Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggnader 1. Johnny Lilja 2. Göran Gustavsson 3. Fredrik Netz 4. Stefan Olsson 5. Anna Sager 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggnader 1. Johnny Lilja 2. Göran Gustavsson 3. Fredrik Netz 4. Stefan Olsson 5. Anna Sager 1."— Presentationens avskrift:

1 Byggnader 1. Johnny Lilja 2. Göran Gustavsson 3. Fredrik Netz 4. Stefan Olsson 5. Anna Sager 1

2 Johnny Lilja 2

3 Läget inom Uthållig kommun 2009-11-23

4 4 Energimyndighetens mål (och medel) 1.Stärka kommunernas kapacitet att nå resultat Krav på politisk förankring Krav på Energi- och klimatstrategi Nätverkande genom kluster och med Energimyndigheten Handbok del I, (indikatorer) 2.Konkreta resultat (energieffektivisering mm) inom kommunens rådighetsområde Nätverkande inom temaområden Fakta och tips genom Handbok del II, webben mm 3.(Resultat utanför kommunens rådighetsområde) Främst genom Energi- och klimatrådgivningen, Näringslivskontor o.dyl.

5 5 Viktiga mål inför 2010 Fokus på genomförande Uppföljning och resultatredovisning Resultatspridning Energi- och klimatstrategier fastställda i alla kommuner Effektivare nätverkande (extranätet) Framtidsutblick

6 6 Fokus på genomförande: Det finns utrymme att höja tempot 15 % av lönsamma energieffektiviseringar blir gjorda Kommunerna är inte förebilder (ännu) Lönsamma/nyttiga åtgärder skapar resurser (självklart) Var egennyttig & prioritera lönsamma åtgärder!

7 Historik och framtid 7 2003-2007 Pilotprojekt med 5 kommuner på eget initiativ 2008-2011 Samverkansprogram med 66 kommuner på regeringens uppdrag 2010- Energi- effektiviserings-avtal med ”alla” kommuner 2010- Energikart- läggnings- checkar Länsstyrelserna får större roll i energi- och klimatpolitiken

8 8 Energieffektiviseringsavtal (tidigare ”Frivilliga avtal”) Mål och handlingsplan för perioden 2010-2014 Utgångspunkt i EU:s energitjänstedirektiv  mycket fokus på energikrav vid offentlig upphandling. Morot för kommunerna är ett ekonomiskt tillskott för arbetet med att ta fram energieffektiviserings-avtal

9 9 Två av nedanstående åtgärder ska ingå 1.Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparing 2.Köpa in utrustning från energieffektiva produktspecifikationer 3.Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4.Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5.Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa 6.Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller vidta åtgärder för att göra byggnader mer energieffektiva.

10 Temaområden – Belysning – Biogas – Energi- och klimatstrategier för större kommuner – Energieffektivisering i fastigheter – Fysisk planering – Näringslivsutveckling – Trygg värme – Vindkraft – Skola – Transporter 10

11 Bioenergi i industrier Energikontor Sydost deltar i ett utvecklingsprojekt för att ta fram modeller och metoder för att få i mer användning av bioenergi i industriapplikationer. Vi söker därför kontakt med företag som kan vara intresserade av detta. Även Närvärme.

12 RURAL-RES Småskalig vind och vattenkraft 12 El proyecto “Rural Res”, encuadrado en el Programa Europeo Energía Inteligente para Europa, está coordinado por la Diputación de Huelva y tiene como socios, además de España, a la República Checa, Rumania, Italia y Suecia.

13 Göran Gustavsson 13

14 NS Sustainable Energy Planning Aberdeen Dundee College University Edinburgh FHOOW Drenthe Leiedal KUA OHZ ESS Vejle Varberg

15 NS Sustainable Energy Planning Syfte Stödja regional utveckling med energi som utgångspunkt. Arbetet med processen måste inkludera olika aktörer i regionen såsom forskare, företag och beslutsfattare. Projektet ska utveckla metoder och verktyg för energiplanering och beslutsfattande, stödja nätverk och sprida kunskap och erfarenheter.

16 NS Sustainable Energy Planning Mer konkretiserat för vår del: Utveckling av regionala energistrategier och energiplaner Utveckling av redskap och metoder för att möjliggöra energiplanering Stötta nätverksbyggande inom energieffektivt byggande, bioenergi, biogas, annan förnybar energi, transporter och energirådgivning Utbildning, seminarier och distansutbildning

17 NS Sustainable Energy Planning Arbetet i Kronoberg Sker i samverkan med regionförbundet, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och kommunerna. Och i samverkan med andra projekt. Seminarier och utbildningar.

18 Fredrik Netz 18

19 Prometheus projektets idé är hjälpa framförallt små & medelstora företag inom energisektorn att stärka sin position på marknaden. Nätverksbyggande Deltagande i befintliga nätverk & kluster Prometheus kommer erbjuda verktyg, utbildningar och stöd för olika nätverk att skapa en ökad medvetenhet för energi produkter -tjänster och energifektivisering På så sätt avser Prometheus skapa en ökad marknad för företagen. Målgrupper är offentlig sektor, små och medelstora företag och privat marknaden Prometheus erbjuder workshops, utbildningar, support och material till olika nätverk. Projektet kommer också jobba med att kvalitetssäkra energitjänster. I projektet ingår 11 partners från Italien, Slovenien, Grekland, Ungern, Österrike, Bulgarien, Rumänien, Sverige, Frankrike & Spanien.

