Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Mål och vision 2006-2008 BRANSCHEN ● Vision ● Idé ● Strategiska områden ● Framgångsfaktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Mål och vision 2006-2008 BRANSCHEN ● Vision ● Idé ● Strategiska områden ● Framgångsfaktorer."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Mål och vision 2006-2008 BRANSCHEN ● Vision ● Idé ● Strategiska områden ● Framgångsfaktorer FÖRENINGEN ● Verksamhetsidé ● Förhållningssätt

2 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 2 Vision Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid.

3 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 3 Fjärrvärmens idé Fjärrvärme skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar, som tar tillvara resurser som annars går förlorade, och ger kunden enkel, trygg och bekväm uppvärmning.

4 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 4 Verksamhetsidé Vi främjar utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme genom ● Bransch- och omvärldsanalys ● Kommunikation och påverkan ● Erfarenhetsutbyte och rådgivning ● Standarder och kvalitetskrav ● Forskning och utveckling

5 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 5 Svensk Fjärrvärmes förhållningssätt ● Offensiv Vi är en synlig och aktiv aktör. ● Trovärdighet Vi uppträder sakligt, öppet och ärligt. ● Samhällsansvar Vi bidrar konstruktivt till långsiktiga och hållbara lösningar.

6 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 6 Strategiska områden Prioriterade områden för att komma närmare vår vision: 1.Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker. 2.Styrmedel Bidra till att branschen får långsiktigt hållbara politiska styrmedel. 3.Effektivisering Öka kostnads- och energieffektiviteten i verksamheten. 4.Affärsutveckling Omsätta fjärrvärmens idé i nya, hållbara tillämpningar. 5.Medarbetare Säkra kompetensförsörjning samt stimulera utveckling och mångfald bland branschens anställda.

7 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 7 Rollfördelning MedlemsföretagenSvensk Fjärrvärme FörtroendeFöreträder lokalt Företräder nationellt StyrmedelBidrarPåverkar direkt EffektiviseringGenomförBidrar AffärsutvecklingGenomförBidrar MedarbetareGenomförBidrar

8 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 8 Framgångsfaktorer 1 FÖRTROENDE ● Skapa förtroende för branschens prissättning ● Utvecklade kundrelationer ● Stärka allmänhetens positiva attityder till fjärrvärmen ● Hög leveranssäkerhet och god krisberedskap ● Gedigen branschkunskap STYRMEDEL ● Goda relationer till beslutsfattare ● Bra omvärldsanalys ● Tydliga och inbördes konsekventa ståndpunkter Avgörande för att nå framgång inom strategiska områden:

9 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 9 Framgångsfaktorer 2 EFFEKTIVISERING ● Primärenergieffektiva system ● Använda ”rätt” teknisk kvalitet ● Tillgång till billig energi – resurser med liten alternativ användning ● Mer av värmeunderlaget nyttjas för kraftvärme ● Tydligt sänkta kostnader för hela leveranskedjan. AFFÄRSUTVECKLING ● Nya hållbara användningsområden för fjärrvärme och fjärrkyla ● Tjänsteutveckling MEDARBETARE ● Ökad mångfald ● Möjligheter till kompetensutveckling ● Arbeta med bred delaktighet i branschen Avgörande för att nå framgång inom strategiska områden:


Ladda ner ppt "2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Mål och vision 2006-2008 BRANSCHEN ● Vision ● Idé ● Strategiska områden ● Framgångsfaktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser