydebuterad RA Anti-reumatisk terapi i Sverige ” ARTIS ” EIRA ( EpidemIologisk undersökning av riskfaktorer för RA) (n=3600) Kontroller till EIRA (n=4400) Fall-kontroll studie

13 EIRA Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis Orsaker till insjuknande i reumatoid artrit (RA) Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet vid RA Effekter av behandling

14 Insamling av information: →Frågeformulär: information om miljö/livsstil bland fall o kontroller → Plasma/DNA: genetisk och immunologisk information Studie start – 1996 → Insamling av data pågår fortfarande EIRA Epidemiologc Investigation of risk factors fo RA

15 94% av tillfrågade fall besvarar formuläret 77% av kontrollerna Deltagande

16 EIRA uppföljning EIMS 1.Prognos följs via RA registret 2.Vissa förändringar över tiden kan fångas via register exv co-morbiditet 3.Övriga förändringar via enkät

17 Omgivning och livsstil Rökning den största risken Stendamm, oljedimmor mm kan samverka med rökning och ge ytterligare risk Fortfarande osäkert med påverkan av diet; kanske lite minskad risk med omega-3 och fet fisk mm Lite minskad risk med måttligt alkoholbruk; men vi vet inte balansen mot skada av alkohol Träning den bäst kända ”nyttiga” livsstilen mot inflammation och funktionsproblem

18 Prevalence by County (n=58,102) Neovius, Simard & Askling for the ARTIS Study Group, ARD 2011

19 No population statistics on education level for persons ≥75y 16-29y old persons excluded as many may not have completed their education Prevalence by Education Level and Age (n=39,551) Neovius, Simard & Askling for the ARTIS Study Group, ARD 2011

20 Reumatoid artrit – uppkommer genom en samverkan mellan genetiska faktorer, omgivningsfaktorer och livsstil; Individen kan själv påverka sin risk Data från projektet ”Riskminder” (Henrik Källberg, Lars Alfrdedsson, Johan Acevedo och Andreas Gillberg)

21 Betydelsen av rökning för risken att drabbas av RA 21 % av all RA-patienter som drabbades av RA i Sverige 1996-2005 skulle förblivit friska om ingen hade rökt 33% av alla patienter med den allvarligare (seropositiva) formen av RA skulle förblivit friska om ingen hade rökt 55% av alla RA-patienter med den vanligaste genetiska riskfaktorn (DRB1 SE) för RA, skulle ha förblivit friska om ingen hade rökt Dessutom - effekten av metotrexat och TNF-blockad är bara hälften så bra hos rökare jämfört med icke-rökare Källberg et al Abstract Eular 2009 och under publicering i Annals Rheum Dis Saevarsdottir et al Abstract ACR 2009

22 EULAR 2010, C Bengtsson Vaccinationer ökar inte risken att få RA Typ av vaccinationFall/kontrollOR (95% CI) Influenza272/2591.1 (0.9–1.3) Tetanus170/1791.0 (0.8–1.2) Diphtheria71/701.0 (0.7–1.4) Tick-borne encephalitis91/1120.8 (0.6–1.1) Hepatitis (A, B, C)105/1240.9 (0.7–1.2) Polio29/311.1 (0.6–1.8) Pneumococcus22/221.0 (0.5-1.9) Ingen vaccination (ref)1269/13671.0

23 Gener Rökning B T T B T Y Y Y Y Y tid sjukdomsdebut Möjlighet att förebygga ! Led-destruktion RA Ant-citrullin antikroppar


Ladda ner ppt "Reumatiska sjukdomar – vad behöver vi lära oss mer för att förbättra vården? Sofia Ernestam, överläkare Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,"

Liknande presentationer


Google-annonser