20 ENIG SKAPAR, SAMLAR, SPRIDER kunskap om energieffektivisering tillsammans med företag inom industrin. Arbetsområden Nyckeltal LCC Laststyrning Energiledning Energikartläggningar Produktutveckling... Inom Produktionsprocesser Ventilation Belysning Tryckluft... Via Hemsida Workshop Konferenser Rådgivning Utbildning...

21 Allmän verkstadsindustri Träindustri Energi- och Klimatrådgivare Nyckeltal, utv förenklat energiledningssystem, initiera FoU-projekt, energidiplomering, belöningskoncept energieffektivisering, information & utbildn av ekr.

22 Buy Smart ska främja, genomföra och vidareutveckla instrument för grön upphandling (upphandling av energieffektiva produkter) i privata och offentliga organisationer. Öka medvetenheten och främja miljöanpassad upphandling bland privata och offentliga inköpare Samarbeta med e-handelsplattformar för att integrera grön upphandling i deras koncept Tillhandahålla utbildning och stöd för genomförandet av pilotprojekt med grön upphandling Utarbeta rekommendationer för grön upphandling. Vi vill samverka med kommuner och företag som handlar överhuvudtaget men till viss del över nätet. Belysning, Byggkomponenter, Fordon, Grön-el, Hushållsapparater, IT- kontorsutrustn. Tyskland: Berliner Energieagentur, B.&S.U. Österrike: O.Ö. Energiesparverband Italien: ENEA Slovenien: ZRMK Lettland: Ekodoma Tjeckien:SEVEn

23 Hjälpmedel: Guidelines. 1 / produktgrupp. Information Datablad-upphandling. förenklad/fullständig – kriterier Beräkningshjälpmedel. LCC Utbildning: På plats hos inköpare. Seminarier Praktiskt: Pilot projekt Databas med goda exempel E-handelsplats MSR, Naturskyddsföreningen, Kommentus Kommuner, Bygghemma.se

24 Stefan Olsson 24

25 Klimatkommissionen Kronoberg K3  Ordförande Paul Johansson (c)  Carl-Olof Bengtsson (s)  Catharina Carlsson (m)  Kjell Jormfeldt (mp)  Susanne Diesner (fp)  Peter Ekberg (kd)  Ylva Jönsson (v)  Peter Hogla, Regiondirektör  Kristina Alsér, Landshövding  Linnéuniversitet, Rektor  Näringslivsföreträdare Södra, LRF, IKEA  Energibolagsföreträdare TEAB  Fastighetsbranschföreträdare Allbohus  Transportbranschföreträdare ALWEX Klimatberedning Paul Johansson ordf. K3 Stefan Olsson, Energikontor Sydost Per-Anders Persson, Lst Kronoberg Heidi Samuelsson, RFSS Beredningsutskott Klimatberedning + Peter Hogla, Regiondirektör Kristina Alsér Landshövding samt andra adjungerade vid behov

26 Eco-buildings in Växjö 2008-2009 55 apartments completed 131 apartments under construction Monitoring in 229 apartments, 1 pre school and 1 solar cell plant HDD appr. 3600-4000 (20 ⁰C)

27 Electricity to: Building lighting One elevator in each house Ventilation and heating systems The house entry lock and phone Portvakten North 3 buildings with 69 apartments, 5662 m2 (BTA), Completed in September 2005 to June 2006, Common laundry in a separate building, not included in the metering, kWh/m2Sesac demand, kWh/m2 1020 kWh/m2 (HDD) Sesac demand, kWh/m2 6595 District heating to: Heating, ventilation DHW – Domestic Hot Water (incl. water circulation system) Common Electricity (final energy) Heating (final energy)

28 Mötesplats för byggbranschens aktörer: beställare, konsulter, entreprenörer, leverantörer, institut Kunskapsuppbyggnad m fokus på bef. byggnader (renovering) Utbildning, erfarenhetsåterföring, nätverk, systemtänkande 19 företag stödjer professor/forskargrupp på LNU (4 dec 09) ESS är koordinator/samordnare Söker samverkan med EM

29 Anna Sager 29

30 Agriforenergy 2 Syftet: Koppla samman aktörer från försörjningssidan med efterfrågesidan Främjar nya bioenergiföretag inom det 3 sektorerna där skogsägare och lantbrukare kan bidra mest till att Sverige uppnår EU:s klimatmål

31 REKLIM II Syftet: Processtöd för kommuner Kommunala klimatstrategier Olofström, Sölvesborg, Karlskrona, Borgholm och Torsås

32 SNIGEL Syftet: Handledning för kommuner och regioner Energi- och klimatstatistik Online verktyg

33 Utbildningar/seminarieaktiviteter 3 stycken WSO biomassa 3 stycken WSO biogas 2 stycken WSO PVO Samt ”Bioenergikoordinator” WSO (workshop, studiebesök)


Ladda ner ppt "Byggnader 1. Johnny Lilja 2. Göran Gustavsson 3. Fredrik Netz 4. Stefan Olsson 5. Anna Sager 1."

Liknande presentationer


Google-annonser