Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården Södra Älvsborg AVVIKELSER. diskussionsfrågor När ska man skriva en avvikelse? Vad kan vara orsak till en avvikelse?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården Södra Älvsborg AVVIKELSER. diskussionsfrågor När ska man skriva en avvikelse? Vad kan vara orsak till en avvikelse?"— Presentationens avskrift:

1 Primärvården Södra Älvsborg AVVIKELSER

2 diskussionsfrågor När ska man skriva en avvikelse? Vad kan vara orsak till en avvikelse?

3 Primärvården Södra Älvsborg G ö r v å rden s ä krare

4 Primärvården Södra Älvsborg Människor gör fel för att de system, uppgifter och processer som de arbetar i är dåligt utformade. ’ ’ Professor Lucian Leape, Harvard School of Public Health

5 Primärvården Södra Älvsborg Vad är viktigt för en god säkerhetskultur?  Insikt om människors felbarhet  Goda verktyg  Allas delaktighet  Engagerat ledarskap

6 Primärvården Södra Älvsborg Tre tankar om den mänskliga faktorn 1 Människor gör fel, begår misstag och glömmer 2 Det går inte att ändra den mänskliga naturen 3 System och rutiner måste förhindra att mänskliga misstag leder till skada för patienterna

7 Primärvården Södra Älvsborg Människa TeknikOrganisation

8 Primärvården Södra Älvsborg Vårdpersonalen Kommunikation Utbildning Arbetsmiljö Utrustning Apparatur Rutiner Riktlinjer Barriärer Skydd Etc.

9 Primärvården Södra Älvsborg Avvikelserapportering En av de viktigaste förutsättningarna för en ökad patientsäkerhet

10 Primärvården Södra Älvsborg Risk- analys Avvikel- sehante- ring Risksituationer uppmärksammas och åtgärdas i tid – innan yrkesutövare hamnar i situation där patient utsätts för vårdskada.

11 Primärvården Södra Älvsborg Risk- analys Avvikel- sehante- ring Att tänka på Fokusera på händelsen Skuldbelägg inte Se till att alla medarbetare deltar

12 Primärvården Södra Älvsborg Risk- analys Avvikel- sehante- ring Dra lärdom av händelsen Återför till alla berörda Vidta riskförebyggande åtgärder Förhindra upprepning

13 Primärvården Södra Älvsborg ANVÄND ENKLA RAPPORTERINGSSYSTEM !

14 Primärvården Södra Älvsborg Utgångspunkt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Lokal anvisning ”Avvikelsehantering”

15 Primärvården Södra Älvsborg Avvikelsehantering syfte och ansvar Syftet med avvikelsehanteringen är att få ökad säkerhet för alla som kommer i kontakt med vår verksamhet. Ansvaret för ett fungerande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet och därmed avvikelsehantering är fördelat mellan vårdgivare, verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal.

16 Primärvården Södra Älvsborg Rapportör Ärendeansvarig utser ev. annan handläggare Ansvarig orsaksutredning Ansvarig uppföljning Ansvarig åtgärd Avslut Ytterligare berörda Roller i MedControl

17 Primärvården Södra Älvsborg Sjukhusinfektion Stöld Hot och våld Fallskador Fördröjd behandling Felbehandling Återkommande incidenter Felexpedieringar Informationsöverföring Patientinformation Med-teknisk utrustning Förväxling Otillräckliga resurser Läkemedel Brister i rutiner Patientavvikelse Diagnos Förbrukningsmaterial

18 Primärvården Södra Älvsborg Belastningsskador Stick- och skärskador Psykosocial skada Kemikalieskada Hot och våld Övriga olycksfallMed-teknisk produkt Personalavvikelse Stöld Olycksfall till/från arbetet

19 Primärvården Södra Älvsborg Brand Bombhot Stöld Elavbrott Besökare Ekonomi Tekniskt fel Skador på material och utrustning Olaga intrång Inbrott Andra avvikelser Fastighetsunderhåll

20 Primärvården Södra Älvsborg RapportRapport Markera din arbetsplats här, denna avgör vart ärendet ska skickas.

21 Primärvården Södra Älvsborg Antal avvikelser i PV

22 Primärvården Södra Älvsborg FRÅGA? Hur handläggs avvikelserna på er arbetsplats? Återrapportering och uppföljning?

23 Primärvården Södra Älvsborg Medcontrol PRO Ny version kommer troligen den 1 maj.

24 Primärvården Södra Älvsborg

25

26

27 Gun Carlsson 033-616 4245 0703-36 80 52 Håkan Åkerström 033-616 4579 0707-28 25 37


Ladda ner ppt "Primärvården Södra Älvsborg AVVIKELSER. diskussionsfrågor När ska man skriva en avvikelse? Vad kan vara orsak till en avvikelse?"

Liknande presentationer


Google-annonser