Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrin vänder ett nytt blad Karin Ericsson och Lars Nilsson Miljö- och energisystem (LTH) Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrin vänder ett nytt blad Karin Ericsson och Lars Nilsson Miljö- och energisystem (LTH) Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrin vänder ett nytt blad Karin Ericsson och Lars Nilsson Miljö- och energisystem (LTH) Lunds universitet

2 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Varför är skogsindustrin intressant i CANES? Svarar för 16% av elkonsumtionen, varav ¼ produceras internt Svarar för 50% av bioenergianvändningen, och levererar även biobränslen till andra sektorer Exportindustri utsatt för internationell konkurrens – carbon leakage?

3 Syfte: Att studera hur energi- och klimatpolitiken har format utvecklingen av svensk skogsindustri 2000-2008. Produktions- och processförändringar Organisatoriska förändringar Nya affärsverksamheter d.v.s. en bakåtblick, men… WP 2: Att förklara skogsindustrins utveckling

4 …vi har ambitionen att genomföra studien på ett sådant sätt att vi i ett senare skede även kan säga något om framtiden (WP 4) CANES övergripande syfte: ”… is to improve our understanding of how investment patterns in Nordic energy systems are and will be affected by political changes aimed at mitigation of and adaptation to climate change”

5 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Analytiskt ramverk – Porters diamant Teoretiskt ramverk för att studera konkurrenskraften inom en industribransch Michael E Porter (The Competitive Advantage of Nations, 1990)

6 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Porters diamant Naturresurser (skog, vattenkraft) arbetskraft, infrastruktur, kapital forskningsfaciliteter etc Leverantörer(utrustning, kemikalier), kluster mm Hemmamarknadens efterfråga och krav på pappersvaror. Inhemsk konkurrens, normer m.m

7 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Politiskt inflytande (energi- och klimatpolitik) ETS Elcertifikatsystemet Koldioxidskatt Faktorförhållande Elkostnad Råvarukostnad (vedpris) Transportkostnader Politiskt inflytande (energi- och klimatpolitik) ETS Elcertifikatsystemet Annat: Skogspolitik Bioenergiefterfr.

8 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Skogsindustrins utveckling: produktions- och processförändringar Nedläggning av ett antal bruk och fler väntar –t.ex. Utansjö, Wargön, Norrsundet Minskad användning av fossila bränslen vid bruken genom –Energieffektivisering –Ökad biobränsleanvändning Ökad elproduktion i mottryck –Turbininvesteringar –Energieffektivisering

9 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Elproduktion vid massabruken Införande av elcertifikatsystemet

10 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Massa- och pappersproduktionen

11 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 El- och fossilbränsleanvändning Mål 2020: 0 GJ

12 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Organisatoriska förändringar och nya affärsområden (1) Bildandet av BasEl AB 2005 –Mål: att öka tillförseln av el i Sverige med 10 TWh –Strategierna omfattar elproduktion i Sverige och utomlands och överföringskapacitet –Spinn-off bolag VindIn (2006) Vindkraftssatsningar hos bolag med skogstillgångar –Statkraft SCA Vind AB Statkraft (60%), SCA (40%) 7 vindkraftsparker (2,8 TWh) –Södra Vindkraft AB 3 st*2 MW 2009, därefter ytterligare 20 st –Holmen – Norrtälje Energi 30 st*(2-3) MW vid Hallstaviks bruk 2010-2011 –(Sveaskog – Vattenfall)

13 CANES-möte Oslo 10 nov. 2008 Organisatoriska förändringar och nya affärsområden (2) Biobränsleförsäljning – Inget nytt men växer –Södra skogsenergi –SCA Norrbränsle med dotterbolag SCA BioNorr (pellets)


Ladda ner ppt "Skogsindustrin vänder ett nytt blad Karin Ericsson och Lars Nilsson Miljö- och energisystem (LTH) Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser