Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Rubrik Datum och namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Rubrik Datum och namn."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Rubrik Datum och namn

2 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 2 Innehåll ● Fjärrvärme i Sverige ● Fjärrvärmen på värmemarknaden ● Så fungerar fjärrvärme ● Fjärrkyla ● Kraftvärme ● Svensk Fjärrvärme och våra mål

3 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 3 Fjärrvärme i Sverige

4 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 4 Fjärrvärmens idé Fjärrvärme och fjärrkyla skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar, som tar tillvara resurser som annars går förlorade, och ger kunden enkel, trygg och bekväm uppvärmning och kylning.

5 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 5 Fjärrvärmen idag ● Drygt 50 procent av värmemarknaden ● Finns på mer än 570 orter ● Ca 50 TWh total produktion ● Omsätter ca 23 miljarder kronor ● Affärsmässiga villkor ● Bärande del i svensk miljö- och klimatpolitik

6 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 6 Fjärrvärmens historia ● Första tekniska fjärrvärmesystemet på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm år 1878 ● Studier för kommersiell fjärrvärme under början av 1900-talet i bl.a. Stockholm, Norrköping och Malmö ● Sveriges första kommunala fjärrvärmesystem i Karlstad år 1948 ● Svenska Värmeverksföreningen (idag Svensk Fjärrvärme) bildades år 1949

7 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 7 Unik klimatomställning Bränslemix 1981 Övrigt 5% Kol 3% Spillvärme 3% Avfall 5% Olja 84% Källa: Svensk Fjärrvärme Sveriges koldioxidutsläpp är 1/5 lägre. 27 TWh Bränslemix 2005 47,5 TWh

8 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 8 Fjärrvärmens miljönytta ● Vi levererar prima värme genom att ta tillvara resurser som annars går förlorade ● Minskad klimatpåverkan genom minskat CO2-utsläpp ● Få utsläppspunkter och effektiv reningsteknik ● Bättre stadsmiljö ● Minskad försurning ● God inomhusmiljö

9 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 9 Stor klimatnytta i framtiden ● Enbart planerad utbyggnad av fjärrvärme till 2010 klarar riksdagens klimatmål för hela Sverige (Minskning av CO2 med 3 miljoner ton) ● Förväntad utbyggnad av kraftvärme och minskade utsläpp från kolkondenskraftverk utanför Sverige minskar CO2- utsläppen med ytterligare 7 miljoner ton ● Ökad användning av förnybara bränslen och spillvärme

10 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 10 Fjärrvärmen på värmemarknaden

11 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 11 Fjärrvärme – ett bra alternativ

12 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 12 Fjärrvärmens marknadsandelar Småhus Lokaler Flerbostadshus Källa: SCB Fjärrvärme Annat 12% 92% 89% 22% 75% 44%

13 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 13 Fördelning av värmeleveranser Flerbostadshus Övriga lokaler Offentliga lokaler Industri Småhus 51%51% 20% 14% 7% 8%8% Källa: Svensk Fjärrvärme

14 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 14 Marknadsandelar Småhus Källa: SCB Olja 13% Fjärrvärme 12% Övrigt 25% Elvärme 50%

15 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 15 Marknadsandelar Flerbostadshus Källa: SCB Olja 4% Fjärrvärme 88% Övrigt 1% Elvärme 7%

16 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 16 Marknadsandelar Lokaler Källa: SCB Olja 7% Fjärrvärme 75% Övrigt 1% Elvärme 17%

17 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 17 Priset på marknaden Näten är lokala Olika värmekällor utnyttjas

18 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 18 Stabilt pris jämfört med alternativen Källa: Energimyndigheten, Nils Holgersson

19 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 19 Kunderna om fjärrvärmen ● Skonsam mot miljön ● Enkel, bekymmersfri och pålitlig ● Ett modernt sätt att värma bostäder ● Prisvärd * Från Svensk Fjärrvärmes attitydundersökning 2004

20 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 20 Framgången har givit dominerande ställning ● Fjärrvärmeföretagen har en dominerande ställning i stadskärnan på många orter vilket medför stort ansvar -Kunden i stadskärnan kan svårligen byta till alternativt uppvärmningssystem, t ex pellets eller värmepump -Kunden som är nöjd med systemet men inte med service och omhändertagande är ändå hänvisad till samma leverantör ● Kunden ska känna trygghet i att vi inte missbrukar denna position

21 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 21 Långsiktigt förtroende ● Ömsesidigt beroende mellan kund och leverantör ● Fjärrvärme bygger på mycket långsiktiga investeringar ● Fjärrvärmeföretag ska drivas affärsmässigt och kunden väljer uppvärmningsform

22 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 22 Reko fjärrvärme - kvalitetssäkring av kundrelationen ● Mer än 80 procent av fjärrvärmeleveranserna är Reko ● Branschen tar bristen på förtroende på allvar och har därför startat Reko fjärrvärme ● Syftet är att stärka och trygga kundernas ställning samt utveckla dialogen mellan fjärrvärmeleverantör och kund ● Reko fjärrvärme innehåller bland annat krav på: - Ekonomisk särredovisning - Likvärdigt pris för likvärdiga kunder - Årliga informationsmöten med kunderna - Kvalitetsnämnd dit kunden kan vända sig med klagomål kring Reko-frågor. ● Diskuterar nu instans där kunden kan klaga på sitt fjärrvärmepris

23 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 23 Så fungerar fjärrvärme

24 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 24 Hur fungerar fjärrvärme? kallt vatten varmt vatten värmeverk

25 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 25 Vad händer i huset? 1.En fjärrvärmecentral, liten som ett badrumsskåp för villan, installeras 2.Två fjärrvärmerör kopplas till huset, ett in och ett ut 3.Varmvattensystem 4.Värmesystem 5.Kallvatten från vattenverket 1 2 4 3 5

26 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 26 Fjärrkyla

27 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 27 Hur fungerar fjärrkyla? 1.Kallt vatten 2.Kylstation 3.Fjärrkylenät 4.Luften kyls 5.Det uppvärmda vattnet 1 2 4 3 5

28 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 28 Utvecklingen av fjärrkyla Källa: Svensk Fjärrvärme

29 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 29 Kraftvärme

30 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 30 Hur fungerar kraftvärme? ● Ger samtidigt el och värme ● Utnyttjar bränslet effektivt Generator

31 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 31 Ny hållbar elproduktion i kraftvärme

32 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 32 Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme

33 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 33 Vision Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid.

34 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 34 Verksamhetsidé Vi främjar utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme genom ● Bransch- och omvärldsanalys ● Kommunikation och påverkan ● Erfarenhetsutbyte och rådgivning ● Standarder och kvalitetskrav ● Forskning och utveckling

35 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 35 Svensk Fjärrvärmes förhållningssätt ● Offensiv Vi är en synlig och aktiv aktör. ● Trovärdighet Vi uppträder sakligt, öppet och ärligt. ● Samhällsansvar Vi bidrar konstruktivt till långsiktiga och hållbara lösningar.

36 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 36 Strategiska områden Prioriterade områden för att komma närmare vår vision: 1.Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker. 2.Styrmedel Bidra till att branschen får långsiktigt hållbara politiska styrmedel. 3.Effektivisering Öka kostnads- och energieffektiviteten i verksamheten. 4.Affärsutveckling Omsätta fjärrvärmens idé i nya, hållbara tillämpningar. 5.Medarbetare Säkra kompetensförsörjning samt stimulera utveckling och mångfald bland branschens anställda.

37 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 37 Rollfördelning MedlemsföretagenSvensk Fjärrvärme FörtroendeFöreträder lokalt Företräder nationellt StyrmedelBidrarPåverkar direkt EffektiviseringGenomförBidrar AffärsutvecklingGenomförBidrar MedarbetareGenomförBidrar

38 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 38 Myndigheter och departement Politiker/beslutsfattare (Sverige/EU) Kunder/bostads- och fastighetsorganisationer Medlemsföretag (och intressentföretag) Media (riks-, lokal-, bransch/ fackpress) Intressenter Leverantörer/ tillverkare Skolor, högskolor, utbildningsföretag Allmänheten Bransch- organisationer (näraliggande) Konsulter (teknik- och marknadsidan) Finansiella sektorn Kommunala förvaltningar Standardiserings- organ Miljö- organisationer Forskare

39 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 39 Medlemmar i Svensk Fjärrvärme Företagens ägandeform Kommunalägda Kommunala förvaltningar Privata Statliga 64% 22% 6% c:a 130 medlemsföretag 7% Källa: Svensk Fjärrvärme, 2003

40 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 40 Ägarandelar för fjärrvärmeleveranser


Ladda ner ppt "2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Rubrik Datum och namn."

Liknande presentationer


Google-annonser