Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoteamet, norra Örebro län 0 80+ Barns och ung- domars livs- villkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Samverkan/dialog Bokslut Samhällsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoteamet, norra Örebro län 0 80+ Barns och ung- domars livs- villkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Samverkan/dialog Bokslut Samhällsplanering."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoteamet, norra Örebro län 0 80+ Barns och ung- domars livs- villkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Samverkan/dialog Bokslut Samhällsplanering Jämlik hälsa Metod - och kunskapsstöd Verksamhetsplan 2013, antagen av styrgruppen 2012-12-07 Långsiktighet Uppföljning och utvärdering FolkhälsobeskrivningarHälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Projekt barn- konvention och barnfattigdom (1,0 tjänst i 1 år) ÖLIF/SISU Integra tion Ljusnarsbergsprojektet Framtidstro, hälsa, delaktighet

2 Folkhälsoteamet, norra Örebro län Rörelseglädje Föräldrastöd Hälsofrämjande förskola och skola Likabehandling/trygg miljö Måltid Fritid VIKT-iga barn ÖPP/ Effekt Familjecentraler NÄTVERK Samarbete skola-föräldrar Föräldra stöds program Socialt och emotionellt lärande SEL ÖLIF Gårdar Föreningar Sexuell hälsa Elevhälsan ANTD Delaktighet och inflytande Plan- och policyarbete Tillgänglighets- begränsning ANDT (Lindesberg) Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor Drop-outs Ungdomsdialog

3 Folkhälsoteamet, norra Örebro län Projekt barn- konvention och barnfattigdom (1,0 tjänst i 1 år) Inventering Kunskapsinhämtning Förslag åtgärder Implementering

4 Folkhälsoteamet, norra Örebro län Goda matvanor Äldres hälsa Social gemenskap Fysisk aktivitet Delaktighet/ meningsfullhet- känna sig behövd


Ladda ner ppt "Folkhälsoteamet, norra Örebro län 0 80+ Barns och ung- domars livs- villkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Samverkan/dialog Bokslut Samhällsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser