Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattis Bergquist +46 730 77 51 54 www.sustainia.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattis Bergquist +46 730 77 51 54 www.sustainia.se."— Presentationens avskrift:

1 Mattis Bergquist +46 730 77 51 54 www.sustainia.se

2 Hållbar affärsutveckling

3 En hållbar utveckling innebär att kommande generationer ska kunna leva på samma sätt som vi lever nu. Man ska se tillbaka på oss och säga "Wow, så vill vi också leva!"

4 CSRC

5 EKONOMISKAMILJÖ SOCIALA

6 EKONOMISKA MILJÖ SOCIALA Ekonomiska  Investeringar  Lön- och bonussystem  Struktur och ledningssystem  Vinst

7 EKONOMISKA MILJÖ SOCIALA Miljö  Klimat  Energi  Avfall  Kemikalier  Inköp  Vatten  Transporter

8 EKONOMISKA MILJÖ SOCIALA Sociala  Medbestämmande  Jämställdhet  Leverantörer  Mänskliga rättigheter  Mutor och korruption

9 Hållbar affärsutveckling - hur att ta ansvar för helheten

10 Hur? Hållbar affärsutveckling  Vilka är våra strategiska frågor?

11 Rangordna 1) Kvinnor ska ha samma lön och karriär- möjligheter som männen 2) Etnisk bakgrund ska inte spela någon roll för karriären, lönesättning etc 3) Anställdas hälsa och välmående 4) Stimulera goda relationer mellan anställda 5) Respektera underleverantörer 6) Granska och/eller kontrollera underleverantörer 7) Respektera kunderna 8) Reducera energiförbrukningen 9) Reducera avfall 10) Känna yrkesstolthet 11) Vara transparanta 12) Klimatkompensera 13) Utbilda och utveckla anställda. 14) Låta anställda vara med i beslutsprocesserna. 15) Följa nationell lagstiftning. 16) Anställa funktionshindrade. 17) Förebygga risker. 18) Placera och spara vinst på ett etiskt riktigt sätt. 19) Minska eller ta bort mutor och bestickning. 20) Motarbeta kartellbildning eller liknande överenskommelser kring prissättning. 21)Vara ärlig mot varandra. 22) Åldersskillnad i organisationen. 23) Stötta sociala projekt, både lokalt på Åland, i Norden samt och utomlands. 24) Öka avkastningen

12 Hur? Hållbar affärsutveckling  Vilka är våra strategiska frågor?  Vilken strategisk roll ska man ta?

13 Strategisk roll Myndighetskrav Marknadskrav 1 Möta minimikrav från myndigheter och marknaden 2 Överträffa eller driva krav från myndigheter 4 Överträffa eller driva krav från både myndigheter och marknaden 3 Överträffa eller driva krav från marknaden

14 Hållbar affärsutveckling  Vilka är våra strategiska frågor?  Vilken strategisk roll ska man ta?  Vilka stora förändringar måste ske? Hur?

15 Strategiska förändringar Reaktiv  Konstruktiv Försvar eller hot  Medvetna beslut och Möjligheter Tillfälliga nödlösningar  Utveckling av nya produkter och tjänster Minimera kostnader  Maximera vinsten i linje med arbete med att ta ett större ansvar

16  Hållbar affärsutveckling  Vilka är våra strategiska frågor?  Vilken strategisk roll ska man ta?  Vilka stora förändringar måste ske?  Vilka okonventionella samarbeten ska inledas? Hur?

17 Okonventionella samarbeten Myndigheter Medarbetare Finansiärer Intresseorganisationer Allmänhet Leverantörer Konkurrenter Kunder Media VIKTIGARIKTIGA AB

18 Hur? Hållbar affärsutveckling  Vilka är våra strategiska frågor?  Vilken strategisk roll ska man ta?  Vilka stora förändringar måste ske?  Vilka okonventionella samarbeten ska inledas?  Hur integrerar man i affärsverksamheten?

19 Att integrera! Revision Mål Policy Utredning Program Organisation Förbättringar

20 Bredd – fler områden in, alla branscher Hållbart ledarskap och medarbetare Globala – finanskris och klimatet På alla nivåer i organisationer Alla är samhällsmedborgare Etiken! Intressentdialoger Skaffa system (ISO, SA 8000....) Rapportering (GRI!) Elbilen!! Vatten Trender

21 Framgångsfaktorer Trovärdighet Proaktiv Sikta på det stora – ta små steg Engagemang – alla Våga ha åsikter Bryta branschkonventioner Se möjligheterna - Nu


Ladda ner ppt "Mattis Bergquist +46 730 77 51 54 www.sustainia.se."

Liknande presentationer


Google-annonser