Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från ideologi till verklighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från ideologi till verklighet"— Presentationens avskrift:

1 Från ideologi till verklighet
Process: Löneöversyn Från ideologi till verklighet

2 Från ideologi till verklighet
Löneprocess Från ideologi till verklighet

3 Innehåll Nuläge – omvärldsbevakning
Processen – strategi både lång- och kortsiktigt Förhandlingsordning Kontroll – uppföljning Förbättringsområden

4 Från ideologi till verklighet
Löneavtal Lönepolicy Överläggning Strategi Löneöversyn Lönesamtal Lönesättande samtal Analys/summering

5 Lokalt löneöversynsarbete utifrån ”ekonomi i balans”
Lokalt löneöversynsarbete utifrån ”ekonomi i balans”. Vad innebär det konkret i er organisation?

6 Lönespann & lönestatistik
Omvärldsbevakning Lönespann & lönestatistik Enhetlighet INOM organisationen Bransch jämförelser Alternativa lönelägen Marknadskrafter Andra externa/interna jämförelser

7 Förhandlingsordning Vem omfattas av vad?
Hur ser processen ut – aktuella tidsplaner Hur hanteras föräldralediga, sjukskrivna, oorganiserade nyanställda m fl. Roller: HR, chef, medarbetare samt facklig organisation

8 Individuell lönesättning i relation till prestation och resultat
Individuell lönesättning i relation till prestation och resultat. Vågar du som lönesättande chef ”nolla”?

9 Medarbetarskap Årshjulet
Nyår VP, Budget, bokslut Medarbetarsamtal ”Börja allti i toppen” Lönekriterier, policy m.m. Samverkan, överläggningar, AG <> fack Strategi, ideologi, Ledningsgrupp/HR Lönesamtal, lönesättande samtal Summering, handlingsplan, utvecklingsområden Medarbetarskap Årshjulet

10 Summering Arbeta med löneprocessen utifrån ett ”årshjuls perspektiv”
Tydliggör förhandlingsordning, principer och förväntningar Se möjligheterna i en aktiv lönebildningsprocess både i ledarskapet och medarbetarskapet

11 Sysarbs budskap Löneprocessen pågår hela året och det är en av ledarskapets viktigaste hörnstenar!


Ladda ner ppt "Från ideologi till verklighet"

Liknande presentationer


Google-annonser